KOLPREM Sp. z o.o.

3 Dodaj opinię

Aktualności

Pracodawca

 Aktualność

KOLPREM Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym rozpoczyna eksploatację lokomotywy trakcji elektrycznej 111Ed GAMA Marathon. Lokomotywa jest normalnotorowym, elektrycznym pojazdem 4 - osiowym z układem osi Bo' Bo', mocą napędu głównego 5600kW, sile pociągowej 300kN i prędkości maksymalnej 160km/h. Konstrukcja lokomotywy jest dostosowana do specyficznych warunków polskiej infrastruktury kolejowej, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdza się na naszym rynku. Dodatkowym atutem lokomotywy jest napęd spalinowy, który umożliwia odprowadzenie pociągu spod sieci trakcyjnej na niezelektryfikowany tor. Zastosowanie przez producenta nowoczesnych technik i poprawienie ergonomii wnętrza, to także ukłon w stronę pracowników, którzy dzięki takim rozwiązaniom, będą mogli pracować w komfortowych warunkach.

Pomocna?
Tak4Nie

Pracodawca

 Aktualność

Z przyjemnością informujemy, iż spółka KOLPREM zakończyła 3 kwartał 2019 roku bardzo dobrymi wynikami.

W związku z powyższym, Pracownikom, analogicznie do poprzednich okresów, zostanie wypłacona nagroda pieniężna tzw. nagroda za EBITDE w maksymalnej wysokości.

Dziękujemy Pracownikom za ich wkład w osiągnięcie wyników.

Zarząd KOLPREM

Pomocna?
Tak9Nie5

Pracodawca

 Aktualność

KOLPREM Sp. z o.o. stworzył na własnym terenie od podstaw, park szkoleniowo - techniczny oraz wyremontował istniejącą już salę szkoleniową. Inwestycje będą służyć jako miejsca, gdzie pracownicy mogą doskonalić swoje umiejętności i zdobywać lub poszerzać wiedzę. Dzięki temu, będzie można nie tylko rozwijać się intelektualnie podczas szkoleń w komfortowych warunkach, ale także spotkać się i podyskutować na tematy związane z branżą kolejową w sprzyjających i klimatycznych okolicznościach.

Pomocna?
Tak7Nie1

Pracodawca

 Aktualność

KOLPREM Sp. z o.o. rozpoczyna eksploatację lokomotywy trakcji elektrycznej   E6ACTa DRAGON2, wyprodukowanej przez firmę NEWAG S.A. Lokomotywa DRAGON 2 to pierwsza w Europie 6-osiowa lokomotywa elektryczna, w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI 2014). E6ACTa DRAGON 2 to lokomotywa zaprojektowana do prowadzenia ciężkich składów towarowych. Lokomotywa DRAGON 2 wykorzystuje najnowocześniejsze i niezawodne technologie, jak również zapewnia wysoki standard oraz komfort pracy maszynisty. Jednym z wielu atutów DRAGONA 2 jest bardzo wysoka siła pociągowa, która wraz z dużą masą lokomotywy, systemem antypoślizgowym oraz napędem na każdą oś, daje możliwość prowadzenia ciężkich składów towarowych.

Pomocna?
Tak8Nie

Pracodawca

 Aktualność

Z radością informujemy, iż pracownikom naszej Spółki wraz wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień zostaną wypłacone: podwyższona kwota nagrody za wkład pracy w I kwartale 2019 roku, tzw. nagroda EBITDA oraz tradycyjny dodatek z okazji Dnia Hutnika. W bieżącym roku, dodatek z okazji Dnia Hutnika stanowiący pochodną średniego wynagrodzenia w Spółce, jest o 68 % wyższy od kwoty minimalnej określonej w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

Chcielibyśmy również poinformować, iż w naszej Spółce w ramach zmian prawnych dotyczących Pracowniczych Programów Kapitałowych, postanowiliśmy wprowadzić rozwiązanie, które jest korzystniejsze dla naszych pracowników, niż te uregulowane w ustawie o Pracowniczych Programach Kapitałowych. Postanowiliśmy zwiększyć składkę finansowaną przez pracodawcę w ramach funkcjonującego w Spółce od 11 lat Pracowniczego Programu Emerytalnego.  Od 1 maja 2019 roku składka podstawowa będzie wynosić 3,5 %.  W ten sposób pracodawca przeznaczy na przyszłą emeryturę pracownika średnio miesięcznie kwotę ok 250 zł. Na przestrzeni 40 lat życia zawodowego daje to niebagatelną kwotę 120 000 zł, bez uwzględnienia stopy zwrotu generowanej przez Towarzystwo zarządzające funduszem. Przy średniej długości życia określonej przez Główny Urząd Statystyczny na poziomie 218 miesięcy dla osoby w wieku 65 lat, oraz stabilnych rynkach finansowych, pracownik może otrzymać dodatkowe świadczenie emerytalne w kwocie ok. 550 zł.

Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje, że nasi pracownicy nie muszą z mocy prawa partycypować w finansowaniu składki na program emerytalny. Oczywiście mogą opłacać z własnych środków składkę dodatkową na Pracowniczy Program Emerytalny, jest to jednak dobrowolne.

Według naszej wiedzy jesteśmy jedynym przewoźnikiem kolejowym w kraju, który zastosował takie rozwiązanie.    

Podniesienie wysokości składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny, podobnie jak wcześniejsze uruchomienie Programu Opieki Medycznej refinansowanego przez naszą firmę, potwierdza, że jesteśmy Spółką, która troszczy się o zdrowie oraz przyszłość swoich pracowników.

Pomocna?
Tak6Nie

Pracodawca

 Aktualność

Z przyjemnością informujemy, iż dynamiczny rozwój Spółki powiązany z dobrymi  wynikami finansowymi roku 2018, pozwoliły na zwiększenie od 1 stycznia 2019  roku płacy zasadniczej wszystkim pracownikom.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, od 1 stycznia 2019 uległ zwiększeniu o 5 % dodatek wypłacany pracownikom za pracę w systemie zmianowym.

Pomocna?
Tak1Nie

Pracodawca

 Aktualność

Miło jest nam poinformować, iż w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia pracownikom KOLPREM zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie świąteczne.

W zależności od dochodów przypadających na członka rodziny, wysokość świadczenia wyniesie od 400 zł do 750 zł.

Pomocna?
Tak6Nie

Pracodawca

 Aktualność

Z przyjemnością informujemy, iż spółka KOLPREM zakończyła 3 kwartał 2018 roku bardzo dobrymi wynikami.

W związku z powyższym, Pracownikom, analogicznie do poprzednich okresów, zostanie wypłacona nagroda pieniężna tzw. nagroda za EBITDE w maksymalnej wysokości.

Dziękujemy Pracownikom za ich wkład w osiągnięcie po raz kolejny wspaniałych wyników.

Zarząd KOLPREM

Pomocna?
Tak3Nie

Pracodawca

 Aktualność

Nagroda Prezesa UTK dla KOLPREM Sp. z o.o.

Nagrody i wyróżnienia w III Konkursie Kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym zostały rozdane. Kapituła konkursu przyznała 2 nagrody oraz 10 wyróżnień. Do konkursu zgłoszono przeszło 30 prac, pomysłów i realizacji, które pomagają tworzyć bezpieczną kolej.

W kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” nagrodę otrzymało Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM. Spółka wprowadziła ciekawe metody i narzędzia edukacji, które mają usprawnić współpracę międzyludzką. Jedną z metod kształtowania świadomości pracowników jest szkolenie Take Care. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy liniowi, którzy na podstawie dyskusji i wizualizacji zmieniają swoje postrzeganie z myślenia „ja muszę”, na „ja chcę”.

Link zawierający pełna relację z wydarzenia:

Pomocna?
Tak3Nie

Pracodawca

 Aktualność

Miło nam poinformować, że spółka KOLPREM zakończyła 2 kwartał 2018 roku bardzo dobrymi wynikami. W związku z powyższym, Pracownikom, analogicznie do poprzednich okresów, zostanie wypłacona nagrodza pieniężna tzw. nagroda za EBITDE w maksymalnej wysokości.

Dziękujemy Pracownikom za ich wkład w osiągniecie wspaniałych wyników i życzymy, aby 3 kwartał był równie udany.

Zarząd KOLPREM

Pomocna?
Tak7Nie
Joanna Koczaj-DyrdaJoanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -Radca prawny
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

KOLPREM Sp. z o.o.