Program kursu - Książka Obiektu Budowlanego (KOB)

W czasie warsztatów wykonywane będą ćwiczenia prowadzenia i dokonywania wpisów z przykładowych protokołów kontroli. Celem szkolenia jest omówienie zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz przećwiczenie tych zasad na praktycznych przykładach  - Bazujemy na drukach Książki Obiektu Budowlanego.

I. Część teoretyczna:

 1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego
 2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi
 3. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznegobudynku mieszkalnego
 4. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów
 5. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
 6. Protokół kontroli stanu technicznego obiektu
 7. Podstawa prawna - prowadzenie książki obiektu budowlanego
 8. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

II. Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego:

 1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu
 2. Dane identyfikacyjne obiektu
 3.  Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu
 4. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
 5. Plan sytuacyjny obiektu
 6. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu
 7. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
 8. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
 9. Dane dotyczące opracowania technicznego
 10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych i modernizacyjnych w obiekcie
 11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej
 12. Wykaz protokołów awarii i katastrof obiektu
 13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
Zachęcamy do wydrukowania przykładowej Książki Obiektu Budowlanego, aby przygotować się do zajęć i jak najlepiej wykorzystać czas szkolenia. Wzór książki do pobrania POBIERZ Druki książek otrzymacie Państwo również podczas zajęć.

Zaufali nam

Zapisz się