Ireneusz Struzik Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Jobman Group Sp. z o.o. Jobman Group Sp. z o.o.
Absolwent Krakowskiej Akademii Górniczo Hutniczej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i personelem oraz coachingu. Brał udział w tworzeniu od podstaw usługi Jobman.pl oferującej rozwiązania z zakresu pracy tymczasowej i działającej z powodzeniem do dziś w ramach firmy Jobman Group Sp. z o.o. Menadżer z bogatym doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu operacyjnym i zarządzaniu sprzedażą, ekspert w zakresie rozwiązań Human Resource Outsourcing, specjalizujący się głównie w problematyce dotyczącej pracy tymczasowej. Wykładowca zagadnień związanych z outsourcingiem na studiach podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Jobman Group Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze pracy tymczasowej i outsourcingu pracowników.

W jaki sposób zaczynaliście swoją działalność?

Początki sięgają 2001 roku, kiedy grupa młodych, przedsiębiorczych osób z pasją i przygotowaniem merytorycznym do prowadzenia działalności gospodarczej postanowiła wcielić w życie pomysł na uruchomienie firmy zajmującej się pośrednictwem pracy. Rozpoczęliśmy od współpracy z jedną z największych sieci handlowych w kraju, świadcząc dla niej usługi z zakresu outsourcingu personelu na różne działy w hipermarketach na terenie Krakowa. Nasz personel zajmował się merchandisingiem, aktywną sprzedażą, doradztwem technicznym.

Sukces tego przedsięwzięcia doprowadził do tego, że wyszliście poza Małopolskę.

To prawda. Najpierw na teren województwa Śląskiego, a następnie w inne regiony kraju. Z czasem pojawiało się coraz więcej kontrahentów zainteresowanych świadczonymi przez nas usługami, a nasza firma z niewielkiej, lokalnej działalności zamieniła się w agencję pracy tymczasowej o ogólnopolskim zasięgu, z oddziałami w 11 miastach na terenie kraju. Oczywiście poszerzeniu uległ również wachlarz świadczonych przez nas usług.

Czy Państwa firma ma za sobą jakieś punkty zwrotne, które doprowadziły do dynamiczniejszego rozwoju lub rewolucyjnych zmian?

W 2006 roku wprowadziliśmy usługę outsourcingu personelu do prac tymczasowych i długoterminowych pod nazwą Jobman.pl i równocześnie wdrożyliśmy model codziennych rozliczeń. Jako pierwsi w Polsce umożliwiliśmy osobom zatrudnionym przez naszą agencję wypłatę wynagrodzenia nawet po każdym dniu pracy, co spotkało się z dużą aprobatą i wzmocniło dynamikę rozwoju spółki, przyczyniając się m.in. do rozszerzenia działalności na kolejne regiony kraju. Każde kolejne otwarte przez nas biuro regionalne było kamieniem milowym w historii firmy. Ukoronowaniem dynamicznego rozwoju była natomiast zmiana nazwy spółki dokonana w 2015 roku, kiedy Biuro Promo Sp. z o.o. zamieniło się w Jobman Group Sp. z o.o.

Zajmujecie się m.in. pracą tymczasową. Co to dokładnie oznacza?

Praca tymczasowa to formuła, w którą zaangażowane są trzy podmioty: pracownik tymczasowy, agencja pracy tymczasowej oraz klient agencji, tzw. pracodawca użytkownik. Agencja zatrudnia pracownika i oddelegowuje go do wykonania zadań do innego przedsiębiorstwa. Są to, zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych m.in. zadania o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym. Umowy zawierane są na okres od kilku dni, do kilku miesięcy. Dlatego jest to formuła niezwykle popularna wśród osób zainteresowanych podjęciem pracy sezonowej czy doraźnej, a dla ludzi młodych jest to możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego i obycia na rynku pracy. Dodatkowo jest to dobra okazja do zaprezentowania się pracodawcy, ponieważ dla około 20 procent pracowników tymczasowych świadczenie pracy tymczasowej okazuje się w praktyce okresem próbnym, po którym otrzymują ofertę stałego zatrudnienia.

Wasz pracownik sam decyduje o systemie wynagrodzenia. Jakie więc ma opcje do wyboru?

Tak, jak wcześniej wspominałem, w 2006 roku, jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy formułę codziennych rozliczeń, która w praktyce oznacza możliwość wypłaty wynagrodzenia nawet po każdym dniu pracy. Pracownik sam decyduje, czy rozliczy się po jednym, trzech czy dziesięciu dniach świadczenia pracy. Oprócz tego realizujemy rozliczenia miesięczne.

Ilu pracowników zatrudniacie i na jakich stanowiskach?

W strukturach wewnętrznych firmy pracuje ok. 80 osób, które realizują swoje zadania w siedzibie spółki w Krakowie oraz w 11 biurach regionalnych zlokalizowanych w największych miastach na terenie kraju. Natomiast pracownicy zatrudniani przez naszą agencję i delegowani do pracy w zewnętrznych przedsiębiorstwach to ponad sześć tysięcy osób miesięcznie. Obsadzają różne stanowiska m.in. w zakładach produkcyjnych, sieciach handlowych, centrach logistycznych i firmach telekomunikacyjnych, zajmują się sprzedażą, doradztwem asortymentowym czy technicznym.

Dynamiczny rozwój firmy powoduje, że potrzebni są nowi pracownicy. W jaki sposób ich poszukujecie?

Pracowników poszukujemy wszelkimi dostępnymi kanałami m.in. za pośrednictwem największych portali ogłoszeniowych i rekrutacyjnych. Natomiast osobom, które chcą być na bieżąco z naszymi ofertami pracy, podpowiadam, że najlepszym źródłem jest nasza strona internetowa znajdująca się pod adresem Jobman.pl. Tam można nie tylko znaleźć wszystkie aktualne oferty, ale również zarejestrować się w bazie kandydatów.

Czym próbujecie zachęcić potencjalnych pracowników?

Do podjęcia pracy za pośrednictwem naszej agencji zachęcić może kilka rzeczy. Dużą wagę przykładamy do dobrej atmosfery i komfortu w miejscu pracy, dlatego staramy się dobrze dobierać pracodawców, do których delegowane są zatrudniane przez naszą firmę osoby. Oferujemy elastyczne formy zatrudnienia i czas pracy, co oznacza, że pracownik sam decyduje, gdzie i kiedy pracuje. Kolejną zachętą może być wspominana już wcześniej formuła codziennych wynagrodzeń oraz rozbudowane systemy on-line. Od kilku lat stawiamy na nowoczesne technologie, które usprawniają komunikację między pracownikiem a agencją i sprawiają, że większość formalności można załatwić bez konieczności wychodzenia z domu. Warto też wspomnieć o naszym autorskim programie lojalnościowym, w którym pracownicy za zdobyte punkty codziennie licytują bony pieniężne.

Kogo najczęściej poszukujecie?

Najczęściej prowadzimy rekrutację na różne stanowiska w dużych sieciach handlowych, w firmach produkcyjnych z różnych branż, poszukujemy specjalistów ds. sprzedaży, doradców klienta, pracowników call center.

Kto decyduje o sposobie rekrutowania nowych pracowników?

Rekrutacja za każdym razem jest uzależniona od pracodawcy, do którego będzie delegowany pracownik. W niektórych przypadkach proces ogranicza się do jednej rozmowy rekrutacyjnej, w innych przeprowadzane są dodatkowe testy i rozmowy.

Czy pracownik Jobman Group może liczyć na pomoc ze strony pracodawcy w rozwoju zawodowym?

Jesteśmy firmą, która bazuje na kapitale ludzkim, dlatego rozwój zawodowy naszych pracowników jest dla nas bardzo istotny. Pracownicy struktur wewnętrznych spółki podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach, biorą udział w spotkaniach i wydarzeniach branżowych, mają możliwość awansu zawodowego. Dodam, że są wśród nich osoby, które kilka lat temu, jako pracownicy tymczasowi, wchodzili za pośrednictwem naszej agencji na rynek pracy. Nie brak też przypadków pracowników tymczasowych, którzy znaleźli stałe zatrudnienie u naszych Klientów.

Integracja i dobra komunikacja - czy to są elementy, na które zwracacie uwagę?

Staramy się o dobrą atmosferę w strukturach wewnętrznych firmy. Jesteśmy otwarci na potrzeby, ale również inicjatywy naszych pracowników. Cenimy otwartość i kreatywność, dlatego osoby zatrudnione w Jobman Group bardzo chętnie wychodzą z propozycjami, które dotyczą nie tylko kwestii zawodowych, ale również tych niezwiązanych z pracą. Wspólnie angażujemy się w działania charytatywne, społeczne. Dbamy również o zadowolenie pracowników tymczasowych podejmujących pracę przez naszą agencję, dlatego kluczowa jest dla nas jakość obsługi. Wciąż wdrażamy nowe rozwiązania komunikacyjne on-line, które usprawniają komunikację, a w celu eliminacji negatywnych doświadczeń powołaliśmy instytucję Rzecznika Pracownika.

Polski rynek pracy tymczasowej jest nadal rynkiem wschodzącym, dlatego wydaje się, że macie jeszcze duże pole do rozwoju działalności?

W pełni się z tym zgadzam. Stawiamy na rozwój między innymi poprzez poszerzenie usług i rozpoczęcie współpracy z firmami z nowych branż. W planach mamy również dalszy rozwój narzędzi informatycznych opartych o nowe technologie oraz wprowadzanie kolejnych rozwiązań ułatwiających współpracę z naszą agencją. Nasi partnerzy to największe sieci handlowe w kraju, centra logistyczne, firmy z branży produkcyjnej, teleinformacyjnej czy energetycznej.

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
Jobman Group Sp. z o.o.