Kurs kadry i płace od podstaw - program Symfonia 120h

!! PROMOCJA !!
Kurs kadrowo-płacowy 120 h, 2299zł -> 1800 zł/ online 1400 zł!
Kurs kadrowo-płacowy ( cz. I Kadry) 50h, 1500zł ->1000 zł 
Kurs kadrowo-płacowy (cz. II Płace) 70h, 1500zł ->1000 zł
Nie czekaj ! Zapisz się już dziś !


specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310)
 specjalista ds. kadr (kod zawodu 242307)

wg klasyfikacji MPiPSIntensywny kurs kadry i płace oferuje w programie między innymi naukę najpopularniejszych programów takich jak Symfonia oraz Płatnik. Kameralne grupy do 12 osób z wybitną kadrą dydaktyczną pozwolą na efektywne przyswojenie wiedzy. Kurs kadrowo - płacowy jest dostępny w trzech trybach nauki: dziennym, wieczorowym oraz zaocznym.

Zajęcia odbywają się na terenie całej Polski – w 13 największych miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Katowicach,  Siedlcach, Białymstoku, Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie, Lublinie oraz w Łodzi.Sposób organizacji zajęć.

Organizujemy kursy w trzech trybach- dziennym, wieczorowym i weekendowym.

Szkolenia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:15 przez 15 dni roboczych,
weekendowe naprzemiennie 8:00-14:15 lub 14:20- 20:45 w każdy weekend (to jest 7,5 weekendu),
wieczorowe w godzinach 17:30 – 20:45 (łącznie 30 spotkań) we wtorki i czwartki.

Do czego przygotuje mnie ten kurs?

Szkolenie umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Na kursie przez nas oferowanym nauczymy Państwa praktycznych i teoretycznych aspektów pracy w kadrach oraz płacach. Teoria stanowi wprowadzenie do zajęć praktycznych.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Chcesz zmienić zawód? Wcześniej nie miałeś styczności z prawem pracy? Interesuje Cię praca w działach kadr i płac? Zgłoś się do Nas.  Nasze kursy to szkolenia od podstaw. Przedstawiamy bogatą ofertę szkoleń w obrębie tematyki kadrowo-płacowej:

- Intensywny kurs kadrowo - płacowy 120 h

- Kurs kadrowy 50 h

- Kurs płacowy 70 h 


Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu?

Nasz kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy, w każdej firmie funkcjonują jednostki - działy zajmujące się kadrami czy płacami. Warto poznać proponowane zagadnienia również i dla samego siebie, bowiem nie tylko pracodawca powinien znać swoje prawa i obowiązki, ale
i każdy pracownik.


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? 

Powody dla których powinieneś wybrać właśnie naszą placówkę:

 • uczestnikom kursu gwarantujemy niezbędne materiały do nauki.

W trakcie trwania kursu kadry i płace uczestnicy otrzymują: książkę "Prawo pracy"- stan prawny styczeń 2020 (79zł - cena w księgarni, u nas gratis) w tym: akty prawne, takie jak: ustawy, rozporządzenia, komunikaty dotyczące prawa pracy, urlopów, zasiłków, ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych; Kodeks pracy z komentarzem (część płacowa oraz kadrowa). Wszystkie materiały są wliczone w cenę kursu.

 • największa liczba godzin szkoleniowych (120 h dydaktycznych) na rynku przy atrakcyjnej cenie,

 • wyposażone sale szkoleniowe, każdy z uczestników szkolenia posiada własne stanowisko pracy,

 • doświadczona kadra wykładowców

Placówka zatrudnia ponad 200 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach szkoleniowych przez uczestników kursu.

 • małe grupy szkoleniowe

Grupy szkoleniowe nie przekraczają 12 osób. Daje to naszym lektorom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą.

 • egzamin końcowy, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem, który obejmuje część praktyczną- zadania na programach Symfonia Kadry i Płace, Płatnik oraz teoretyczną - pytania z Prawa Pracy, zasad naliczania wynagrodzeń itp. Egzamin przeprowadzany jest na ostatnich zajęciach. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane na podstawie: § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 1632).  Program kursu

Część teoretyczna

Temat: Zagadnienia kadrowe

Podstawowe zagadnienia prawa pracy. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej nawiązanie stosunku pracy.

1. Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,

2. Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę,

3. Przechowywanie dokumentacji

4. Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść, forma

5. Rodzaje umów o pracę,

6. Inne formy zatrudnienia – stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania,

7. Zgłoszenie do ZUS – terminy, dokumenty

8. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy i jego zatrudnieniem


Szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno - prawne

1. Zatrudnienie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą

2. Emeryt, rencista w firmie

3. Niepełnosprawni

4. Młodociani

5. Cudzoziemcy

6. Umowa o dzieło

7. Umowa zlecenie

8. Kontrakt menedżerski

9. Umowa o zarządzanie

10. Samozatrudnienie


Studium przypadków pracowniczych

1.Zmiana warunków umowy o pracę , aneksy, przeszeregowania

2.Szczególne formy zmiany warunków umów o pracę w przypadku likwidacji pracodawcy, przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę

3.Zwolnienia grupowe

4.Związki zawodowe w zakładzie pracy i wynikające z ich istnienia konsekwencje

5.Pracodawcy u których brak związków zawodowych

6.Kary, nagany i wyróżnienia

7.Terminy wnoszenia przez pracownika sprzeciwu


Pracownicze plany kapitałowe

1. Ogólne zasady tworzenia PPK

2. PPK a pracodawca

3. Wpłaty na PPK

4. Pracownicze plany kapitałowe od strony pracownika


Zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26 roku życia- zmiany w prawie 2019


Temat: Zagadnienia płacowe

Wynagradzanie za pracę- ogólne warunki ustalania

1.Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń

2. Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.

3. Formy wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna

4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy-rodzaje ( premie nagrody dodatki )

5. Inne składniki ( odprawy, gratyfikacje, odszkodowania)

6. Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy ( wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop

7. Zasady ustalania składników wynagrodzeń


Wynagrodzenie za czas choroby

1. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie

2. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

3. Wynagrodzenie za czas choroby

4. Zasiłek chorobowy


Część praktyczna - warsztaty praktyczne

 • Zakładanie akt osobowych

 • Wypełnianie umowy o pracę, praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków

 • Wprowadzenie danych pracownika do systemu kadrowo- płacowego

 • Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie Płatnik

 • Szczególne formy dokumentów dla poszczególnych grup pracowniczych

 • Zawieranie umów cywilno-prawnych

 • Wprowadzanie do systemu kadrowo – płacowego innych grup pracowniczych oraz

 • pracowników obcych

 • Zgłaszanie do ZUS – inne formy kodów pracowniczych


dowiedz się więcej - pełen program kursu 

Certyfikaty

CENTRUM CERTYFIKACJI ZAWODOWYCH GOWORK.PL - EUROPEJSKIE I KRAJOWE NORMY KWALIFIKACJI


Nasze szkolenie przygotowuje kursantów do egzaminu w
CENTRUM CERTYFIKACJI ZAWODOWYCH GOWORK.PL, po którym kursanci otrzymują CERTYFIKAT  z kodami zawodu
242310 SPECJALISTA ds. WYNAGRODZEŃ,
242307 SPECJALISTA ds. KADR
wg klasyfikacji MPiPS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje również
ZAŚWIADCZENIE wydawane na podstawie: § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 1632) .Szkolenia uzupełniające

Organizacja zajęć

Oferujemy Państwu możliwość wyboru materiałów szkoleniowych w wersji standard lub wersja rozszerzona z tabletem.

Materiały tradycyjne-cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci skryptów, książek

Tablet- opcja płatna dodatkowo 350 zł. Cena zawiera 7- calowy tablet  FreeMe x4 7. Urządzenie pracuje na systemie operacyjnym lepszym od poprzedniego modelu Android 4.4 KitKat. Posiada między innymi: wydajny procesor Quad-core 1.0GHz, wbudowaną kamerę 0,3 Mpix, wbudowana pamięć flash 8 GB, pamięć RAM 512 MB, układ grafiki 3D, możliwość podłączenia Internetu WIFI, multimedia: AUDIO/WIDEO/FOTO. Gadżet po zakończeniu szkolenia przechodzi na własność kursantów. 

Koordynator

 
Zdjęcie Zapytaj koordynatora

Anna Grzeszczak

Tel.: 530 725 113

Kom.: (22) 622 13 09

szkolenia1@gowork.pl

 

Zapisy

 1. Aby dokonać rejestracji należy odszukać interesujący termin i miasto.
 2. Otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.
 3. Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy - zgłoszenie).
 4. Po poprawnym procesie rejestracji, wygeneruje się Państwu umowa, którą należy pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do nas faxem, mailem lub pocztą.
 5. Na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
 6. Wpłata zaliczki (lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
 7. Wpłata pozostałej kwoty za kurs musi zostać uregulowana najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.

Ponieważ stawiamy na małe grupy, liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń!!!


Zobacz terminy

KP2 - Kursy kadry i place 120h - tryb online

Warszawa
od 2020-12-05 do 2021-01-31
Cena: 1400
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY I NIEDZIELE
Warszawa
od 2020-12-08 do 2021-01-29
Cena: 1400
zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki oraz czwartki w godzinach 17.30-21.00

kurs kadrowo-płacowy (część I: kadry 50 h) - tryb online

Warszawa
od 2020-12-05 do 2020-12-20
Cena: 850

KP1- Intensywny kurs kadrowo-płacowy 120 h - tryb dzienny

Zajęcia realizowane są 5 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godzinach od 08.00 do 14.15
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Katowice
od 2020-12-14 do 2021-01-08
Cena: 1800
Cena: 2150
Poznań
od 2020-12-14 do 2021-01-08
Cena: 1800
Cena: 2150
Warszawa
od 2020-12-07 do 2020-12-25
Cena: 1800
 
-
Warszawa
od 2020-12-14 do 2021-01-08
Cena: 1800
Cena: 2150
Wrocław
od 2020-12-14 do 2021-01-08
Cena: 1800
 
-
Łódź
od 2020-12-14 do 2021-01-08
Cena: 1800
 
-

kurs kadrowo-płacowy (część I: kadry 50 h) - tryb dzienny

Zajęcia realizowane są 5 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godzinach od 08.00 do 14.15
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Gdańsk
od 2020-12-07 do 2020-12-18
Cena: 1000
Cena: 1350

kurs kadrowo-płacowy (część II: płace 70 h) - tryb dzienny

Zajęcia realizowane są 5 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godzinach od 08.00 do 14.15
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Kraków
od 2020-12-14 do 2021-01-08
Cena: 1000
Cena: 1350

KP3 - Kursy kadry i place Wtorek-Czwartek 120h - tryb wieczorowy

zajęcia dwa razy w tygodniu (wtorki - czwartki) w godzinach 17.30-20.45 * harmonogram może ulec zmianie
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Katowice
od 2020-12-14 do 2021-01-08
Cena: 1800
Cena: 2150
Łódź
od 2020-12-08 do 2021-02-18
Cena: 1800
 
-

KP2 - Kursy kadry i place 120h - tryb weekendowy

Zajęcia odbywają się w każdy weekend w godz. 8.00-14.15 oraz 14.20-20.35 (zamiennie jeden weekend na rano, kolejny na popołudnie)
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2020-12-19 do 2021-02-14
Cena: 1800
Cena: 2150
Gdańsk
od 2020-12-19 do 2021-02-14
Cena: 1800
 
-
Katowice
od 2020-12-05 do 2021-01-24
Cena: 1800
 
-
Kraków
od 2020-12-19 do 2021-02-14
Cena: 1800
 
-
Olsztyn
od 2020-12-19 do 2021-02-14
Cena: 1800
Cena: 2150
Poznań
od 2020-12-19 do 2021-02-14
Cena: 1800
 
-
Szczecin
od 2020-12-12 do 2021-01-31
Cena: 1800
 
-
Warszawa
od 2020-12-19 do 2021-02-14
Cena: 1800
Cena: 2150
Wrocław
od 2020-12-12 do 2021-01-31
Cena: 1800
 
-
Łódź
od 2020-12-19 do 2021-02-07
Cena: 1800
 
-

KP2 - Kursy kadry i place 120h - tryb weekendowy - tryb weekendowy

Zajęcia odbywają się w każdy weekend w godz. 8.00-14.15 oraz 14.20-20.35 (zamiennie jeden weekend na rano, kolejny na popołudnie)
Białystok
od 2021-01-16 do 2021-02-28
Cena: 1800
Gdańsk
od 2021-01-16 do 2021-02-28
Cena: 1800
Katowice
od 2021-01-16 do 2021-02-28
Cena: 1800
Kraków
od 2021-01-16 do 2021-02-28
Cena: 1800
Lublin
od 2021-01-16 do 2021-02-28
Cena: 1800
Poznań
od 2021-01-16 do 2021-02-28
Cena: 1800
Szczecin
od 2021-01-16 do 2021-02-28
Cena: 1800
Warszawa
od 2021-01-16 do 2021-02-28
Cena: 1800
Wrocław
od 2021-01-16 do 2021-02-28
Cena: 1800
Łódź
od 2021-01-16 do 2021-02-28
Cena: 1800

kurs kadrowo-płacowy (część I: kadry 50 h) - tryb weekendowy

zajęcia w soboty oraz niedziele w godzinach 8.00-14.15 bądź 14.20-20.35
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Poznań
od 2020-12-12 do 2020-12-20
Cena: 1000
Cena: 1350

Zaufali nam

Zapisz się