KS Personal Service

2.5 Dodaj merytoryczną opinię

Kontakt

Kontakt

KS Personal Service
ul. Lechicka 59 (wejście A, II piętro)
61-695 Poznań; Poland
Telefon: +48 61 865 64 25
Fax: +48 61 278 63 80

KONTAKT DLA PRACODAWCÓW
Małgorzata Furtak
malgorzata.furtak@ksps.com.pl

KONTAKT DLA KANDYDATÓW
Justyna Nowak
justyna.nowak@ksps.com.pl

Osoby poszukujące pracy zachęcamy do przesyłania aplikacji na adres: rekrutacja@ksps.com.pl
KS Personal Service Kamil Samson, wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia nr 6621.

www.ksps.com.pl

 

KS Personal Service