Kurs Java 60hKurs zamknięty

O szczegóły zapytaj koordynatora:

Monika Wójcik
tel. 882 128 823

Java należy do grupy języków kompilowanych, którego głównym założeniem jest hasło: „write once, run everywhere”. Język ten rozwijany jest już od wielu lat, ma znakomitą dokumentację i jest jednym z najpopularniejszych obiektowych języków programowania, dający niemal nieograniczone możliwości.

Sprawdź ceny i terminy

Java to obecnie światowy standard wykorzystywany do tworzenia oprogramowania, wszelkich aplikacji przeznaczonych na urządzenia mobilne, a także gier i zawartości stron internetowych.

Samo oprogramowanie rozwijane jest przez ponad 9 milionów programistów, a jeśli dodamy do tego 3 miliardy telefonów komórkowych czy 125 milionów urządzeń telewizyjnych korzystających z Javy, to wychodzi na to, że jest ona wszędzie. Co za tym idzie – zapotrzebowanie na programistów Java jest ogromne, a z każdym rokiem - coraz większe.

Kurs kierujemy do osób, które NIE mają doświadczenia w programowaniu.


OFERTA DLA FIRM 

Chcesz inwestować w rozwój swoich pracowników?

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą, jaką przygotowała dla Ciebie nasza firma szkoleniowa.

Na Państwa życzenie organizujemy kursy we wszystkich miastach w Polsce. Zarówno u Państwa w Firmie,  jak i w naszych salach szkoleniowych. Przed współpracą przeprowadzamy ankietę potrzeb szkoleniowych, aby program w całości został dopasowany do Państwa indywidualnych potrzeb.

 

Zapisy przyjmujemy tylko dla zorganizowanych grup (już od trzech osób)!


W celu dokonania zapisu prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia dla Firm i odesłanie jej na adres koordynatora kursu: monika.wojcik@gowork.plProgram kursu

Szkolenie Java – moduł I (30h)

Przed rozpoczęciem kursu należy przerobić materiały wstępne - na prework trzeba przeznaczyć ok 3 tygodni.

1) Wstęp do programowania

a) wprowadzenie do HTML, CSS, JavaScript

2) Java wstęp do technologii

a) platforma

b) narzędzia programistyczne

c) dokumentacja, wybrane pozycje książkowe, zasoby internetowe

d) system kontroli wersji

3) Podstawy składni

a) podstawowe pojęcia

b) typy proste

c) tablice

d) deklaracje klas, interfejsów, metod, zmiennych oraz modyfikatory dostępu

e) instrukcje warunkowe

f) struktura kodu w Javie:

pliki źródłowe, klasy, pakiety, importowanie, układ katalogów

4) Programowanie obiektowe

a) modelowanie obiektowe

b) obiekty i referencje

c) klasy, klasy abstrakcyjne, interfejsy

d) pola i metody statyczne a pola i metody instancyjne

e) inicjalizacja klas, konstruktory

f) dziedziczenie

g) jawne i niejawne rzutowanie

h) dostęp do pól, metod i konstruktorów z nadklasy, słowa kluczowe this i super

i) modyfikatory final dla klas, metod, pól i zmiennych

j) enkapsulacja

k) polimorfizm

5) Zasady obsługi błędów i wyjątków

a) wyjątki oraz błędy

b) instrukcja try…catch

c) hierarchia standardowych wyjątków

6) Kolekcjei generyki

a) interfejsy Collection, Set, List, Mapb) metody hashCode, equals, toString

c) tworzenie i użycie klas generycznych

7) Przetwarzanie tekstu

a) klasa String

b) Stringvs StringBuffer vs StringBuilder

8) Informacje na temat certyfikatu i egzaminu Java SE 8 Programmer I


Szkolenie Java – moduł II (30h)

1. Zaawansowane elementy języka Java

a) klasy anonimowe, finalne i statyczne

b) klasy zagnieżdżone

c) interfejsy i metody domyślne

d) typy wyliczeniowe

2. Wyjątki i asercje

3. Kolekcje w Javie

a) porównywanie obiektów

b) interfejsy Queue, Dequeue

c) klasa pomocnicza Collections

4. Programowanie funkcyjne w Javie

a) wyrażenia lambda

b) interfejsy funkcyjne

c) referencje do metod

d) strumienie

5. Operatory wejścia/wyjścia

a) strumienie wejściowe i wyjściowe

b) serializacja

c) obsługa plików

6. Date/Time API

7. Dostęp do bazy danych za pomocą interfejsu JDBC

8. Programowanie wielowątkowe

a) tworzenie i uruchamianie wątków

b) synchronizacja

c) współbieżność

d) równoległe strumienie

9. Informacje o certyfikacie i egzaminie Jaba SE 8 Programmer IIO wysokiej jakości naszych szkoleń świadczy certyfikat ISO 9001:2015


Zapisy

  1. Aby dokonać rejestracji należy odszukać interesujący termin i miasto. Zapisu dokonujemy poprzez kliknięcie opcji "Zapisz się"
  2. Otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.
  3. Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy- zgłoszenie).
  4. Po poprawnym procesie rejestracji, wygeneruje się Państwu umowa, którą należy pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do nas faxem, mailem lub pocztą.
  5. Na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
  6. Wpłata zaliczki(lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
  7. Wpłata pozostałej kwoty za kurs najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
  8. Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.
  9. Stawiamy na małe grupy - liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zobacz terminy

Zaufali nam

Zapisz się