Program - Akademia GoCook&Inspire - KKZ Cukiernik 651h

1. Technika w produkcji cukierniczej          

   1.1. Bezpieczeństwo oraz higiena pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego

   1.2. Informacja techniczna

   1.3. Maszyny i urządzenia


2. Technologie produkcji cukierniczej        

   2.1. Znaczenie i rola żywności

   2.2 Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym wytwarzanej żywności

   2.3 Surowce, dodatki do żywności i materały pomocnicze stosowane w produkcji    cukierniczej

   2.4 Proces technologiczny  półproduktów i gotowych wyrobów cukierniczych


3. Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym             

   3.1.Podejmowanie działalności gospodarczej w przetwórstwie spożywczym

   3.2. Funkcjonowanie zakładu przetwórstwa spożywczego


4. Język obcy w produkcji cukierniczej      

   4.1. Cukiernia jako zakład pracy

   4.2. Praca w cukierni

   4.3. Rynek pracy


5. Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym - praktyka               

   5.1 Magazynowanie surowców cukierniczych, materiałów pomocniczych i wyrobów gotowych

   5.2 Konfekcjonowanie i pakowanie wyrobów cukierniczych


6. Procesy produkcji wyrobów cukierniczych         

   6.1. Przygotowanie produkcji cukierniczej

   6.2. Produkcja półproduktów i wyrobów gotowych cukierniczych

   6.3. Dekorowanie wyrobów cukierniczych

Zaufali nam

Zapisz się