Jerzy Jabłoński Wtórplast Recykling

3 Dodaj merytoryczną opinię

Kariera

Kariera

W NASZEJ INSTYTUCJI REALIZOWANE JEST PRZEDSIĘWZIĘCIE:

„STAŻE I SZKOLENIA PRAKTYCZNE PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH JEDNOSTEK NAUKOWYCH I PRACOWNIKÓW/NIC NAUKOWYCH, NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH I DYDAKTYCZNYCH UCZELNI W PRZEDSIĘBIORSTWACH”
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI
DZIAŁANIE 8.2 TRANSFER WIEDZY
PODDZIAŁANIE 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPÓŁPRACY SFERY NAUKI
I PRZEDSIĘBIORSTW.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystkich z Państwa, którzy są zainteresowani dołączeniem do naszego zespołu zapraszamy do kontaktu.

 

www.wtorplast-recykling.pl

 
Jerzy Jabłoński Wtórplast Recykling