KAEFER S.A.

3 Dodaj opinię

Wywiady KAEFER S.A.

Marcin Szularz Wiceprezes Zarządu KAEFER S.A.
Pracę w KAEFER SA rozpoczął w lipcu 2012 roku. To skuteczny manager z ponad 10 letnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych korporacjach. Pan Marcin Szularz posiada sprawdzone umiejętności w obszarze reorganizacji struktur, zarówno administracyjnych jak i operacyjnych oraz przygotowywaniu spójnych strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa. Posiada także doświadczenie w usprawnianiu procesów administracyjnych, poprzez wdrażanie stosownych systemów informatycznych i projektowaniu narzędzi kontroli oraz dogłębną znajomość zagadnień związanych z pracą działów kontrolingu, podatkowego, księgowości, kadr i płac, zakupów, IT i transportu. Do swoich kluczowych dokonań zawodowych zalicza przygotowanie planu reorganizacji obszaru operacyjnego, restrukturyzację działów administracyjnych, wdrożenie systemu finansowo - księgowego MS Navision oraz reorganizację struktury finansowania firmy KAEFER SA. Pan Marcin jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linz , gdzie studiował Zarządzanie i Marketing. Ukończył również akademię stowarzyszenia ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Pasją pana Marcina jest wspinaczka skałkowa i narciarstwo. Interesuje się także historią i piłką nożną.

Naszymi wartościami są wzajemne zaufanie, profesjonalizm, poszanowanie jednostki, koleżeństwo, niezawodność, ukierunkowanie na wynik i …skromność.

Czy mógłby Pan krótko przybliżyć nam spółkę KAEFER SA?

KAEFER SA to firma obecna na polskim rynku od 1947 roku jako bezpośredni spadkobierca firm TERMOIZOLACJA SA i IZOKOR Płock SA. Nasza firma działa w przemyśle, oferując bardzo szeroki wachlarz usług. Począwszy od usługi audytu energetycznego, termowizję i projektowanie, poprzez wykonanie izolacji ciepło- i zimnochronnych, w których firma jest jednym z liderów na polskim rynku, izolacje akustyczne, antykorozyjne zabezpieczenia powierzchni, fasady przemysłowe, pasywną ochronę ppoż. po rusztowania.

Jakie firmy są Państwa klientami?

KAEFER SA realizuje projekty dla różnych gałęzi przemysłu. Rurociągi, kompleksowe instalacje, elektrownie – to rzeczywistość, w której działamy. Przy budowie lub konserwacji potężnych instalacji przemysłowych nasi monterzy dostarczają rusztowania, zabezpieczenia przeciwpożarowe i izolacje ściśle dopasowane do potrzeb klienta. Prowadzimy roboty inwestycyjne i remontowe m.in. dla branży energetycznej, chemicznej, papierniczej, cukrowni, cementowni, oczyszczalni ścieków oraz przemysłu spożywczego.

Działają Państwo tylko lokalnie w Polsce?

Nie tylko. KAEFER SA działa zarówno na rynku polskim jak i poza granicami kraju. Stale realizujemy projekty w Niemczech, Francji, Holandii i Belgii, bardzo często w krajach skandynawskich. Firma należy do globalnej Grupy KAEFER, co umożliwia nam również dostęp do takich rynków jak Arabia Saudyjska, Ameryka Północna etc.

Czy KAEFER SA jest atrakcyjnym pracodawcą?

Bez wątpienia tak. KAEFER to nowoczesna, stabilna, wciąż rozwijająca się firma. To również firma z tradycjami, historią i z bogatym doświadczeniem na rynkach krajowych i zagranicznych. To pożądany przez klientów parter biznesowy, a przez pracowników - uczciwy pracodawca, zapewniający najlepszym możliwość rozwoju zawodowego.

Pozyskiwane projekty na rynku krajowym oraz udział w realizacji projektów na świecie stawiają KAEFER SA w gronie pracodawców zapewniających stabilność zatrudnienia. Nasi najlepsi pracownicy mają zagwarantowaną ciągłość pracy oraz możliwość wyjazdów na projekty zagraniczne.

Ile osób obecnie zatrudniacie?

W 2017 poziom zatrudnienia w KAEFER SA kształtował się na poziomie ok. 1000 osób.

Jakie wartości przyświecają działalności Państwa firmy?

Podejmując pracę w KAEFER, pracownicy muszą liczyć się z tym, że będą pracować w firmie hołdującej określonym wartościom, do których KAEFER przykłada ogromną wagę. Tymi wartościami są wzajemne zaufanie, profesjonalizm, poszanowanie jednostki, koleżeństwo, niezawodność, ukierunkowanie na wynik i …skromność. KAEFER zidentyfikował wartości tworzące jego ducha, żyje tymi wartościami i nowi koledzy muszą mieć świadomość, że podjęcie pracy w KAEFER zobowiązuje ich do reprezentowania tych wartości w codziennej pracy.

W swojej codziennej pracy przestrzegamy również zasad spisanych w wewnętrznej regulacji KAEFER jaką jest Kodeks Postępowania w Biznesie.

 

Czy Państwa firma kieruje się również zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu? Jeśli tak, proszę powiedzieć o tym coś więcej.

Tak, to bardzo istotny aspekt naszej działalności. Przykładamy dużą wagę do kwestii związanych z ochroną środowiska. Dość wspomnieć, że Wizją KAEFERA w skali globalnej jest „Eliminacja strat energii”. Istotą naszych najważniejszych usług, którymi są izolacje termiczne jest właśnie oszczędność energii. KAEFER SA jest również cyklicznie certyfikowany na zgodność m.in. z normą ISO 14001, określającą standardy systemu zarządzania środowiskowego; oraz z normą SCC, określającą zasady systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem w organizacji.

KAEFER SA wspiera również każdego roku instytucje państwowe, pożytku publicznego oraz inicjatywy społeczne, wymagające pomocy. Każdorazowo staramy się zidentyfikować potrzeby w wybranych rejonach i dostarczyć realną pomoc. W ubiegłym roku na przykład, po konsultacji z dyrekcją placówki, wyposażyliśmy w kompletne wyprawki szkolne wszystkich wychowanków Domu Dziecka w Brodnicy. Mieliśmy również przyjemność goszczenia delegacji wychowanków podczas cyklicznego spotkania integracyjnego pracowników firmy.

W latach poprzednich wspieraliśmyFundację Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE, działającej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w tym z upośledzeniem umysłowym. Działamy również na rzecz ochrony środowiska wspierając różnego rodzaju inicjatywy m.in. włączyliśmy się w działania Fundacji Bractwo Bartne na rzecz odbudowy populacji linii augustowskiej pszczoły miodnej, jednej z rodzimych i najstarszych ras pszczół występujących w Polsce.

Wspomniał Pan o możliwościach rozwoju zawodowego. Czy możemy rozwinąć ten temat?

Polityka kadrowa KAEFER stwarza możliwości rozwoju zawodowego wszystkim pracownikom. Dotyczy to więc nie tylko służb administracyjnych, ale również wykonawczych. W przypadku pracowników wykonawczych warto wspomnieć jak przebiega możliwa ścieżka rozwoju zawodowego. Pracownicy wykazujący się wysokim poziomem umiejętności, doświadczeniem, zaangażowaniem oraz chęcią rozwoju zawodowego mają szansę na awans na stanowiska począwszy od brygadzisty poprzez majstra, kierownika robót, kierownika budowy, kierownika projektu nawet po dyrektora oddziału. Nie ukrywamy jednak, KAEFER inwestuje i będzie inwestować w najlepszych pracowników.

Realizując powyższą politykę kadrową uruchomiliśmy niedawno Akademię Majstra, szkolącą pracowników nominowanych na to stanowisko. W ramach cyklicznych szkoleń Akademii będą oni mogli zapoznać się z szeregiem zagadnień przygotowujących do pracy na stanowisku Majstra.

 

Nie samym rozwojem jednak człowiek żyje. Czy może Pan uchylić rąbka tajemnicy na temat systemu wynagrodzeń w spółce?

KAEFER SA to pracodawca rzetelny, rozliczający się z pracownikami zgodnie z warunkami podpisanej umowy, zawsze na czas i zgodnie z wszelkimi wymaganiami ustawowymi. Nasz system wynagrodzeń oparty jest na przejrzystych zasadach, a zarobki uzależnione od umiejętności i doświadczenia pracowników. Od 2016 roku wszyscy pracownicy wykonawczy poddani zostali Badaniu Kompetencji w ośrodkach KAEFER w Tarnowie i Płocku. Na podstawie wyników badania możemy opracować dalsze ścieżki rozwoju zawodowego pracownika, jego szkoleń oraz zaplanowanie ewentualnego przeszeregowania. Pracownicy zainteresowani zmianą warunków zatrudnienia mogą samodzielnie zgłosić się do udziału w Badaniu Kompetencji.

Czy poza Badaniami Kompetencji Pracowników Wykonawczych KAEFER SA stosuje jeszcze jakiś system ocen pracowniczych?

Tak, co roku każdy odbywa się ocena pracy wszystkich osób zatrudnionych w firmie. Oceniany jest każdorazowo poziom realizacji celów i zadań uzgodnionych z pracownikiem w roku poprzednim oraz ustalane bieżące cele i zadania. Ten system jest ważnym narzędziem planowania polityki kadrowej weryfikując w praktyce kompetencje pracowników, ich potrzeby szkoleniowe, potencjał dalszego rozwoju etc.

Czy osoby zatrudnione w Waszej firmie mogą liczyć na jakieś dodatkowe benefity?

Nasi pracownicy mają zagwarantowane dobre warunki pracy zarówno pod względem udogodnień socjalnych jak i bezpieczeństwa pracy. Prócz wynagrodzenia mogą skorzystać z korzystnej cenowo oferty dodatkowego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej Medicover, karty Multisport. Oferujemy również kwartalnie bezpłatne bilety do sieci kin Multikino.

 

Realizacja projektów związana jest niejednokrotnie z pracą w trudnych warunkach. W jaki sposób KAEFER SA dba o komfort i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników?

Aktualnie realizujemy projekt wymiany ubrań roboczych w całej spółce na ubrania spełniające najwyższe wymogi pod względem jakości i bezpieczeństwa pracy. Planowana jest także sukcesywna wymiana parku narzędziowego.

W tak dużej organizacji jak KAEFER SA komunikacja wewnętrzna musi być nie lada wyzwaniem.

Rzeczywiście. W znacznej mierze rozwiązują ten problem standardowe narzędzia komunikacji jak np. platformy robocze na bazie Sharepointa, intranet, zwykła poczta elektroniczna czy biuletyny wewnętrzne. Ostatnio KAEFER uzupełnił jednak te narzędzia o kanały bezpośredniej komunikacji pomiędzy pracownikami wykonawczymi a Biurem Zarządu. Bardzo zależy nam bowiem na otwartym dialogu pomiędzy wszystkimi szczeblami organizacji. Pozwoli nam to na lepszy wgląd w nurtujące pracowników problemy oraz umożliwi szybszą reakcję i ewentualne podjęcie odpowiednich działań. Ku naszemu zadowoleniu, mimo początkowych wątpliwości pracowników, zaproponowane narzędzia komunikacji są wykorzystywane coraz częściej. Sądzimy że zadowolenie jest dwustronne, i że bezpośredni dialog będzie się rozwijać.

Czy aktualnie poszukują Państwo nowych pracowników?

Tak, ze względu na duży portfel realizowanych projektów stale poszukujemy najlepszych kandydatów. Najwięcej ofert pracy dotyczy stanowisk wykonawczych. Zdarzają się również rekrutacje na stanowiska kierownicze.

 

W jaki sposób można zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy w KAEFER SA?

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych pracą w KAEFER SA do śledzenia naszych aktualnych ofert pracy zamieszczonych na Gowork i naszej stronie internetowej www.kaefer.pl oraz do zgłaszania swoich kandydatur bezpośrednio poprzez te strony.

Dziękujemy za rozmowę.

×
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie
Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda zgloszenie@gowork.pl

Joanna Koczaj-Dyrda
Joanna Koczaj-Dyrda Ofiara mobbingu - Radca prawny