KOLPREM Sp. z o.o.

2.9 Dodaj merytoryczną opinię

Aktualności

Pracodawca

 Aktualność

Urząd Transportu Kolejowego opublikował BIULETYN KULTURY BEZPIECZEŃSTWA na rok 2021.
W biuletynie można znaleźć kilka informacji dotyczących Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o., zachęcamy do lektury.
Bezpośredni link:
https://utk.gov.pl/pl/deklaracja/wydawnictwa-kultury-bez/18305,Biuletyn-Kultury-Bezpieczenstwa-2021.html

Pracodawca

 Aktualność

Urząd Transportu Kolejowego opublikował MAGAZYN KULTURY BEZPIECZEŃSTWA na rok 2021.
W tym roku został zamieszczony m.in. artykuł dotyczący Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o., zachęcamy do lektury.
Bezpośredni link:
https://utk.gov.pl/pl/deklaracja/wydawnictwa-kultury-bez/18198,Magazyn-Kultury-Bezpieczenstwa-2021.html?search=53491197465

Pracodawca

 Aktualność

KOLPREM Sp. z o.o. dnia 29 września 2020 r. uruchomił  w Dąbrowie Górniczej salę szkoleniową, wyposażoną w dwa zaawansowane technologicznie symulatory kolejowe typu SMART, tj. symulator spalinowej lokomotywy manewrowej 6Dg (z możliwością symulacji zdalnego sterowania lokomotywy za pomocą pilota) oraz symulator nowoczesnej elektrycznej lokomotywy DRAGON (wyprodukowanej przez firmę NEWAG S.A.). Symulatory mają dostęp do bazy szlaków kolejowych (ponad 1500 km) oraz dedykowanej bocznicy manewrowej, stworzonej na podstawie terenu przy Hucie Katowice.

Użycie symulatorów kolejowych pozwoli na sprawdzenie reakcji maszynistów w nietypowych sytuacjach, w utrudniających prowadzenie lokomotyw warunkach atmosferycznych, w sytuacjach nagłych i niespodziewanych, m.in. wtargnięcia na tory osób postronnych lub zwierząt, problemach technicznych związanych z pojazdem oraz wielu innych scenariuszach. Dzięki takim szkoleniom, pracownicy będą mieli możliwość sprawdzić się w sytuacjach, których być może na co dzień jeszcze nie doświadczyli, więc dzięki temu będą przygotowani i świadomi, jak prawidłowo w takich momentach reagować oraz jakie są konsekwencje w razie popełnienia błędu, czy też zbyt wolnej reakcji.

Pracodawca

 Aktualność

KOLPREM Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym rozpoczyna eksploatację lokomotywy trakcji elektrycznej 111Ed GAMA Marathon. Lokomotywa jest normalnotorowym, elektrycznym pojazdem 4 - osiowym z układem osi Bo' Bo', mocą napędu głównego 5600kW, sile pociągowej 300kN i prędkości maksymalnej 160km/h. Konstrukcja lokomotywy jest dostosowana do specyficznych warunków polskiej infrastruktury kolejowej, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdza się na naszym rynku. Dodatkowym atutem lokomotywy jest napęd spalinowy, który umożliwia odprowadzenie pociągu spod sieci trakcyjnej na niezelektryfikowany tor. Zastosowanie przez producenta nowoczesnych technik i poprawienie ergonomii wnętrza, to także ukłon w stronę pracowników, którzy dzięki takim rozwiązaniom, będą mogli pracować w komfortowych warunkach.

Pracodawca

 Aktualność

Z przyjemnością informujemy, iż spółka KOLPREM zakończyła 3 kwartał 2019 roku bardzo dobrymi wynikami.

W związku z powyższym, Pracownikom, analogicznie do poprzednich okresów, zostanie wypłacona nagroda pieniężna tzw. nagroda za EBITDE w maksymalnej wysokości.

Dziękujemy Pracownikom za ich wkład w osiągnięcie wyników.

Zarząd KOLPREM

Pracodawca

 Aktualność

KOLPREM Sp. z o.o. stworzył na własnym terenie od podstaw, park szkoleniowo - techniczny oraz wyremontował istniejącą już salę szkoleniową. Inwestycje będą służyć jako miejsca, gdzie pracownicy mogą doskonalić swoje umiejętności i zdobywać lub poszerzać wiedzę. Dzięki temu, będzie można nie tylko rozwijać się intelektualnie podczas szkoleń w komfortowych warunkach, ale także spotkać się i podyskutować na tematy związane z branżą kolejową w sprzyjających i klimatycznych okolicznościach.

Pracodawca

 Aktualność

KOLPREM Sp. z o.o. rozpoczyna eksploatację lokomotywy trakcji elektrycznej   E6ACTa DRAGON2, wyprodukowanej przez firmę NEWAG S.A. Lokomotywa DRAGON 2 to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomotywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014). E6ACTa DRAGON 2 to lokomotywa zaprojektowana do prowadzenia ciężkich składów towarowych. Lokomotywa DRAGON 2 wykorzystuje najnowocześniejsze i niezawodne technologie, jak również zapewnia wysoki standard oraz komfort pracy maszynisty. Jednym z wielu atutów DRAGONA 2 jest bardzo wysoka siła pociągowa, która wraz z dużą masą lokomotywy, systemem antypoślizgowym oraz napędem na każdą oś, daje możliwość prowadzenia ciężkich składów towarowych.

Pracodawca

 Aktualność

Z radością informujemy, iż pracownikom naszej Spółki wraz wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień zostaną wypłacone: podwyższona kwota nagrody za wkład pracy w I kwartale 2019 roku, tzw. nagroda EBITDA oraz tradycyjny dodatek z okazji Dnia Hutnika. W bieżącym roku, dodatek z okazji Dnia Hutnika stanowiący pochodną średniego wynagrodzenia w Spółce, jest o 68 % wyższy od kwoty minimalnej określonej w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Chcielibyśmy również poinformować, iż w naszej Spółce w ramach zmian prawnych dotyczących Pracowniczych Programów Kapitałowych, postanowiliśmy wprowadzić rozwiązanie, które jest korzystniejsze dla naszych pracowników, niż te uregulowane w ustawie o Pracowniczych Programach Kapitałowych. Postanowiliśmy zwiększyć składkę finansowaną przez pracodawcę w ramach funkcjonującego w Spółce od 11 lat Pracowniczego Programu Emerytalnego.  Od 1 maja 2019 roku składka podstawowa będzie wynosić 3,5 %.  W ten sposób pracodawca przeznaczy na przyszłą emeryturę pracownika średnio miesięcznie kwotę ok 250 zł. Na przestrzeni 40 lat życia zawodowego daje to niebagatelną kwotę 120 000 zł, bez uwzględnienia stopy zwrotu generowanej przez Towarzystwo zarządzające funduszem. Przy średniej długości życia określonej przez Główny Urząd Statystyczny na poziomie 218 miesięcy dla osoby w wieku 65 lat, oraz stabilnych rynkach finansowych, pracownik może otrzymać dodatkowe świadczenie emerytalne w kwocie ok. 550 zł.

Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje, że nasi pracownicy nie muszą z mocy prawa partycypować w finansowaniu składki na program emerytalny. Oczywiście mogą opłacać z własnych środków składkę dodatkową na Pracowniczy Program Emerytalny, jest to jednak dobrowolne.

Według naszej wiedzy jesteśmy jedynym przewoźnikiem kolejowym w kraju, który zastosował takie rozwiązanie.    

Podniesienie wysokości składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny, podobnie jak wcześniejsze uruchomienie Programu Opieki Medycznej refinansowanego przez naszą firmę, potwierdza, że jesteśmy Spółką, która troszczy się o zdrowie oraz przyszłość swoich pracowników.

Pracodawca

 Aktualność

Z przyjemnością informujemy, iż dynamiczny rozwój Spółki powiązany z dobrymi  wynikami finansowymi roku 2018, pozwoliły na zwiększenie od 1 stycznia 2019  roku płacy zasadniczej wszystkim pracownikom.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, od 1 stycznia 2019 uległ zwiększeniu o 5 % dodatek wypłacany pracownikom za pracę w systemie zmianowym.

KOLPREM Sp. z o.o.