Program - Akademia GoCook&Inspire - KKZ Kucharz 650h

Program kursu

1. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

1.1. Bezpieczeństwo oraz higiena pracy i produkcji w gastronomii

1.2. Urządzenia i instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych.

2. Działalność gospodarcza w gastronomii

2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej

2.2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa gastronomicznego

3. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

3.1. Systemy zapewniające bezpieczeństwo żywności i zasady racjonalnego żywienia

3.2. Charakterystyka towaroznawcza i przechowywanie żywności

3.3. Proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym

3.4. Technologia sporządzania potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów oraz ich ekspedycja

4. Język obcy w gastronomii

4.1. Słownictwo i zwroty typowe dla gastronomii

4.2. Porozumiewanie się podczas pracy i w kontaktach z klientami obcojęzycznymi

5. Procesy technologiczne w gastronomii

5.1. Przygotowanie półproduktów

5.2. Sporządzanie potraw i napojów z różnych surowców i półproduktów

6. Gastronomia w praktyce - zajęcia praktyczne 

6.1 Wykonywanie czynności zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej.

6.2. Wykonywanie czynności zawodowych na stanowiskach produkcyjnych w zakładzie gastronomicznym

6.3. Funkcjonowanie zakładu gastronomicznego w praktycePodstawa programowa e-learning solidna dawka teorii:
  • (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  • (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  • (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  • PKZ(T.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych


Zaufali nam

752
Osoby obserwuje ten kurs
Warszawa
10
wolne miejsca
Zapisz się