Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego - program Symfonia 120h

kod zawodu 331301 księgowy
  (wg klasyfikacji MPiPS)


                                                                  

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH
szczegółowe informacje pod nr telefonu: 530 725 113
__________________________________________________________________________________

ZAJĘCIA DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W FORMIE ONLINE!


Kurs pełnej księgowości prowadzony jest od podstaw do samodzielnego księgowego. W czasie 120 godzin lekcyjnych zajęć aż 80% zajęć poświęcamy na ćwiczenia praktyczne. Oferujemy konkurencyjne ceny już od 1399zł przy kursie z samej praktyki. Dostępne tryby zajęć to: dzienny, wieczorowy i weekendowy.

Kurs księgowości realizujemy w kilkunastu polskich miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, liczba miejsc jest ograniczona.

Do czego przygotuje mnie ten kurs?

Szkolenie z księgowości od podstaw umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Na kursie przez nas oferowanym nauczymy Państwa praktycznych i teoretycznych aspektów pracy
w księgowości. Teoria stanowi wprowadzenie do zajęć praktycznych.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Zajęcia z księgowości od podstaw adresowane są do osób, które nie miały styczności z pracą w zawodzie księgowego, a chcą związać z taką pracą swój dalszy rozwój zawodowy. Szkolenie również kierujemy do osób które pracują w innych działach a chcą poznać lub pogłębić wiedzę z zakresu pełnej księgowości.
Wszystkim zainteresowanym nie mającym wcześniej styczności z tematem  księgowości, proponujemy zajęcia w wymiarze 120h gdzie zawierające naukę zarówno teorii jak i praktyki ( są to kursy oznaczone jako KS1, KS2, KS3).
Tych  Państwa którzy z zakresu teoretycznego czują się przygotowani i pragną zapoznać się jedynie z częścią praktyczną czyli pracą na programach Symfonia Finanse i Księgowość oraz Środki Trwałe zapraszamy na wersję  96h - 100% praktyki - (są to kursy KS4, KS5).
Cechą charakterystyczną szkolenia odróżniającą go od innych oferowanych na rynku jest jego indywidualny charakter, który umożliwia nabycie solidnych podstaw, które pozwolą na podjęcie pracy w księgowości bez konieczności dodatkowego pogłębiania zagadnień z tego zakresu.

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu? 

Umiejętności jakich staramy się Państwa nauczyć to przede wszystkim samodzielności w wykonywanych czynnościach księgowych. Wynika to z dużej ilości praktyki i ćwiczeń jakie w trakcie szkolenia są wykonywane. Ćwiczenia praktyczne oparte są na jak największej ilości ćwiczeń dotyczących księgowań, rachunkowości, ewidencjonowania, podatków, bilansowania i pracy na Symfonii. Uczymy wszystkich niezbędnych zagadnień jakie powinien znać i wykonywać każdy księgowy.

Gdzie mogę pracować po ukończeniu kursu? 

Nasz kurs daje wiele możliwości podjęcia pracy, w każdej firmie funkcjonują jednostki - działy zajmujące się księgowością, począwszy od działalności jednoosobowych a skończywszy na dużych spółkach. Warto poznać proponowane zagadnienia księgowe ponieważ wachlarz stanowisk związanych z księgowością jest ogromny: praca w biurach rachunkowych, w działach księgowości z dużych i małych firmach na stanowisku samodzielnego, młodszego księgowego czy fakturzysty. Przygotowujemy teoretycznie i praktycznie słuchacza do wykonywania tego rodzaju pracy.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Placówka Kształcenia Ustawicznego Gowork.pl zachęca do wzięcia udziału w kursie księgowości ze względu na dużą ilość godzin szkoleniowych przy najniższej cenie na rynku. Posiadamy w pełni wyposażone sale szkoleniowe, a uczestnikom gwarantujemy niezbędne materiały do nauki. Niezwykle doświadczona kadra wykładowców doskonale przygotowuje uczestników do egzaminu oraz do pracy. Wykładowcy chętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem i udzielają praktycznych porad.
Zajęcia staramy się organizować w kameralnych grupach dzięki czemu każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście wykładowcy.

Placówka Kształcenia Ustawicznego Gowork.pl zachęca do wzięcia udziału w kursie księgowości. Powody dla których powinieneś wybrać właśnie naszą firmę:
 • największa liczba godzin szkoleniowych na rynku przy najniższej cenie,
 • w pełni wyposażone sale szkoleniowe, każdy z uczestników szkolenia posiada własne stanowisko komputerowe,
 • uczestnikom kursu gwarantujemy niezbędne materiały do nauki.
W trakcie trwania kursu księgowości uczestnicy otrzymują: książkę "Podatki"- aktualny stan prawny; Książka "Kurs księgowości" przygotowana przez Naszych wykładowców na podstawie programu szkoleniowego oraz Skrypt zawierający dziesiątki ćwiczeń i dokumentów księgowych na potrzeby zajęć. Wszystkie materiały są wliczone w cenę kursu.
 • doświadczona kadra wykładowców
Placówka Kształcenia Ustawicznego Gowork.pl zatrudnia ponad 200 wykładowców w całym kraju. Naszych trenerów możemy pochwalić za duże doświadczenie nie tylko w prowadzeniu szkoleń, ale również za doświadczenie praktyczne w dziedzinach, z których prowadzą warsztaty. Dokładnie weryfikujemy ich kompetencje na etapie rekrutacji, a ich umiejętności, wiedza i przygotowanie są oceniane w ankietach szkoleniowych przez uczestników kursu. Współpracujemy tylko z praktykami.
 • kameralne grupy szkoleniowe
Grupy szkoleniowe liczą do 12 osób. Daje to naszym wykładowcom możliwość indywidualnej pomocy kursantom i tym samym większy komfort uczestników szkolenia.
 • egzamin końcowy
Kurs kończy się egzaminem realizowanym na ostatnich zajęciach, który obejmuje część praktyczną- zadania na programie Symfonia oraz teoretyczną - pytania otwarte i zamknięte. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydawane na podstawie: § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz 1632).

Zawód Księgowego

Galeria

Program kursu

Podatek od towarów i usług

 1. Regulacje prawne (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
 2. Zakres przedmiotowy i miejsce świadczenia czynności
 3. Zakres podmiotowy...

Faktura VAT

 1. Stawki podatku VAT
 2. Zasady obliczania podatku
 3. Sposób zapłaty podatku – deklaracje podatkowe...

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. Zasady rozliczania przychodów ( moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 2. Koszty uzyskania przychodów
 3. Zasady rozliczania wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych (składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy)
 4. Zasady odliczania darowizn od dochodu...

Podatek dochodowy od osób prawnych

 1. Zasady rozliczania przychodów (moment powstania przychodu należnego, zaliczki, kursy walut, przychody zwolnione z podatku dochodowego)
 2. Koszty uzyskania przychodów (zasady dokumentowania, odszkodowania i kary umowne, wydatki na rzecz pracowników, świadczenia na rzecz członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnych, akcjonariuszy, udziałowców)
 3. Działalność marketingowa, sponsoring...

Książka przychodów i rozchodów

 1. Regulacje prawne
 2. Struktura księgi podatkowej
 3. Dowody wewnętrzne

Ordynacja podatkowa

 1. Zasady postępowania podatkowego
 2. Akty prawne wydawane przez organy podatkowe
 3. Postępowanie w sprawie zmiany decyzji ostatecznych (stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania)
 4. Postępowanie w sprawie zaległości podatkowych (zasady naliczania odsetek za zwłokę, zawieszenie naliczania odsetek)...

Podstawy rachunkowości

 1. Funkcje, cele, zasady i cechy rachunkowości
 2. Podstawy prawne rachunkowości (ustawa, akty wykonawcze, dyrektywa)
 3. Międzynarodowe regulacje prawne w zakresie rachunkowości...

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 1. Pojęcie i klasyfikacja środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Wycena i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 3. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (stawki, metody, ustalanie wartości końcowej, weryfikacja stosowanych szacunków amortyzacyjnych...

Ewidencja środków pieniężnych

 1. Pojęcie i klasyfikacja aktywów pieniężnych
 2. Pojęcie i zakres inwestycji krótkoterminowych i długoterminowych
 3. Zasady obrotu gotówkowego i bezgotówkowego oraz jego dokumentowanie i ewidencja...

Ewidencja rozrachunków

 1. Klasyfikacja, wycena, ewidencja rozrachunków
 2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami krajowymi
 3. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami zagranicznymi...

Ewidencja kapitałów własnych

 1. Klasyfikacja, pojęcie i ewidencja kapitałów własny
 2. Fundusze własne w różnych jednostkach gospodarczych
 3. Kapitał zapasowy...

Ewidencja materiałów i towarów

 1. Ewidencja i wycena materiałów i towarów
 2. Ewidencja zakupu materiałów i towarów (WNT, WDT, export, import)
 3. Rozchód materiałów – ewidencja i rozliczenie...

Ewidencja kosztów

 1. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
 2. Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym
 3. Równoległe księgowanie kosztów rodzajowych i kalkulacyjnych...

Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg. Inwentaryzacja

 1. Ustalanie wyniku dochodu bilansowego i podatkowego
 2. Wynik finansowy brutto i jego obciążenia
 3. Wynik finansowy netto i jego rozliczenie...

Sprawozdanie finansowe

 1. Jednostki zobowiązane do składania sprawozdań
 2. Jednostki uprawnione do otrzymywania sprawozdań
 3. Terminy i tematyka...

PROGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

(Warsztaty praktyczne z programem Symfonia)
 1. Zasady obsługi systemu finansowo-księgowego – praca w programie Symfonia Finanse i Księgowość Premium
 2. Rodzaje podatków, opłat, przypisanie do poszczególnych grup klasyfikacyjnych
 3. Omówienie wzorów deklaracji VAT, sporządzenie miesięcznej deklaracji VAT... 

Pełny program kursu >> kliknij aby dowiedzieć się więcej<<


Koordynator

 
Zdjęcie Zapytaj koordynatora

Anna Grzeszczak

Tel.: (22) 622 13 09

Kom.: 530725113

anna.grzeszczak@gowork.pl

 

Siedziby szkoleniowe

Oddział Główny:

ul. Żurawia 47, piętro III, 00-680 Warszawa ścisłe centrum

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00

Tel. 22 622 13 09

 • Warszawa:

  ul. Żurawia 47 piętro III

  00-680 Warszawa

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 22 622 13 09

 • Katowice:

  Ul. 3 Maja 13 (wejście od ul. Stawowej 10)

  40-096 Katowice

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 32 701 25 50

 • Kraków:

  Wielopole 18b, II piętro

  31-072 Kraków

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 12 359 99 00

 • Lublin:

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 36/10, 20-029 Lublin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 81 477 90 00

 • Łódź:

  ul. Gdańska 90, piętro I

  lokal nr 1-4, klatka A

  90-508 Łódź,

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 42 292 81 00

 • Olsztyn:

  ul. Seweryna Pieniężnego 18B, lok. 201

  10-006 Olsztyn

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Białystok:

  ul. Lipowa 32, pok. 210 - sekretariat

  15-428 Białystok

  zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Poznań:

  Św. Marcin 66/72, piętro 11

  61-807 Poznań

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 61 818 28 14

 • Szczecin:

  ul. Kaszubska 52, lokal 210

  70-226 Szczecin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 91 820 70 00

 • Bydgoszcz:

  ul. Jagiellońska 12, I piętro

  85-067 Bydgoszcz

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 525208000

 • Siedlce:

  ul. Kochanowskiego 18

  08-110 Siedlce

  zobacz na mapie

  Tel. 25 749 39 00

 • Wrocław:

  ul. Ruska 51B

  50-079 Wrocław

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 71 729 39 00

 • Gdańsk:

  ul. Wały Piastowskie 1, piętro 5, pokój 510 C

  80-749 Gdańsk

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 58 717 89 00

Organizacja zajęć

Grupy

Na kursach księgowości organizowanych w Naszej Firmie ilość osób w grupie nie przekracza 12 os. Umożliwia to indywidualne podejście wykładowców, którzy służą również pomocą w ramach konsultacji.

Wersja standardowacena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci skryptów lub innej w zależności od ustaleń na własność kursanta. Komputery do ćwiczeń praktycznych są na wyposażeniu sali.

Tablet- opcja płatna dodatkowo 350 zł. Gadżet po zakończeniu szkolenia przechodzi na własność kursantów.

NIE WGRYWAMY MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH NA TABLET / URZĄDZENIE NIE JEST WYKORZYSTYWANE W TRAKCIE SZKOLENIA

Zapisy

 1. Aby dokonać rejestracji należy odszukać interesujący termin i miasto.
 2. Otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.
 3. Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy - zgłoszenie).
 4. Po poprawnym procesie rejestracji, wygeneruje się Państwu umowa, którą należy pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do nas faxem, mailem lub pocztą.
 5. Na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
 6. Wpłata zaliczki (lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
 7. Wpłata pozostałej kwoty za kurs musi zostać uregulowana najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.

Ponieważ stawiamy na małe grupy, liczba miejsc jest ograniczona. Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń!!!

Zobacz terminy

KS1-Kursy księgowości intensywne 120 h 20%teorii 80%praktyki - tryb online

Warszawa
od 2021-01-26 do 2021-03-31
Cena: 1400
zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki oraz czwartki od 17.30-21.00
Warszawa
od 2021-02-13 do 2021-03-28
Cena: 1400

KS2 - Kursy księgowości weekendowe 120h 20%teorii 80%praktyki - tryb online

Warszawa
od 2021-02-13 do 2021-03-28
Cena: 1400
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY I NIEDZIELE

KS1-Kursy księgowości intensywne 120 h 20%teorii 80%praktyki - tryb dzienny - tryb dzienny

Bydgoszcz
od 2021-02-08 do 2021-02-26
Cena: 1800
Gdańsk
od 2021-02-08 do 2021-02-26
Cena: 1800
Katowice
od 2021-02-08 do 2021-02-26
Cena: 1800
Kraków
od 2021-02-01 do 2021-02-12
Cena: 1800
Lublin
od 2021-02-08 do 2021-02-26
Cena: 1800
Poznań
od 2021-02-08 do 2021-02-26
Cena: 1800
Szczecin
od 2021-02-08 do 2021-02-26
Cena: 1800
Warszawa
od 2021-02-08 do 2021-02-26
Cena: 1800
Wrocław
od 2021-02-08 do 2021-02-26
Cena: 1800
Łódź
od 2021-02-08 do 2021-02-26
Cena: 1800

KS1-Kursy księgowości intensywne 120 h 20%teorii 80%praktyki - tryb dzienny

Zajęcia realizowane są 5 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku, zazwyczaj w godzinach od 08.00 do 14.15
Gdańsk
od 2021-02-01 do 2021-02-12
Cena: 1800
Siedlce
od 2021-02-01 do 2021-02-19
Cena: 1800
Warszawa
od 2021-02-01 do 2021-02-12
Cena: 1800

KS3 - Kursy księgowości Poniedziałkowo-Środowe 120h 20%teorii 80%praktyki - tryb wieczorowy

Zajęcia KS3 realizowane są w Poniedziałki i Środy w godzinach: 17:30-20:45
Gdańsk
od 2021-02-02 do 2021-04-29
Cena: 1800
Gdańsk
od 2021-02-09 do 2021-04-28
Cena: 1800
Katowice
od 2021-02-09 do 2021-04-28
Cena: 1800
Kraków
od 2021-02-09 do 2021-04-28
Cena: 1800
Lublin
od 2021-02-02 do 2021-04-29
Cena: 1800
Poznań
od 2021-02-02 do 2021-04-29
Cena: 1800
Szczecin
od 2021-02-09 do 2021-04-28
Cena: 1800
Warszawa
od 2021-02-02 do 2021-04-29
Cena: 1800
Warszawa
od 2021-02-02 do 2021-04-29
Cena: 1800
Wrocław
od 2021-02-09 do 2021-04-28
Cena: 1800
Łódź
od 2021-02-02 do 2021-04-29
Cena: 1800

KS2 - Kursy księgowości weekendowe 120h 20%teorii 80%praktyki - tryb weekendowy

Zajęcia odbywają się co tydzień w SOBOTY I NIEDZIELE. Godziny szkolenia: przemiennie jeden weekend w godzinach 8.00-14.15, kolejny w godzinach 14.30-20.45, taka przemienność godzinowa zachowana jest przez cały czas trwania kursu.
Gdańsk
od 2021-02-27 do 2021-04-11
Cena: 1800
Katowice
od 2021-02-06 do 2021-03-21
Cena: 1800
Kraków
od 2021-02-27 do 2021-04-11
Cena: 1800
Lublin
od 2021-02-06 do 2021-03-21
Cena: 1800
Lublin
od 2021-02-27 do 2021-04-11
Cena: 1800
Poznań
od 2021-02-06 do 2021-03-21
Cena: 1800
Szczecin
od 2021-02-27 do 2021-04-11
Cena: 1800
Warszawa
od 2021-02-27 do 2021-04-11
Cena: 1800
Wrocław
od 2021-02-27 do 2021-04-11
Cena: 1800
Łódź
od 2021-02-27 do 2021-04-11
Cena: 1800

KS2 - Kursy księgowości weekendowe 120h 20%teorii 80%praktyki - tryb weekendowy - tryb weekendowy

Warszawa
od 2021-02-06 do 2021-03-21
Cena: 1800

Zaufali nam

Zapisz się