Kurs kadry i płace od podstaw - program Symfonia 120h

!! Tylko u nas Jesienna promocja !!
Kurs kadrowo-płacowy 120 h, 2299zł -> 1800 zł
Kurs kadrowo-płacowy ( cz. I Kadry) 50h, 1500zł ->1000 zł 
Kurs kadrowo-płacowy (cz. II Płace) 70h, 1500zł ->1000 zł
Nie czekaj ! Zapisz się już dziś !
Promocja obowiązuje od 01.10.2019 do końca października.


specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310)
 specjalista ds. kadr (kod zawodu 242307)

wg klasyfikacji MPiPS

GoWork.pl zaprasza 19 października 2019 r. na Dzień Otwarty!

W godzinach 12:00-13:00 będzie można obejrzeć sale szkoleniowe, zobaczyć na jakim sprzęcie odbywają się zajęcia, porozmawiać z personelem. Wyszkolona kadra szkoleniowców udzieli Państwu szczegółowych informacji dotyczących programu realizowanego w czasie szkolenia, odpowie na nurtujące pytania i pomoże podjąć  odpowiednią decyzję. Zapraszamy!

Zapisu na dni otwarte należy dokonywać pod numerem tel. 22 622 13 09, bądź pod adresem mailowym szkolenia1@gowork.pl. Zapraszamy tylko i wyłącznie osoby, które dokonały zapisu na dzień otwarty.


Intensywny kurs kadry i płace oferuje w programie między innymi naukę najpopularniejszych programów takich jak Symfonia oraz Płatnik. Kameralne grupy do 12 osób z wybitną kadrą dydaktyczną pozwolą na efektywne przyswojenie wiedzy. Kurs kadrowo - płacowy jest dostępny w trzech trybach nauki: dziennym, wieczorowym oraz zaocznym.

Zajęcia odbywają się na terenie całej Polski – w 13 największych miastach: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Katowicach,  Siedlcach, Białymstoku, Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Olsztynie, Lublinie oraz w Łodzi.Sposób organizacji zajęć.

Organizujemy kursy w trzech trybach- dziennym, wieczorowym i weekendowym.

Szkolenia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:15 przez 15 dni roboczych,
weekendowe naprzemiennie 8:00-14:15 lub 14:20- 20:45 w każdy weekend (to jest 7,5 weekendu),
wieczorowe w godzinach 17:30 – 20:45 (łącznie 30 spotkań) we wtorki i czwartki.

Do czego przygotuje mnie ten kurs?

Szkolenie umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Na kursie przez nas oferowanym nauczymy Państwa praktycznych i teoretycznych aspektów pracy w kadrach oraz płacach. Teoria stanowi wprowadzenie do zajęć praktycznych.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Chcesz zmienić zawód? Wcześniej nie miałeś styczności z prawem pracy? Interesuje Cię praca w działach kadr i płac? Zgłoś się do Nas.  Nasze kursy to szkolenia od podstaw. Przedstawiamy bogatą ofertę szkoleń w obrębie tematyki kadrowo-płacowej:

- Intensywny kurs kadrowo - płacowy 120 h

- Kurs kadrowy 50 h

- Kurs płacowy 70 h 


Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu?

Nasz kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy, w każdej firmie funkcjonują jednostki - działy zajmujące się kadrami czy płacami. Warto poznać proponowane zagadnienia również i dla samego siebie, bowiem nie tylko pracodawca powinien znać swoje prawa i obowiązki, ale
i każdy pracownik.


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? 

Powody dla których powinieneś wybrać właśnie naszą placówkę:

 • uczestnikom kursu gwarantujemy niezbędne materiały do nauki.

W trakcie trwania kursu kadry i płace uczestnicy otrzymują: książkę "Prawo pracy"- stan prawny styczeń 2019 (79zł - cena w księgarni, u nas gratis) w tym: akty prawne, takie jak: ustawy, rozporządzenia, komunikaty dotyczące prawa pracy, urlopów, zasiłków, ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych; Kodeks pracy z komentarzem (część płacowa oraz kadrowa). Wszystkie materiały są wliczone w cenę kursu.

 • największa liczba godzin szkoleniowych (120 h dydaktycznych) na rynku przy atrakcyjnej cenie,

 • wyposażone sale szkoleniowe, każdy z uczestników szkolenia posiada własne stanowisko pracy,

 • doświadczona kadra wykładowców

Placówka zatrudnia ponad 200 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach szkoleniowych przez uczestników kursu.

 • małe grupy szkoleniowe

Grupy szkoleniowe nie przekraczają 12 osób. Daje to naszym lektorom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z jakimś przedziałem materiału sobie nie radzą.

 • egzamin końcowy, po którym uczestnicy otrzymują zaświadczenie

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem, który obejmuje część praktyczną- zadania na programach Symfonia Kadry i Płace, Płatnik oraz teoretyczną - pytania z Prawa Pracy, zasad naliczania wynagrodzeń itp. Egzamin przeprowadzany jest na ostatnich zajęciach. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane na podstawie: § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 1632).  Program kursu

Część teoretyczna

Temat: Zagadnienia kadrowe

Podstawowe zagadnienia prawa pracy. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej nawiązanie stosunku pracy.

1. Pracodawca, pracownik , zakład pracy, stosunek pracy,

2. Kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę,

3. Przechowywanie dokumentacji

4. Zawarcie umowy o pracę – termin zawarcia, treść, forma

5. Rodzaje umów o pracę,

6. Inne formy zatrudnienia – stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania,

7. Zgłoszenie do ZUS – terminy, dokumenty

8. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy i jego zatrudnieniem


Szczególne formy zatrudnienia oraz umowy cywilno - prawne

1. Zatrudnienie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą

2. Emeryt, rencista w firmie

3. Niepełnosprawni

4. Młodociani

5. Cudzoziemcy

6. Umowa o dzieło

7. Umowa zlecenie

8. Kontrakt menedżerski

9. Umowa o zarządzanie

10. Samozatrudnienie


Studium przypadków pracowniczych

1.Zmiana warunków umowy o pracę , aneksy, przeszeregowania

2.Szczególne formy zmiany warunków umów o pracę w przypadku likwidacji pracodawcy, przejścia części zakładu pracy na innego pracodawcę

3.Zwolnienia grupowe

4.Związki zawodowe w zakładzie pracy i wynikające z ich istnienia konsekwencje

5.Pracodawcy u których brak związków zawodowych

6.Kary, nagany i wyróżnienia

7.Terminy wnoszenia przez pracownika sprzeciwu


Pracownicze plany kapitałowe

1. Ogólne zasady tworzenia PPK

2. PPK a pracodawca

3. Wpłaty na PPK

4. Pracownicze plany kapitałowe od strony pracownika


Zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26 roku życia- zmiany w prawie 2019


Temat: Zagadnienia płacowe

Wynagradzanie za pracę- ogólne warunki ustalania

1.Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń

2. Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustalenia, tryb wprowadzania zmian.

3. Formy wynagrodzeń – zasadnicza, godzinowa, akordowa, prowizyjna

4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy-rodzaje ( premie nagrody dodatki )

5. Inne składniki ( odprawy, gratyfikacje, odszkodowania)

6. Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy ( wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop

7. Zasady ustalania składników wynagrodzeń


Wynagrodzenie za czas choroby

1. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie

2. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu

3. Wynagrodzenie za czas choroby

4. Zasiłek chorobowy


Część praktyczna - warsztaty praktyczne

 • Zakładanie akt osobowych

 • Wypełnianie umowy o pracę, praktyczne uwagi, analiza konkretnych przypadków

 • Wprowadzenie danych pracownika do systemu kadrowo- płacowego

 • Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie Płatnik

 • Szczególne formy dokumentów dla poszczególnych grup pracowniczych

 • Zawieranie umów cywilno-prawnych

 • Wprowadzanie do systemu kadrowo – płacowego innych grup pracowniczych oraz

 • pracowników obcych

 • Zgłaszanie do ZUS – inne formy kodów pracowniczych


dowiedz się więcej - pełen program kursu 

Certyfikaty

CENTRUM CERTYFIKACJI ZAWODOWYCH GOWORK.PL - EUROPEJSKIE I KRAJOWE NORMY KWALIFIKACJI


Nasze szkolenie przygotowuje kursantów do egzaminu w
CENTRUM CERTYFIKACJI ZAWODOWYCH GOWORK.PL, po którym kursanci otrzymują CERTYFIKAT  z kodami zawodu
242310 SPECJALISTA ds. WYNAGRODZEŃ,
242307 SPECJALISTA ds. KADR
wg klasyfikacji MPiPS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz. 149) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje również
ZAŚWIADCZENIE wydawane na podstawie: § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 1632) .Szkolenia uzupełniające

Organizacja zajęć

Oferujemy Państwu możliwość wyboru materiałów szkoleniowych w wersji standard lub wersja rozszerzona z tabletem.

Materiały tradycyjne-cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci skryptów, książek

Tablet- opcja płatna dodatkowo 350 zł. Cena zawiera 7- calowy tablet  FreeMe x4 7. Urządzenie pracuje na systemie operacyjnym lepszym od poprzedniego modelu Android 4.4 KitKat. Posiada między innymi: wydajny procesor Quad-core 1.0GHz, wbudowaną kamerę 0,3 Mpix, wbudowana pamięć flash 8 GB, pamięć RAM 512 MB, układ grafiki 3D, możliwość podłączenia Internetu WIFI, multimedia: AUDIO/WIDEO/FOTO. Gadżet po zakończeniu szkolenia przechodzi na własność kursantów. 

Koordynator

 
Zdjęcie Zapytaj koordynatora

Anna Grzeszczak

Tel.: 022 622 13 09 (w.806)

Kom.: 530725113

szkolenia1@gowork.pl

 

Zapisy

 1. Aby dokonać rejestracji należy odszukać interesujący termin i miasto.
 2. Otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.
 3. Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy - zgłoszenie).
 4. Po poprawnym procesie rejestracji, wygeneruje się Państwu umowa, którą należy pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do nas faxem, mailem lub pocztą.
 5. Na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
 6. Wpłata zaliczki (lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
 7. Wpłata pozostałej kwoty za kurs musi zostać uregulowana najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.

Ponieważ stawiamy na małe grupy, liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń!!!


Zobacz terminy

KP1- Intensywny kurs kadrowo-płacowy 120 h - tryb dzienny

Zajęcia realizowane są 5 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godzinach od 08.00 do 14.15
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2019-11-04 do 2019-11-22
Cena: 1800
Cena: 2100
Bydgoszcz
od 2019-10-28 do 2019-11-18
Cena: 1800
Cena: 2150
Gdańsk
od 2019-10-28 do 2019-11-18
Cena: 1800
Cena: 2150
Katowice
od 2019-11-18 do 2019-12-06
Cena: 1800
Cena: 2150
Kraków
od 2019-10-28 do 2019-11-18
Cena: 1800
Cena: 2100
Lublin
od 2019-10-28 do 2019-11-18
Cena: 1800
Cena: 2100
Olsztyn
od 2019-10-28 do 2019-11-18
Cena: 1800
Cena: 2100
Poznań
od 2019-11-04 do 2019-11-22
Cena: 1800
Cena: 2100
Szczecin
od 2019-10-28 do 2019-11-18
Cena: 1800
Cena: 2150
Warszawa
od 2019-10-28 do 2019-11-18
Cena: 1800
Cena: 2150
Wrocław
od 2019-10-28 do 2019-11-18
Cena: 1800
Cena: 2150
Łódź
od 2019-10-28 do 2019-11-18
Cena: 1800
Cena: 2150

KP2 - Kursy kadry i place 120h - tryb weekendowy

Zajęcia odbywają się w każdy weekend w godz. 8.00-14.15 oraz 14.20-20.35 (zamiennie jeden weekend na rano, kolejny na popołudnie)
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2019-10-26 do 2019-12-08
Cena: 1800
Cena: 2150
Gdańsk
od 2019-11-09 do 2020-01-05
Cena: 1800
Cena: 2150
Katowice
od 2019-11-09 do 2020-01-05
Cena: 1800
Cena: 2150
Kraków
od 2019-11-09 do 2020-01-05
Cena: 1800
Cena: 2150
Lublin
od 2019-10-26 do 2019-12-08
Cena: 1800
Cena: 2150
Olsztyn
od 2019-10-26 do 2019-12-08
Cena: 1800
Cena: 2150
Poznań
od 2019-11-09 do 2020-01-05
Cena: 1800
Cena: 2150
Szczecin
od 2019-10-26 do 2019-12-08
Cena: 1800
Cena: 2150
Wrocław
od 2019-10-26 do 2019-12-08
Cena: 1800
Cena: 2150
Łódź
od 2019-10-26 do 2019-12-08
Cena: 1800
Cena: 2150

KP3 - Kursy kadry i place Wtorek-Czwartek 120h - tryb wieczorowy

zajęcia dwa razy w tygodniu (wtorki - czwartki) w godzinach 17.30-20.45 * harmonogram może ulec zmianie
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Gdańsk
od 2019-11-05 do 2020-02-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Katowice
od 2019-11-05 do 2020-02-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Kraków
od 2019-11-05 do 2020-02-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Lublin
od 2019-11-05 do 2020-02-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Poznań
od 2019-11-05 do 2020-02-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Szczecin
od 2019-11-05 do 2020-02-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Szczecin
od 2019-11-05 do 2020-02-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Wrocław
od 2019-11-05 do 2020-02-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Wrocław
od 2019-11-05 do 2020-02-13
Cena: 1800
Cena: 2150
Łódź
od 2019-11-05 do 2020-02-13
Cena: 1800
Cena: 2150

kurs kadrowo-płacowy (część I: kadry 50 h) - tryb dzienny

Zajęcia realizowane są 5 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godzinach od 08.00 do 14.15
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Gdańsk
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350
Katowice
od 2019-10-28 do 2019-11-04
Cena: 1000
Cena: 1350
Kraków
od 2019-11-04 do 2019-11-11
Cena: 1000
Cena: 1350
Lublin
od 2019-11-04 do 2019-11-11
Cena: 1000
Cena: 1350
Olsztyn
od 2019-11-04 do 2019-11-11
Cena: 1000
Cena: 1350
Poznań
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350
Szczecin
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350
Warszawa
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350
Wrocław
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350
Łódź
od 2019-11-04 do 2019-11-11
Cena: 1000
Cena: 1350

kurs kadrowo-płacowy (część I: kadry 50 h) - tryb weekendowy

zajęcia w soboty oraz niedziele w godzinach 8.00-14.15 bądź 14.20-20.35
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Gdańsk
od 2019-11-09 do 2019-11-24
Cena: 1000
Cena: 1350
Katowice
od 2019-10-26 do 2019-11-10
Cena: 1000
Cena: 1350
Lublin
od 2019-11-09 do 2019-11-24
Cena: 1000
Cena: 1350
Poznań
od 2019-11-09 do 2019-11-24
Cena: 1000
Cena: 1350
Poznań
od 2019-11-09 do 2019-11-24
Cena: 1000
Cena: 1350
Szczecin
od 2019-10-26 do 2019-11-10
Cena: 1000
Cena: 1350
Warszawa
od 2019-10-26 do 2019-11-10
Cena: 1000
Cena: 1350
Wrocław
od 2019-10-26 do 2019-11-10
Cena: 1000
Cena: 1350
Łódź
od 2019-10-26 do 2019-11-10
Cena: 1000
Cena: 1350
Łódź
od 2019-11-09 do 2019-11-24
Cena: 1000
Cena: 1350

kurs kadrowo-płacowy (część I: kadry 50 h) - tryb wieczorowy

Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Gdańsk
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350
Katowice
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350
Kraków
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350
Lublin
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350
Poznań
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350
Szczecin
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350
Warszawa
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350
Warszawa
od 2019-11-05 do 2019-01-14
Cena: 1000
Cena: 1350
Wrocław
od 2019-11-04 do 2019-11-12
Cena: 1000
Cena: 1350

kurs kadrowo-płacowy (część II: płace 70 h) - tryb dzienny

Zajęcia realizowane są 5 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godzinach od 08.00 do 14.15
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Gdańsk
od 2019-11-04 do 2019-11-18
Cena: 1000
Cena: 1350
Katowice
od 2019-11-04 do 2019-11-18
Cena: 1000
Cena: 1350
Kraków
od 2019-10-29 do 2019-11-08
Cena: 1000
Cena: 1350
Kraków
od 2019-10-29 do 2019-11-08
Cena: 1000
Cena: 1350
Lublin
od 2019-10-29 do 2019-11-08
Cena: 1000
Cena: 1350
Olsztyn
od 2019-10-29 do 2019-11-08
Cena: 1000
Cena: 1350
Poznań
od 2019-10-29 do 2019-11-08
Cena: 1000
Cena: 1350
Szczecin
od 2019-10-29 do 2019-11-08
Cena: 1000
Cena: 1350
Warszawa
od 2019-10-29 do 2019-11-08
Cena: 1000
Cena: 1350
Wrocław
od 2019-10-29 do 2019-11-08
Cena: 1000
Cena: 1350
Łódź
od 2019-10-29 do 2019-11-08
Cena: 1000
Cena: 1350

kurs kadrowo-płacowy (część II: płace 70 h) - tryb weekendowy

zajęcia w soboty oraz niedziele w godzinach 8.00-14.15 bądź 14.20-20.35
Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2019-11-09 do 2019-12-07
Cena: 1000
Cena: 1350
Kraków
od 2019-11-09 do 2019-12-08
Cena: 1000
Cena: 1350
Lublin
od 2019-10-26 do 2019-11-24
Cena: 1000
Cena: 1350
Poznań
od 2019-10-26 do 2019-11-24
Cena: 1000
Cena: 1350
Szczecin
od 2019-10-26 do 2019-11-24
Cena: 1000
Cena: 1350
Warszawa
od 2019-11-09 do 2019-12-08
Cena: 1000
Cena: 1350
Wrocław
od 2019-10-26 do 2019-11-23
Cena: 1000
Cena: 1350
Wrocław
od 2019-11-09 do 2019-12-15
Cena: 1000
Cena: 1350
Łódź
od 2019-10-26 do 2019-11-24
Cena: 1000
Cena: 1350

kurs kadrowo-płacowy (część II: płace 70 h) - tryb wieczorowy

Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Gdańsk
od 2019-11-05 do 2020-01-02
Cena: 1000
Cena: 1350
Gdańsk
od 2019-11-05 do 2020-01-02
Cena: 1000
Cena: 1350
Katowice
od 2019-11-05 do 2020-01-02
Cena: 1000
Cena: 1350
Kraków
od 2019-11-05 do 2020-01-02
Cena: 1000
Cena: 1350
Lublin
od 2019-11-05 do 2020-01-02
Cena: 1000
Cena: 1350
Poznań
od 2019-11-05 do 2020-01-02
Cena: 1000
Cena: 1350
Szczecin
od 2019-11-05 do 2020-01-02
Cena: 1000
Cena: 1350
Warszawa
od 2019-11-05 do 2020-01-02
Cena: 1000
Cena: 1350
Wrocław
od 2019-11-05 do 2020-01-02
Cena: 1000
Cena: 1350

Zaufali nam

Zapisz się