Kurs detektywistyczny 70h

Pozytywny wynik ukończenia kursu uprawnia do ubiegania się o licencję detektywistyczną i podjęcia pracy w zawodzie detektywa!!! To proste: zapisz się na kurs, zdaj egzamin, złóż wniosek na Komendzie Wojewódzkiej Policji i zostań detektywem!
*Deregulacja zawodu Detektywa z dnia 01 stycznia 2014r.
Kurs detektywistyczny
Kurs detektywistyczny realizujemy w kilkunastu polskich miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Siedlcach, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Łodzi. Zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, liczba miejsc jest
ograniczona, o udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisz się już teraz!

Do czego przygotowuje mnie ten kurs?

Nasz kurs detektywistyczny przygotowuje do pracy w zawodzie detektywa. Specjaliści omówią z uczestnikami zagadnienia związane m.in. z przechowywaniem i przetwarzaniem danych osobowych i informacji niejawnych. W programie kursu zawarte są także praktyczne informacje na temat prawnych aspektów zawodu detektywa, co ułatwi uczestnikom założenie i prowadzenie własnej działalności. Kurs detektywistyczny uprawnia do ubiegania się o licencję detektywistyczną.

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Kurs adresowany jest do każdego, kto chce założyć agencję detektywistyczną lub działać jako samodzielny (prywatny) detektyw. Wydane zaświadczenie z kursu detektywistycznego uprawnia do ubiegania się o licencję detektywistyczną na Komendzie Wojewódzkiej Policji. Rzetelna i przedstawiona w przystępny sposób wiedza, wprowadzi uczestników we wszystkie standardy i regulacje związane z tym zawodem.
Po nowelizacji ustawy, od stycznia 2014r. nie ma obowiązku zdawania egzaminu państwowego, aby móc wykonywać zawód detektywa. Pozytywny wynik egzaminu upoważnia do pracy w tym zawodzie. 

Wymagania dla osoby ubiegającej się o licencje detektywa:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu, lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat
 • odbyła Kurs detektywistyczny z omawianymi tematami: ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, praw i obowiązków detektywów oraz zasad prowadzenia działalności detektywistycznej

Jakie umiejętności nabędę podczas kursu?

Dzięki szkoleniu każdy uczestnik:
- uzyska wiedzę na temat zasad przetwarzania, rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych
- pozna definicję i klasyfikację informacji niejawnych
- uzyska wiedzę na temat ochrony informacji niejawnych
- zapozna się z konsekwencjami karnymi związanymi z danymi osobowymi i informacjami niejawnymi
- będzie świadomy praw, obowiązków i odpowiedzialności związanej z pracą detektywa
- otrzyma wszelkie informacje dotyczące prowadzenia działalności o charakterze detektywistycznym na terenie RP oraz UE.

W jakim zawodzie mogę pracować po ukończeniu tego kursu?

Nasz kurs przede wszystkim przygotowuje uczestników do pracy w zawodzie detektywa (prywatnego lub zrzeszonego w agencji). To szansa na ciekawą, pełną wyzwań pracę, która niesie za sobą wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Dzięki zdobytej wiedzy kursanci będą świadomi jak skutecznie działać w granicach prawa i jak postępować z zebranymi materiałami, by nie zaszkodzić sobie i swoim klientom.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Placówka Kształcenia Ustawicznego GoWork.pl zachęca do wzięcia udziału w kursie detektywistycznym ze względu na największą liczbę godzin szkoleniowych na rynku przy najniższej cenie. Posiadamy w pełni wyposażone sale szkoleniowe, a uczestnikom gwarantujemy niezbędne materiały do nauki. Doświadczona kadra wykładowców przygotuje uczestników do egzaminu wewnętrznego oraz przyszłej pracy.
O wysokiej jakości naszych szkoleń świadczy certyfikat ISO 9001:2015


Wykładowcy podczas trwania kursu chętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem i udzielają praktycznych porad związanych również z samym wydaniem licencji detektywistycznej po ukończonym kursie detektywistycznym. Zawsze dostosowujemy harmonogram do uczestników - dogodne dni oraz godziny zajęć. Staramy się organizować kameralne grupy, dzięki czemu każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście lektora podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Program kursu

CZĘŚĆ PODSTAWOWA

I Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe
2. Organy odpowiedzialne za ochronę danych osobowych.
3. Zasady przetwarzania danych.
4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbiorów danych osobowych.
5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

II Ochrona informacji niejawnych
1. Informacje niejawne.
2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3. Podział i klasyfikacja informacji niejawnych.
4. Zasady ochrony informacji niejawnych.
5. Dostęp do informacji niejawnych.
6. Sposoby i reguły przetwarzania informacji niejawnych.
7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

III Obowiązki i prawa detektywa

1. Ustawowe uprawnienia i kompetencje detektywa.
2. Obowiązki detektywa.
3. Odpowiedzialność karna i cywilna detektywa.

IV Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

1. Wytyczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy.
4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej.
5. Uprawnienia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.
6. Działalność regulowanej, rejestr i jego forma.
7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej z zakresie usług detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej.
8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej.

V Podstawowy warsztat praktyczny- sposoby obserwacji.

CZĘŚĆ ZAAWANSOWANA
- umiejętności praktyczne pomocne w zawodzie detektywa

I Podstawy mowy ciała.
II Warsztat radzenia sobie ze stresem.
III Praktyczne zajęcia i ćwiczenia w terenie:

1.    Specyfika spraw rozwodowych

2.    Sposoby ustalania DNA

3.    Poruszanie się po miejscach użyteczności publicznej- obszary zamknięte i otwarte

IV Warsztat umiejętności negocjacyjnych.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe

Oferujemy Państwu możliwość wyboru materiałów szkoleniowych w wersji standard lub wersja rozszerzona z tabletem.

Materiały tradycyjne- cena zawiera standardowe materiały wydawane w postaci skryptów lub innej w zależności od ustaleń.

Tablet- opcja płatna dodatkowo 350 zł. Cena zawiera 7- calowy tablet  FreeMe x4 7. Urządzenie pracuje na systemie operacyjnym lepszym od poprzedniego modelu Android 4.4 KitKat. Posiada między innymi: wydajny procesor Quad-core 1.0GHz, wbudowaną kamerę 0,3 Mpix, wbudowana pamięć flash 8 GB, pamięć RAM 512 MB, układ grafiki 3D, możliwość podłączenia Internetu WIFI, multimedia: AUDIO/WIDEO/FOTO. Gadżet po zakończeniu szkolenia przechodzi na własność kursantów.

Referencje

quote
Trener przekazywał wiedzę w bardzo przystęony sposób. Posiada bogaty zasób wiedzy teoretycznej oraz praktycznej.
quote
Ireneusz Derecki
Uczestnik kursu detektywistycznego
quote
Zajęcia prowadzone w sposób profesjonalny. Pełne wykorzystanie sprzętu i pomocy dydaktycznych. Jasne i klarowne przekazanie wiedzy. Oparcie na własnym doświadczeniu zawodowym.
quote
Mariusz Kołcon
Uczestnik kursu detektywistycznego
quote
Szkolenie było bardzo konkretne, spełniało moje wszelkie oczekiwania. Dowiedziałem się jakie mam prawa i obowiązki, jakie zasady obowiązują przy wykonywaniu takiej działalności. Wiele skorzystałem z wiedzy i doświadczenia trenera, który umiejętnie i przystępnie przekazywał informacje.
quote
Daniel Cybulski
uczestnik kursu detektywistycznego
quote
Kurs był rewelacyjny. Przede wszystkim przekwalifikowałem się, dało mi to nową, bogatą wiedzę, pomysł na siebie i otwarcie się na zmiany. Program intensywny, rzetelnie realizowany przez trenera, który przekazywał wiele ciekawostek z własnego doświadczenia. Polecam, naprawdę warto!
quote
Dominik Borowiak
uczestnik kursu detektywistycznego
Sprawdź opinie wystawione przez naszych kurstantow

Wykładowcy

Tomasz Kapturski- licencjonowany detektyw z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Policji w Szczytnie. Przez 14 lat pełnił służbę w wydziałach kryminalnym i dochodzeniowo-śledczym Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Ponadto od 12 lat czynnie działa w obszarze szkoleń prowadząc kursy z zakresu np. windykacji. Szczególny nacisk Pan Tomasz kładzie na praktyczne rozwiązania oraz zastosowania i chętnie dzieli się swoją wiedzą oraz radami.


 Pan Marcin-licencjonowany detektyw z doświadczeniem z agencji zajmującej się usługami detektywistycznymi. Z wykształcenia prawnik, co pozwala na przekazanie kursantom całościowej wiedzy oraz umiejętności przydatnych przy wykonywaniu zawodu. Otwartość na analizę przypadków praktycznych oraz personalne podejście do kursantów sprawia, że szkoleni przyszli detektywi polecają Pana Marcina również w roli trenera kursu detektywistycznego.


Pan Arek- specjalista ds. obserwacji. Prowadząc zajęcia praktyczne koncentruje się zarówno na aspekcie historycznym obserwacji jak i nowych trendach wykorzystywanych w detektywistyce. Podejście do zawodu wykształciła służba w pionie obserwacyjnym Komendy Stołecznej Policji.


Koordynator

 
Zdjęcie Zapytaj koordynatora

Anna Grzeszczak

Tel.: (22) 622 13 09 wew. 813

Kom.: 530725113

anna.grzeszczak@gowork.pl

 

Siedziby szkoleniowe

Oddział Główny:

ul. Żurawia 47, piętro III, 00-680 Warszawa ścisłe centrum

Biuro czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00

Tel. 22 622 13 09

 • Warszawa:

  ul. Żurawia 47 piętro III

  00-680 Warszawa

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 22 622 13 09

 • Katowice:

  Ul. 3 Maja 13 (wejście od ul. Stawowej 10)

  40-096 Katowice

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 32 701 25 50

 • Kraków:

  Wielopole 18b, II piętro

  31-072 Kraków

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 12 359 99 00

 • Lublin:

  ul. Przechodnia 4, p. 2 (biuro), 20-002 Lublin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 81 477 90 00

 • Łódź:

  ul. Gdańska 90, piętro I

  lokal nr 1-4, klatka A

  90-508 Łódź,

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 42 292 81 00

 • Olsztyn:

  ul. Seweryna Pieniężnego 18B, lok. 201

  10-006 Olsztyn

  ścisłe centrum - zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Białystok:

  ul. Lipowa 32, pok. 210 - sekretariat

  15-428 Białystok

  zobacz na mapie 

  Tel. 22 622 13 09

 • Poznań:

  Św. Marcin 66/72, piętro 11

  61-807 Poznań

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 61 818 28 14

 • Szczecin:

  ul. Kaszubska 52, lokal 210

  70-226 Szczecin

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 91 820 70 00

 • Bydgoszcz:

  ul. Jagiellońska 12, I piętro

  85-067 Bydgoszcz

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 525208000

 • Siedlce:

  ul. Kochanowskiego 18

  08-110 Siedlce

  zobacz na mapie

  Tel. 25 749 39 00

 • Wrocław:

  ul. Ruska 51B

  50-079 Wrocław

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 71 729 39 00

 • Gdańsk:

  ul. Wały Piastowskie 1, piętro 5, pokój 510 C

  80-749 Gdańsk

  ścisłe centrum - zobacz na mapie

  Tel. 58 717 89 00

Materiały szkoleniowe

Tablet - opcja płatna dodatkowo 350 zł. Cena zawiera 7- calowy tablet FreeMe x4 7. Urządzenie pracuje na systemie operacyjnym lepszym od poprzedniego modelu Android 4.4 KitKat. Posiada między innymi: wydajny procesor Quad-core 1.0GHz, wbudowaną kamerę 0,3 Mpix, wbudowana pamięć flash 8 GB, pamięć RAM 512 MB, układ grafiki 3D, możliwość podłączenia Internetu WIFI, multimedia: AUDIO/WIDEO/FOTO. Gadżet po zakończeniu szkolenia przechodzi na własność kursantów.

Zapisy

 1. Aby dokonać rejestracji należy odszukać interesujący termin i miasto. Zapisu dokonujemy poprzez kliknięcie opcji "Zapisz się"
 2. Otworzy się Państwu formularz zgłoszeniowy. Po dokładnym wypełnieniu formularza klikamy na ikonkę "zapisz" na dole tekstu. Ważne, aby podane dane były zgodne z rzeczywistością, ponieważ część z nich potrzebna jest do przygotowania dyplomu i zaświadczenia dla uczestników.
 3. Pamiętamy, aby przeczytać i zaakceptować regulamin. Bez tego nie będzie możliwa dalsza rejestracja (z regulaminem można zapoznać się w tym momencie, można, też później, ponieważ załączany jest do umowy- zgłoszenie).
 4. Po poprawnym procesie rejestracji, wygeneruje się Państwu umowa, którą należy pobrać, wydrukować, podpisać i odesłać do nas faxem, mailem lub pocztą.
 5. Na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy zostanie przesłane potwierdzenie rejestracji.
 6. Wpłata zaliczki(lub całości kwoty) na podany w umowie- zgłoszenie numer rachunku bankowego gwarantuje pewne miejsce na liście uczestników szkolenia.
 7. Wpłata pozostałej kwoty za kurs najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kursu.
 8. Oficjalnym zaproszeniem na kurs jest harmonogram szkolenia wysyłany mailem najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do szkolenia.
 9. Stawiamy na małe grupy - liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zobacz terminy

Kurs detektywistyczny I i II stopnia 70h - tryb dzienny

Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Bydgoszcz
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Gdańsk
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Katowice
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Kraków
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Lublin
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Olsztyn
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Poznań
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Siedlce
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Szczecin
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Warszawa
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Wrocław
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Łódź
od 2017-12-04 do 2017-12-14
Cena: 1100
Cena: 1450

Kurs detektywistyczny I i II stopnia 70h - tryb weekendowy

Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2017-12-09 do 2018-01-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Bydgoszcz
od 2017-12-09 do 2018-01-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Gdańsk
od 2017-12-09 do 2018-01-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Katowice
od 2017-12-09 do 2018-01-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Kraków
od 2017-12-09 do 2018-01-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Lublin
od 2017-12-09 do 2018-01-20
Cena: 1100
Cena: 1450
Olsztyn
od 2017-12-09 do 2018-01-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Poznań
od 2017-12-09 do 2018-01-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Siedlce
od 2017-12-09 do 2018-01-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Szczecin
od 2017-12-09 do 2018-01-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Warszawa
od 2017-12-09 do 2018-01-20
Cena: 1100
Cena: 1450
Wrocław
od 2017-12-09 do 2018-01-14
Cena: 1100
Cena: 1450
Łódź
od 2017-12-09 do 2018-01-14
Cena: 1100
Cena: 1450

kurs detektywistyczny I stopnia 50h - tryb dzienny

Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1100
Bydgoszcz
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1100
Gdańsk
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1100
Katowice
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1100
Kraków
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1100
Lublin
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1100
Olsztyn
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1100
Poznań
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1100
Siedlce
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1100
Szczecin
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1100
Warszawa
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1200
Wrocław
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1100
Łódź
od 2017-12-04 do 2017-12-11
Cena: 850
Cena: 1100

kurs detektywistyczny I stopnia 50h - tryb weekendowy

Miejsce
Termin
Wersja standardowa
Wersja z tabletem
Białystok
od 2017-12-09 do 2018-01-06
Cena: 850
Cena: 1100
Bydgoszcz
od 2017-12-02 do 2017-12-17
Cena: 850
Cena: 1100
Gdańsk
od 2017-12-09 do 2018-01-06
Cena: 850
Cena: 1100
Katowice
od 2017-12-09 do 2018-01-06
Cena: 850
Cena: 1100
Kraków
od 2017-12-09 do 2018-01-06
Cena: 850
Cena: 1100
Lublin
od 2017-12-09 do 2018-01-07
Cena: 850
Cena: 1100
Olsztyn
od 2017-12-09 do 2018-01-06
Cena: 850
Cena: 1100
Poznań
od 2017-12-09 do 2018-01-06
Cena: 850
Cena: 1100
Siedlce
od 2017-12-09 do 2018-01-06
Cena: 850
Cena: 1100
Szczecin
od 2017-12-09 do 2018-01-06
Cena: 850
Cena: 1100
Warszawa
od 2017-12-09 do 2018-01-07
Cena: 850
Cena: 1100
Wrocław
od 2017-12-09 do 2018-01-06
Cena: 850
Cena: 1100
Łódź
od 2017-12-09 do 2018-01-06
Cena: 850
Cena: 1100

Zaufali nam

Zapisz się