Szkolenie z obsługi reklamacji z uwzględnieniem zmian

Do czego przygotuje mnie ten kurs?

Szkolenie z obsługi reklamacji przygotowuje uczestników do profesjonalnego przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez klientów. Umiejętność ta jest przydatna zarówno podczas bezpośredniej, jak i telefonicznej obsłudze klienta. Uczestnicy po odbyciu kursu potrafią przyjąć uwagi klienta i odpowiedzieć na złożoną reklamację tak, aby w oczach klienta pozostał pozytywny wizerunek firmy. Kursanci zdobędą wiedze na temat zmian związanych z wprowadzeniem Ustawy o prawach konsumenta, które zaczną obowiązywać od 25 grudnia 2014 r.

Zmiany przepisów podyktowane są koniecznością wprowadzenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. 

Nowa ustawa przewiduje sporo istotnych zmian, m.in.:

 1. zmienia zapisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie przepisów o sprzedaży,
 2. wprowadza jednolitą definicję wad rzeczy oraz zasad odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej (rękojmi i gwarancji),
 3. wprowadza zmiany w zakresie umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) oraz w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, np. przez Internet).
 4. Zmianie ulegną m. in. obowiązki informacyjne, wymogi formalne związane z zawieraniem umów oraz przepisy dotyczące prawa odstąpienia od nich.


Do kogo adresowany jest ten kurs?

Szkolenie z obsługi reklamacji przeznaczone jest przede wszystkim dla:
 • osób pracujących w działach reklamacji;
 • osób, których stanowisko pracy wiąże się z obowiązkiem przyjmowania, obsługi i rozpatrzenia reklamacji klientów;
 • osób pracujących w dziale obsługi klienta;
 • pracowników przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż towarów/usług bezpośrednio na rzecz konsumentów i innych podmiotów - zarówno stacjonarnie, jak i na odległość (np. przez Internet, telefon);
 • pracowników recepcji i infolinii, mających do czynienia z przyjmowaniem reklamacji;
 • kierowników i managerów odpowiedzialnych za jakość produktów;
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw;
 • wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką;
 • osób planujących otworzenie własnej działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów lub usług;
 • osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

Udział w kursie profesjonalnej obsługi reklamacji zapewnia wzrost wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu przyjmowania i odpowiadania na uwagi klientów zwiększenie świadomości odnośnie przebiegu reklamacji, jak również zrozumienie mechanizmu powstawania sytuacji konfliktowych. Na szkoleniu ćwiczone są umiejętności życzliwego przyjmowania reklamacji, jak również praktyczne i umiejętne posługiwanie się przepisami prawa przy rozpatrywaniu reklamacji. Uczestnik zdobędzie wiedzę, jak w praktyce stosować przepisy Ustawy o prawach konsumenta, które wejdą w życie z dn. 25.12.2014r.

W jakim zawodzie mogę pracować po ukończeniu kursu?

Szkolenie z profesjonalnej obsługi reklamacji skierowane jest zarówno do osób indywidualnych, pracujących na stanowiskach związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji jak również dla firm, które chcą zwiększyć kwalifikacje swoich pracowników. Po ukończeniu kursu można podjąć pracę m.in w dziale obsługi reklamacji,w dziale obsługi klienta, na recepcji, infolinii, oraz na stanowiskach handlowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • w programie kursu zostały uwzględnione zmiany związane z wejściem w życie Ustawy o prawach konsumenta, która obowiązywać będzie od dn. 25.12.2014r., które służą unifikacji prawa polskiego z prawem obowiązującym na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej
 • oferujemy największą liczbę godzin szkoleniowych na rynku przy najniższej cenie
 • posiadamy w pełni wyposażone sale szkoleniowe
 • gwarantujemy niezbędne materiały do nauki w formie skryptu, w skład którego wchodzi tekst nowej ustawy o prawach konsumenta
 • dostosowujemy harmonogram zajęć do uczestników - dogodne dni oraz godziny zajęć w trybie dziennym, wieczorowym i weekendowym.
 • organizujemy kameralne grupy (od 6 do 12 osób) dzięki czemu każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście lektora podczas zajęć praktycznych
 • zajęcia prowadzoną są przez wykładowców posiadających wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie w zakresie poruszanej tematykiFirmy kierujące pracowników na kurs profesjonalnej obsługi reklamacji mogą oczekiwać:
 • nabycia przez pracownika uczestniczącego w kursie umiejętności wdrożenia odpowiednich kroków reklamacyjnych na podstawie dotychczasowych skarg;
 • zapobiegania powstawianiu konfliktów prawnych.

Program kursu

Część I Biznesowe aspekty reklamacji

 1. Kategorie uwag zgłaszanych przez klientów: nieporozumienie, wątpliwość, reklamacja
 2. Reklamacje, co z nich wynika dla firmy
 3. Typologia klientów składających reklamacje
 4. Zasady rozpatrywania i wskazówki dotyczące tego, jak skonstruować odpowiedź dla Klienta uwzględniając kryterium ”przewinienia firmy- dotkliwości dla klienta
 5. Zasady kulturalnego i celowego przyjmowania reklamacji
 6. Odpowiadanie na zgłoszone przez klienta uwagi

Cześć II Prawne aspekty reklamacji

 1. Pojęcie konsumenta na gruncie prawa polskiego (w kodeksie cywilnym i w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).
 2. Sprzedaż konsumencka
 3. Sprzedaż podmiotom- przedsiębiorcom
 4. Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
 5. Realizacja reklamacji
 6. Reklamacja a niedozwolone postanowienia umowne
 7. Reklamacja a nieuczciwe praktyki rynkowe
 8. Reklamacja a ochrona zbiorowych interesów konsumentów
 9. Reklamacja a odpowiedzialność za produkt niebezpieczny
Zapisy przyjmujemy tylko od grup zorganizowanych. Prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie jej na adres koordynatora:
cena: grupa do 5 osób w siedzibie firmy GoWork- 4260zł*
Grupa od 5 do 10 osób w siedzibie firmy GoWork- 5820 zł*
*przy szkoleniu organizowanym w Państwa siedzibie przysługuje zniżka! Więcej informacji u koordynatora kursu

Organizacja zajęć

Materiały tradycyjne - cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci książek papierowych czy drukowanych skryptów lub innej, w zależności od ustaleń.


Materiały elektroniczne - dopłata za tablet 250zł


 

Koszt szkolenia
W cenę szkolenia wliczone są:

 • Imienny dyplom i zaświadczenie z wyszczególnioną tematyką i zakresem czasowym
 • Certyfikat dla firmy
 • Autorskie materiały szkoleniowe.

Liczebność grupy
Grupy szkoleniowe liczą od 5 do 12 osób. Dlatego możliwe jest zastosowanie metod nauczania polegających na publicznych prezentacjach, mini wykładach, symulacjach realnych zdarzeń, dyskusjach grupowych.

Metody szkoleniowe
Szkolenie stacjonarne to połączenie aktywnych metod ćwiczeń indywidualnych i grupowych z modułem teoretycznym opartym na multimedialnej prezentacji oraz analizie orzecznictwa. Komplet metod znajduje odzwierciedlenie w tematyce objętej programem kursu.

Materiały szkoleniowe

Oferujemy Państwu możliwość wyboru materiałów szkoleniowych w wersji standardowej lub w wersji rozszerzonej z materiałami na tablecie.
 

Koordynator

Siedziby szkoleniowe

Oddział Główny:

ul. Żurawia 47, piętro III, 00-680 Warszawa ścisłe centrum

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00

Tel. 22 622 13 09

 • Warszawa:

  ul. Żurawia 47 piętro III

  00-680 Warszawa

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 22 622 13 09

 • Katowice:

  Ul. 3 Maja 13 (wejście od ul. Stawowej 10)

  40-096 Katowice

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 32 701 25 50

 • Kraków:

  Wielopole 18b, II piętro

  31-072 Kraków

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 12 359 99 00

 • Lublin:

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 36/10, 20-029 Lublin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 81 477 90 00

 • Łódź:

  ul. Gdańska 90, piętro I

  lokal nr 1-4, klatka A

  90-508 Łódź,

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 42 292 81 00

 • Olsztyn:

  ul. Seweryna Pieniężnego 18B, lok. 201

  10-006 Olsztyn

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Białystok:

  ul. Lipowa 32, pok. 210 - sekretariat

  15-428 Białystok

  zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Poznań:

  Św. Marcin 66/72, piętro 11

  61-807 Poznań

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 61 818 28 14

 • Szczecin:

  ul. Kaszubska 52, lokal 210

  70-226 Szczecin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 91 820 70 00

 • Bydgoszcz:

  ul. Jagiellońska 12, I piętro

  85-067 Bydgoszcz

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 525208000

 • Siedlce:

  ul. Kochanowskiego 18

  08-110 Siedlce

  zobacz na mapie

  Tel. 25 749 39 00

 • Wrocław:

  ul. Ruska 51B

  50-079 Wrocław

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 71 729 39 00

 • Gdańsk:

  ul. Wały Piastowskie 1, piętro 5, pokój 510 C

  80-749 Gdańsk

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 58 717 89 00

Zaufali nam

Zapisz się