Program kursu - Kurs Excel poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany 30h

EXCEL PODSTAWOWY 16/30 H

Jakie umiejętności nabędę po szkoleniu?
Umiejętność wykonywania podstawowych obliczeń pomoże nam w codziennej pracy biurowej, na przykład w stworzeniu listy pracowników czy policzeniu ich wynagrodzeń w zależności od dodatków i premii. Znajomość formatowania wizualnego ułatwi nam tworzenie tabel z dowolnym obramowaniem i tłem, ułatwi również scalanie komórek w estetyczne nagłówki oraz wyrównywanie danych. Będziemy umieli zaprezentować dane w przystępny sposób, na przykład za pomocą efektownego wykresu. Zapoznamy się ze skomplikowanymi operacjami na grafice, co będzie przydatne przy pracy z wydrukami lub przy wstawianiu elementów graficznych do arkusza

1. Uruchamianie aplikacji
2. Elementy okna programu
3. Praca z dokumentami: Tworzenie, otwieranie, zapisywanie
4. Nawigacja i zaznaczanie
5. Wprowadzanie różnego typu danych
6. Kopiowanie i wklejanie
7. Serie danych
8. Operacje na komórkach, wierszach i kolumnach
9. Podstawowe formatowanie tekstu i liczb
10. Podstawowe operacje matematyczne
11. Podstawowe funkcje liczące: SUMA, ŚREDNIA, MINIMUM, MAXIMUM, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE
12. Pasek stanu
13. Adresowanie względne, mieszane i absolutne
14. Sortowanie i filtrowanie – podstawy
15. Operacje na wielu arkuszach
16. Wykresy – podstawy
17. Drukowanie dokumentów
  EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY 30 H

  Jakie umiejętności nabędę po szkoleniu?
  Kurs przygotowuje uczestnika do sprawnego użytkowania programu Microsoft Excel wykorzystywanego w pracy biurowej. Po kursie uczestnik będzie swobodnie operował arkuszem kalkulacyjnym MS Excel na poziomie pozwalającym między innymi na sprawne posługiwanie się funkcjami.

  1. Powtórzenie głównych zagadnień z poziomu podstawowego
  2. Import danych
  3. Sprawdzanie poprawności danych
  4. Usuń duplikaty
  5. Listy niestandardowe
  6. Sortowanie i filtrowanie zaawansowane
  7. Formatowanie warunkowe - podstawy
  8.Funkcje tekstowe: ZŁĄCZ.TEKSTY, LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY,LITERY.WIELKIE, LITERY.MAŁE, Z.WIELKIEJ.LITERY, polecenie:Tekst jako kolumny
  9. Funkcja JEŻELI
  10. Liczenie komórek z jednym kryterium. Funkcja LICZ.JEŻELI
  11. Sumowanie warunkowe z jednym kryterium. Funkcja SUMA.JEŻELI
  12. Podstawowe funkcje wyszukiwania: WYSZUKAJ.PIONOWO.WYSZUKAJ.POZIOMO
  13.Tabele przestawne – podstawy (tworzenie tabel, dodawanie danych, podstawowe opcje wyświetlania danych, filtrowanie,      grupowanie)
  14. Zaokrąglanie. Funkcje: ZAOKR, ZAOKR.DO.CAŁK, ZAOKR.W.GÓRĘ
  15. Polecenie Znajdź/Zamień


  EXCEL ZAAWANSOWANY 16/30 H

  Jakie umiejętności nabędę po szkoleniu?
  Kurs ten przygotuje nas do wykonywania konkretnych operacji przydatnych w pracy, takich jak stworzenie raportu sprzedaży czy zestawienia finansowego. Nauczymy się też analizować ogromne ilości danych za pomocą raportu tabeli przestawnej. Poznanie cennych funkcji umożliwi nam sumowanie filtrowanych danych, wyszukiwanie konkretnych wartości w jednym arkuszu i wstawianie do drugiego, zamianę daty z numeru PESEL na funkcjonalną datę urodzenia, łączenie danych z wielu arkuszy i plików, tworzenie unikalnych list z powtarzających się wpisów. Dowiemy się jak importować treści z baz danych czy Internetu i jak stworzyć ochronę zawartości pliku lub komórek hasłem. Będziemy również umieli wykorzystać funkcję kolorowania komórek spełniających określone warunki, na przykład w celu przedstawiania danych w arkuszu tak, aby kadra kierownicza w biurze mogła szybko orientować się w zmianach wskaźników ekonomicznych.
   1. Powtórzenie głównych zagadnień z poziomu średniozaawansowanego
   2. Operacje na datach i czasach
   3. Zaawansowane formatowanie warunkowe (wykorzystanie formuł)
   4. Funkcje tekstowe: DŁ, SZUKAJ.TEKST, POWT
   5. Nazwy (nadawanie nazw komórkom, zakresom i formułom)
   6. Zaawansowane formuły sumujące. Funkcja SUMA.ILOCZYNÓW
   7. Liczenie komórek z wieloma kryteriami. Funkcja LICZ.WARUNKI
   8. Sumowanie warunkowe z wieloma kryteriami. Funkcja SUMA.WARUNKÓW
   9. Zaawansowane wyszukiwanie danych. Funkcje: WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, PODAJ.POZYCJĘ, INDEX
   10. Zakresy dynamiczne. Funkcje:PRZESUNIĘCIE, ADR.POŚR,WIERSZ, KOLUMNA
   11. Formaty formularza (pole wyboru, pole kombi, pole listy, przycisk pokrętła, pasek przewijania)
   12. Zaawansowane wykresy (m.in wykorzystanie zakresów dynamicznych i formatów formularza)
   13. Tabele przestawne (zaawansowane opcje wyświetlania danych, formatowanie warunkowe w tabelach, fragmentatory, pola i elementy obliczeniowe, wykresy przestawne)
   14. Sumy pośrednie
   15. Konsolidacja danych
   16. Szukaj wyniku
   17. Solver
   18. Podstawy automatyzacji pracy. rejestrowanie makr
   19. Tworzenie własnych formatów miar, czasu i dat

  Zaufali nam

  Zapisz się