Program - Kurs Kierownik i Manager - Professional Leadership 50H

 

CZĘŚĆ I – KOMUNIKACJA W PRACY MANAGERA  10 H

 • Jak przebiega dobra komunikacja w relacji przełożony/pracownik?
 • Umiejętne zadawanie pytań.
 • Aktywne słuchanie.
 • Sztuka komunikacji w zależności od „dojrzałości pracownika”.
 • Jak radzić sobie z barierami komunikacyjnymi?
 • Budowanie efektywnego zespołu poprzez komunikację.


CZĘŚĆ II -  ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW ZGODNIE Z PRAWEM 10 H

 • Jakiego pracownika przyjąć do zespołu?
 • Profesjonalna rekrutacja i dobór kandydatów.
 • Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy.
 • Rodzaje umów (o pracę, cywilno – prawnych).
 • Czas pracy, urlopy pracownicze.
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
 • Zobowiązania prawne zatrudniającego.
 • Zobowiązania prawne pracownika.
 • Odpowiedzialność materialna pracownika.
 • Uprawnienia pracowników dotyczące rodzicielstwa.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Akta osobowe.


CZĘŚĆ III – ZARZĄDZANIE PERSONELEM 15 H

a)     Kilka słów o delegowaniu odpowiedzialności

 •  Delegowanie odpowiedzialności – czym tak naprawdę  jest?
 • Delegowanie odpowiedzialności, jako system zarządzania?
 • Jak przez delegowanie odpowiedzialności zwiększyć poziom motywacji, efektywności oraz lojalności wśród pracowników?

 b)    Decyzje personalne w delegowaniu odpowiedzialności

 •  Jaka jest zależność pomiędzy komunikacją, a skutecznym motywowaniem w zespole?
 • Jakie są sposoby integrowania celów pracowników z celami firmy?
 • Co robić kiedy motywacja pracowników spada?
 • Jak nagradzać i karać pracowników?

 c)     Pozafinansowe sposoby motywowania pracowników

 •  System motywacyjny i jego funkcje.
 • Rodzaje motywacji.
 • Potrzeby pracowników – PRACOWNIK X, Y, Z.
 • Fazy rozwoju pracownika: szczęśliwy debiutant, rozczarowany adept, wątpiący praktyk, samodzielny fachowiec.
 • Charyzma w pracy kierownika.

 d)    Zasady rozliczania z oddelegowanej odpowiedzialności

 • Główne zasady pełnienia nadzoru i dokonywania kontroli.
 • Feedback, czyli informacja zwrotna.


CZĘŚĆ IV – PLANOWANIE I ANALIZA SPRZEDAŻY 15 H

 • Czynniki wpływające na obroty w firmie.
 • Analiza sprzedaży.
 • Analiza konkurencji.
 • Metody i strategie pozyskiwania klientów konkurencji.
 • Strategie i techniki cenowe w odniesieniu do cyklu życia produktu.
 • Kontrola i controlling w firmie.
 • Metody badawcze i oceniające
 • Konsument – zakup a umowa (zawarcie, wykonanie i odstąpienie).
 • Gwarancja i reklamacja.
 • Rzecznik Praw Konsumenta.
 • Państwowa Inspekcja Handlowa.

 

Zaufali nam

Zapisz się