Program kursu - Intensywny Kurs Języka Niemieckiego dla Opiekunów Osób Starszych- wyjazdowy 3 tyg. z wyżywieniem i zakwaterowaniem 180h


 1. Organizacja opieki zdrowotnej i opieki osoby starszej, rola i obowiązki opiekuna osoby starszej. Zasady etyczne, omówienie procesu starzenia się organizmu, typowe zachowania osób dotkniętych chorobą Alzhaimera, demencją, chorobą Parkinsona, opieka nad osobami po udarach mózgowych.
 2. Opieka nad osobami z cukrzycą, padaczką, udzielanie pierwszej pomocy. Żywienie osób starszych i przewlekle chorych. Produkty dozwolone i zabronione. Omówienie potrzeb pacjenta i sposobów ich zaspokajania. Zabiegi pielęgnacyjne u chorego leżącego. Bezpieczne przemieszczanie podopiecznego. Zapobieganie odleżynom i innym powikłaniom u osób leżących
 3. Poznawanie, witanie i przedstawianie się, Czas Prasens-odmiana czasowników regularnych, zdania twierdzące, przeczące, pytania, Wortfolge-szyk wyrazów w zdaniu, czasowniki posiłkowe ,,haben” i ,,sein”
 4. Ćwiczenia utrwalające: Prasens, Wortfolge, ,,haben” i ,,sein”, konfiguracja czasowników nieregularnych-Prasens( wymiana samogłoski rdzennej e na i lub ie), czasowniki nieregularne wymiana na a . Zaimek osobowy w mianowniku, opis osób: wygląd i cechy charakteru.
 5. Utrwalające ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, rzeczowniki z rodzajnikiem określonym i nieokreślonym. Dopełniacz Genitiv rzeczowników i imion własnych, odmiana rzeczowników w celowniku-Dativ, odmiana rzeczowników  w bierniku- akkusativ, deklinacja rzeczowników ćwiczenia utrwalające
 6. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników, rzeczowniki złożone, stopniowanie przymiotników i przysłówków, liczebniki główne 1-100, podawanie czasu: oficjalne i nieoficjalne.
 7. Ćwiczenia gramatyczno-leksykalne;pytania o godzinę, podawanie czasu.Przyimki czasu, Familie-rodzina, Członkowie rodziny- ćwiczenia leksykalne, zaimki dzierżawcze(np.mój, twój). Sposoby spędzania wolnego czasu i hobby.
 8. Ćwiczenia automatyzujące użycie poznanych struktur gramatycznych, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, czasowniki zwrotne, odmiana zaimka zwrotnego, tryb rozkazujący-Imperativ, sposób tworzenia, Essen und Trinken-niektóre produkty
 9. Śniadanie, obiad,kolacja-artykuły spożywcze. Naczynia, sztućce dialogi w kawiarni, pytania o cenę. Przygotowanie posiłków-przepisy kulinarne, wyrażanie próśb w formie grzecznościowej, zaimek bezosobowy ,,man” .
 10. ,,Im restaurant” w restauracji, słownictwo i zwroty, czasowniki modalne, wollen, mogen, mussen, konnen, durfen, sollen-wyrażanie powinności, forma ,,mochte” wyrażanie życzenia
 11. Ćwiczenia gramatyczne utrwalające użycie czasowników modalnych Wochnen-mieszkanie, pomieszczenia, meble, przedmioty użytku codziennego, przyimek miejsca-określenie miejsca. Wyrażanie działania w określonym kierunku: dokąd. Rodzaje budynków mieszkalnych, obiekty w mieście, pytania o drogę, udzielenie odpowiedzi.
 12. Przyimki miejsca- ćwiczenia automatyzujące ich użycie, czas przeszły Perfekt-wprowadzenie, Perfekt-czasowniki regularne, nieregularne i mocne, posiłkowe ,,haben” i ,,sein”, Ćwiczenia gramatyczne.
 13. Czas przeszły Prateritum czasowników ,, haben” i ,,sein” Prakteritum czasowników modalnych, Altenpflege-opieka nad osobami starszymi-słownictwo, Korper-ciało ludzkie, części
 14. Ćwiczenia leksykalne i konwersacyjne-altenpflege, zaimek osobowy w celowniku, oraz w bierniku, choroby bóle obrażenia-ćwiczenia leksykalne, medikamente, hausapotheke, in der apotheke
 15. U lekarza, ćwiczenia konwersacyjne, pytania o samopoczucie, udzielenie pomocy-ćwiczenia leksykalne, rzeczy podopiecznego, opieka/czynności
 16. Ćwiczenia automatyzujące użycie poznanego materiału leksykalnego, czas przyszły, zapytania w czasie przyszłym, liczebniki porządkowe, podawanie dat
 17. Środki lokomocji, przyimki występujące z Dativem i Akkusativem, zaimki pytające, welcher, welche, welches. Ceny i zakupy
 18. Święta i tradycje w Niemczech Niemcy i inne kraje niemieckiego obszaru językowego, wiadomości kulturoznawcze, egzamin.
Zaufali nam

Zapisz się