Kurs detektywistyczny 70h

Kurs przeznaczony jest dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa 

bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. 

W świetle najnowszych przepisów prawnych (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa) szkolenie otwiera drogę do wykonywania wolnego zawodu detektywa.

Kurs detektywistyczny
Kurs detektywistyczny realizujemy w kilkunastu polskich miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, liczba miejsc jest
ograniczona, o udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisz się już teraz!

Do czego przygotowuje mnie ten kurs?

Nasz kurs detektywistyczny przygotowuje do pracy w zawodzie detektywa. Specjaliści omówią z uczestnikami zagadnienia związane m.in. z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych i informacji niejawnych. W programie kursu zawarte są także praktyczne informacje na temat prawnych aspektów zawodu detektywa, co ułatwi uczestnikom założenie i prowadzenie własnej działalności. Kurs detektywistyczny uprawnia do ubiegania się o licencję detektywistyczną.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Kurs adresowany jest do każdego, kto chce założyć agencję detektywistyczną lub działać jako samodzielny (prywatny) detektyw. Wydane zaświadczenie z kursu detektywistycznego uprawnia do ubiegania się o licencję detektywistyczną na Komendzie Wojewódzkiej Policji. Rzetelna i przedstawiona w przystępny sposób wiedza, wprowadzi uczestników we wszystkie standardy i regulacje związane z tym zawodem.
Po nowelizacji ustawy, od stycznia 2014r. nie ma obowiązku zdawania egzaminu państwowego, aby móc wykonywać zawód detektywa. Pozytywny wynik egzaminu upoważnia do pracy w tym zawodzie. 

Jakie umiejętności nabędę podczas kursu?

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik:
- uzyska wiedzę na temat zasad przetwarzania, rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych
- pozna definicję i klasyfikację informacji niejawnych
- uzyska wiedzę na temat ochrony informacji niejawnych
- zapozna się z konsekwencjami karnymi związanymi z danymi osobowymi i informacjami niejawnymi
- będzie świadomy praw, obowiązków i odpowiedzialności związanej z pracą detektywa
- otrzyma wszelkie informacje dotyczące prowadzenia działalności o charakterze detektywistycznym na terenie RP oraz UE.

W jakim zawodzie mogę pracować po ukończeniu tego kursu?

Nasz kurs przede wszystkim przygotowuje uczestników do pracy w zawodzie detektywa (prywatnego lub zrzeszonego w agencji). To szansa na ciekawą, pełną wyzwań pracę, która niesie za sobą wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Dzięki zdobytej wiedzy kursanci będą świadomi jak skutecznie działać w granicach prawa i jak postępować z zebranymi materiałami, by nie zaszkodzić sobie i swoim klientom.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Placówka Kształcenia Ustawicznego GoWork.pl zachęca do wzięcia udziału w kursie detektywistycznym ze względu na największą liczbę godzin szkoleniowych na rynku przy najniższej cenie. Posiadamy w pełni wyposażone sale szkoleniowe, a uczestnikom gwarantujemy niezbędne materiały do nauki. Doświadczona kadra wykładowców przygotuje uczestników do egzaminu wewnętrznego oraz przyszłej pracy.

Wykładowcy podczas trwania kursu chętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem i udzielają praktycznych porad związanych również z samym wydaniem licencji detektywistycznej po ukończonym kursie detektywistycznym. Zawsze dostosowujemy harmonogram do uczestników - dogodne dni oraz godziny zajęć. Staramy się organizować kameralne grupy, dzięki czemu każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście lektora podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.


Wymagania dla osoby ubiegającej się o licencje detektywa:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu, lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat
 • odbyła Kurs detektywistyczny z omawianymi tematami: ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, praw i obowiązków detektywów oraz zasad prowadzenia działalności detektywistycznej

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIE 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa. Dz.U. poz. 1638


Certyfikaty

Program kursu

CZĘŚĆ PODSTAWOWA

I Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe
2. Organy odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

II Ochrona informacji niejawnych
1. Informacje niejawne.
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3. Podział i klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostęp do informacji niejawnych.
6. Sposoby i reguły przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

III Obowiązki i prawa detektywa

1. Ustawowe uprawnienia i kompetencje detektywa.
2. Obowiązki detektywa.
3. Odpowiedzialność karna i cywilna detektywa.

IV Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

1. Wytyczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6. Działalność regulowanej, rejestr i jego forma.
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej z zakresie usług detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.CZĘŚĆ II ZAAWANSOWANA
- Praktyczne zajęcia i ćwiczenia w terenie 

I Obserwacja

Poznanie możliwości dotarcia niezauważonym do miejsc trudno dostępnych;

-obserwacja piesza,
-obserwacja w środkach komunikacji miejskiej,
-obserwacja w miejscach publicznych (kino, centrum handlowe, restauracje, dworce kolejowe i autobusowe)
-sposoby wykonywania obserwacji/ kontrobserwacja.


II. Sporządzanie dokumentacji z działań operacyjnych- w tym przygotowanie materiałów fotograficznych i wideo 

III. Warsztat umiejętności negocjacyjnych- jak rozmawiać z trudnymi klientami, jak rozwiązywać trudne/ konfliktowe sprawy.
Koordynator

Siedziby szkoleniowe

Oddział Główny:

ul. Żurawia 47, piętro III, 00-680 Warszawa ścisłe centrum

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00

Tel. 22 622 13 09

 • Warszawa:

  ul. Żurawia 47 piętro III

  00-680 Warszawa

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 22 622 13 09

 • Katowice:

  Ul. 3 Maja 13 (wejście od ul. Stawowej 10)

  40-096 Katowice

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 32 701 25 50

 • Kraków:

  Wielopole 18b, II piętro

  31-072 Kraków

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 12 359 99 00

 • Lublin:

  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 36/10, 20-029 Lublin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 81 477 90 00

 • Łódź:

  ul. Gdańska 90, piętro I

  lokal nr 1-4, klatka A

  90-508 Łódź,

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 42 292 81 00

 • Olsztyn:

  ul. Seweryna Pieniężnego 18B, lok. 201

  10-006 Olsztyn

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Białystok:

  ul. Lipowa 32, pok. 210 - sekretariat

  15-428 Białystok

  zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Poznań:

  Św. Marcin 66/72, piętro 11

  61-807 Poznań

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 61 818 28 14

 • Szczecin:

  ul. Kaszubska 52, lokal 210

  70-226 Szczecin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 91 820 70 00

 • Bydgoszcz:

  ul. Jagiellońska 12, I piętro

  85-067 Bydgoszcz

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 525208000

 • Siedlce:

  ul. Kochanowskiego 18

  08-110 Siedlce

  zobacz na mapie

  Tel. 25 749 39 00

 • Wrocław:

  ul. Ruska 51B

  50-079 Wrocław

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 71 729 39 00

 • Gdańsk:

  ul. Wały Piastowskie 1, piętro 5, pokój 510 C

  80-749 Gdańsk

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 58 717 89 00

Zaufali nam