Miniaturka
Krzysztof Lewandowski wiceprezes Kasa Stefczyka
Związany z Kasą Stefczyka od wielu lat. Wcześniej między innymi pełnił funkcję dyrektora departamentu sprzedaży Kasy Stefczyka.

Kasa Stefczyka powstała na gruncie słynnego zrywu Solidarności. Trudne czasy, początki też trudne?

Polsce, która właśnie odzyskiwała niepodległość, potrzebne były niezależne od zagranicznego kapitału, silne instytucje finansowe. Tak właśnie zrodziła się idea utworzenia Kasy Stefczyka. Początkowo, od 1993 roku, była to instytucja o ofercie skierowanej do pracowników sektora morskiego na Pomorzu. Dziś to rozkwitająca instytucja ogólnopolska, której członkowie mają dostęp do sieci ponad 400 placówek i 900 bankomatów.

Kim był patron Kasy?

Warto pamiętać, że Kasa Stefczyka nie jest dla Polaków nowością. Doktor Franciszek Stefczyk był wielkim działaczem społecznym przełomu XIX i XX wieku. Wtedy to zakładał pierwsze instytucje o charakterze oszczędnościowo-pożyczkowym. Warto wspomnieć, że nasz kraj był wtedy jeszcze pod zaborami. Naszemu patronowi przyświecał jasny cel: wyrwanie polskich rodzin z rąk lichwiarzy, którzy wyzyskiwali naszych rodaków z majątku. Ta idea nie straciła na znaczeniu i dziś Kasa Stefczyka poprzez edukację finansową, roztacza opiekę nad setkami tysięcy zrzeszonych w niej rodzin.

Jesteście instytucją finansową. Jaki więc charakter ma Wasza działalność?

Kasa Stefczyka jest instytucją o charakterze spółdzielczym. To oznacza, że oferując niezwykle szeroką gamę produktów i usług z zakresu finansów, jest równocześnie spółdzielnią, która stanowi własność swoich członków. Konsumenci, którzy korzystają z usług Kasy zyskują inny niż w przypadku korzystania z usług banków komercyjnych status – są współwłaścicielami instytucji. Jednocześnie, podobnie jak w przypadku banków, nasi członkowie mają dostęp do różnorakich usług ułatwiających zarządzanie finansami. Mam tu na myśli karty płatnicze, internetowe systemy obsługi kont oraz co szczególnie ważne, mają pewność, że ich oszczędności podlegają gwarancjom takim, jak oszczędności powierzone bankom. Kasa Stefczyka ze względu na spółdzielczy charakter, jest bliżej społeczności wśród których działa. To również instytucja, której działalność określona jest ściśle w polskim prawie.

  

Jak staracie się wyróżniać na tle konkurencji?

Od ponad dwudziestu lat prowadzimy zarówno szerokie, ogólnopolskie kampanie reklamowe, jak również wspierające działania lokalne. Szczególnie jednak dumni jesteśmy z tej promocji, której kupić nie można, a więc z działalności charytatywnej, pomocowej, z opieki nad kulturą i sztuką. Dzięki takim właśnie działaniom poznają nas miliony Polaków i dzięki takim realizacjom darzą nas ogromnym zaufaniem.

Ile osób pracuje na to zaufanie?

W Stefczyk Finanse rozwija swoje kariery ponad 2200 pracowników w ponad 400 oddziałach w całej Polsce. Zatrudniamy pracowników na stanowiskach Opiekun Finansowy, Starszy Opiekun Finansowy, Doradca Finansowy, Starszy Doradca Finansowy i Kierownik Oddziału.

Czy ten bardzo liczny zespół wymaga jeszcze uzupełnienia o nowe twarze?

Nadal poszukujemy chętnych do pracy w Kasie. Robimy to zarówno metodami tradycyjnymi czyli umieszczając ogłoszenia w Internecie, czy na naszej stronie, ale także uczestnicząc w licznych wydarzeniach branżowych. Mam tu na myśli na przykład targi pracy. Stosujemy także rekrutacje poprzez rekomendacje. Polega ona na polecaniu nam nowej osoby do pracy przez naszych pracowników. Ta forma poszukiwania nowych kandydatów jest dla nas najskuteczniejsza.

 

Skuteczność wzrasta gdy można czymś skusić. Rynek się zmienia, ewoluuje i kandydaci do pracy szukają chyba już nie tylko dobrych zarobków?

Zgadza się. Potencjalnych pracowników kusimy całym wachlarzem benefitów, systemem szkoleń i przejrzystym systemem prowizji od sprzedaży. Wiemy, że zarobki są jedną z najważniejszych motywacji do dobrej, zaangażowanej pracy. Nasz pomysł na wynagrodzenie jest prosty. Źródłem dochodu jest stała podstawa wynikająca z umowy o pracę oraz atrakcyjne prowizje od sprzedaży. Potencjalny pracownik może liczyć na premie i nagrody. To, ile zarobi, zależy od jego zaangażowania i wyników.

Integrujecie się wzajemnie?

Rokrocznie wszyscy nasi pracownicy wyjeżdżają na spotkanie integracyjne w malowniczych okolicznościach przyrody w Mikołajkach, Karpaczu lub w Wiśle. Trzydniowy zjazd to przede wszystkim odpoczynek i zabawa oraz czas podsumowań, a także przedstawienia osiągnięć firmy na rynku.

Organizujecie Konkurs Stypendialny. Na czym on polega i kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie uczniów i studentów, którzy nie tylko osiągają ponadprzeciętne wyniki w nauce, ale dodatkowo wyróżniają się działalnością naukową, społeczną bądź charytatywną na rzecz środowiska lokalnego. Kto może ubiegać się o stypendium? Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej sześciu miesięcy. Pomagamy również uczniom szkół wyższych, którzy pozostają członkami Kasy Stefczyka. Organizujemy ten konkurs wraz z partnerem, Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Stefczyka, która zgodnie ze swoim celem statutowym wspiera oświatę i wychowanie za pomocą różnorodnych akcji i przedsięwzięć.

 

To Was wyróżnia na tle konkurencji, ale nie tylko to?

Wspomniałem już o wspólnotowym charakterze Kasy Stefczyka. To ważne, gdyż znacząco zmienia on status konsumenta, który wybiera członkostwo w Kasie. Nasi członkowie cieszą się przywilejami pozwalającymi kształtować instytucję, z którą są związani. Jednocześnie, rewanżując się poniekąd za zaufanie jakim nas obdarzają, Kasa Stefczyka dąży do tego, aby inaczej niż instytucje komercyjne spoglądać na ludzkie potrzeby i pragnienia. Chcemy być i jesteśmy bliżej społeczności, wśród których działamy.

W jaki sposób to osiągacie?

Angażujemy się w ich rozwój, edukację, wsparcie. Wyciągamy pomocną dłoń w sytuacji, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Przede wszystkim jednak to, co należy podkreślić, Kasa Stefczyka jest instytucją finansową opartą na polskim kapitale i w pełni świadomą tego, że pochodzenie tego kapitału ma znaczenie. Będąc uczestnikiem rynku zdominowanego przez podmioty mające inwestorów zagranicznych, my pozostaliśmy polscy. Wiemy zatem, jak wielkie znaczenie ma patriotyzm gospodarczy, znamy jego wpływ na kształtowanie zamożnego społeczeństwa.

Co jest dla Was wyzwaniem w działalności?

Konkurencja zawsze jest wyzwaniem. Tym większym, że mimo podobieństw, bardzo różnimy się od instytucji komercyjnych. Łączą nas przepisy, którym podlegamy, różni zaś forma działalności i pochodzenie kapitału. Konkurencja to zatem wyzwanie, ale wyzwanie które podejmujemy chętnie i z przyjemnością. Rywalizacja dla dobra członków czy też klientów to motor napędowy gospodarki.

 

Takie sukcesy i przewagi uzyskiwane w zdrowej rywalizacji napawają większą radością?

Dokładnie tak. Z dumą możemy dziś patrzeć, jak kolejne instytucje przyłączają się do idei promocji patriotyzmu gospodarczego. Do tej idei, którą my wyznajemy i głosimy już od dwudziestu lat.

Kasa Stefczyka powstała w oparciu o rodzime wzorce wywodzące się jeszcze z XIX wieku. To jednak nie jedyny przykład, na którym opieracie swoje funkcjonowanie?

Ma Pan rację. Czerpiemy wzorce z nowoczesnych rozwiązań rodem z USA, gdzie funkcjonuje wiele podobnych nam instytucji. To dlatego podobnie, jak przed laty Franciszek Stefczyk prowadzimy działalność edukacyjną i pomocową. Jesteśmy opiekunem domów dziecka, wspieramy projekty o charakterze patriotycznym, nie wstydzimy się głosić bliskich nam wartości katolickich. Obejmujemy mecenatem akcje pozwalające kształtować społeczną postawę kolejnych pokoleń Polaków, a zarazem edukujemy finansowo polskie rodziny tak, aby mogły łatwo odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie finansów. Dążymy do unowocześnienia naszych usług i zapewnienia najwyższej ich jakości. Z dumą mogę przyznać, że cele jakie przed sobą stawiamy, potrafimy zrealizować równie skutecznie.

Kto chętniej korzysta z Waszej oferty: klienci indywidualni czy firmy?

Obie grupy mają dostęp do bogatej oferty produktowej. Większość obsługiwanych przez Kasę klientów to klienci indywidualni. Kasa ma też wiele rozwiązań skierowanych do osób, które prowadzą działalność indywidualnie, jak dla tych, którzy zawiązali spółkę cywilną.

 

Dziękujemy za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
Kasa Stefczyka