Impact Clean Power Technology S.A.

2 Dodaj opinię

Wywiady Impact Clean Power Technology S.A.

Renata Kuleta Dyrektor ds. Personalnych w Impact Clean Power Technology S.A.
Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi ściśle powiązanych z celami biznesowymi firm i w celu zwiększania ich przewagi konkurencyjnej. Pracowała jako Dyrektor ds. zasobów ludzkich, HR Menadżer, niezależny ekspert/konsultant. Jest certyfikowanym coachem, wykładowcą akademickim i trenerem biznesu z bieżącą praktyką. W czasie dotychczasowej ścieżki zawodowej była związana z wieloma branżami w kraju i za granicą (budownictwo, logistyka, produkcja, sprzedaż, obrót nieruchomościami i zarządzanie obiektami). Pracowała w takich firmach jak: NCC, Delphi, PKP Intercity, Mostostal, Hochtief. Przedsiębiorstwa, dla których pracowała liczyły od 120 do 5 000 pracowników.

Bartłomiej Brodowski Kierownik Produkcji w Impact Clean Power Technology S.A.
absolwent Politechniki Warszawskiej kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w przedsiębiorstwie Hydro-Instal w Ostrołęce oraz w Onnera Group związanej z jedną z największych hiszpańskich spółek Mondragon. W trakcie pracy zawodowej zarządzał produkcją realizowaną przez kilkudziesięciosobowe zespoły pracowników. Do jego obowiązków należała m.in. kontrola wskaźników produkcyjnych, nadzór procesu produkcyjnego, raportowanie produkcji w toku. Odpowiadał za przygotowanie procesu produkcyjnego, norm czasowych, technologii wykonania oraz kontrolę jakości półproduktów na każdym etapie produkcyjnym oraz gotowych wyrobów. Zajmował się usprawnieniami wydajności produkcji w myśl idei Lean, prototypowaniem przyrządów montażowych, rozwojem produktów, przygotowywaniem ofert dla klientów i bezpośrednim z nimi kontaktem. Ściśle współpracował z działami zaopatrzenia, księgowości, handlowym, marketingu, kadr. Brał czynny udział w promowaniu przedsiębiorstw na licznych targach międzynarodowych. Ma doświadczenie w doskonaleniu istniejących produktów, technologii wykonania pod względem jakości i wydajności. Doświadczenie w zespole ICPT S.A. zdobywa od dwóch lat.

Tomasz Borkowski Specjalista ds. BHP w Impact Clean Power Technology S.A.
absolwent Politechniki Warszawskiej. Zdobył tytuł magistra inżyniera na kierunku Technologia procesów chemicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako Z-ca Dyrektora Biura Zarządu oraz Biura Spraw Pracowniczych. W PKP Energetyka S.A. był Dyrektorem BHP, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Pożarowego. Świadczy usługi doradcze jako Główny Specjalista ds. BHP, doradca ADR, inspektor ochrony radiologicznej oraz inspektor ppoż. Ukończył studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Politechnice Łódzkiej Bezpieczeństwo procesów przemysłowych, w Centralnym Instytucie Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, a w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne.

Czym zajmuje się ICPT S.A.?

Renata Kuleta: Impact Clean Power Technology S.A. jest wiodącym producentem systemów bateryjnych dla transportu. Projektujemy i produkujemy baterie do autobusów, trolejbusów, tramwajów, maszyn górniczych czy robotów AGV. Pracujemy także nad magazynami energii dla telekomunikacji i energetyki. Oprócz rynku krajowego, nasze produkty sprzedajemy w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Hiszpanii, Turcji i we Włoszech. Odbiorcami naszych baterii są m.in. Solaris, JBT, Kiepe Elektrik czy TEMSA.

Jaka jest misja Państwa firmy?

R.K.: Naszą misją jest rozkręcanie elektromobilności. Cała historia naszej firmy to opowieść o tym jak rozwijała się elektromobilność w Polsce i na świecie.

Ile osób obecnie zatrudniacie? Czy często zatrudniacie nowych pracowników? Na jakie stanowiska najczęściej?

R.K.: W Impakcie pracuje ok. 170 osób, w tym 60 inżynierów, 40 pracowników produkcyjno - operacyjnych, pozostali są zatrudnieni w nadzorze produkcji, dziale logistyki, w magazynie, sprzedaży, marketingu, księgowości i administracji. Właśnie wdrożyliśmy strukturę APU (Autonomiczne Jednostki Produkcyjne). Zatrudnienie w firmie rośnie systematycznie wraz z jej rozwojem. W związku z tym na bieżąco szukamy nowych pracowników. Aktualnie np. dwóch inżynierów do działu engineeringu i czterech pracowników produkcyjno-operacyjnych do działu produkcji na stanowisko Pracownik Produkcji – Monter. Właśnie zakończyliśmy rekrutację na stanowisko Dyrektora Logistyki i specjalisty BHP i LPO.

Jakimi kanałami prowadzony jest proces rekrutacji?

R.K.: Korzystamy z popularnych portali zajmujących się rekrutowaniem pracowników. Nasze ogłoszenia o pracę można więc znaleźć na stronach pracuj.pl, olx.pl, no i na naszej stronie internetowej www.icpt.pl w zakładce Kariera.

Jak wygląda proces rekrutacji? Z ilu etapów się składa?

R.K.: Pierwszy etap to weryfikacja CV osób, które zaaplikowały na nasze ogłoszenie. Wybieramy wspólnie z menadżerem zgłaszającym zapotrzebowanie na konkretnego pracownika najciekawsze CV, które wpłynęły po publikacji naszego ogłoszenia. Robimy to w bardzo bezpieczny sposób korzystając z narzędzie e-recruter, które pozwala na przeglądanie aplikacji bez konieczności drukowania, zapisywania na pulpicie, itp. Spełniamy w ten sposób wszystkie wymogi związane z RODO, a osoby aplikujące do Impactu mogą być spokojne o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Kolejny etap to pierwsza rozmowa rekrutacyjna z kandydatem. Prowadzimy ją wspólnie z menadżerem, który szuka konkretnego pracownika. Po tym etapie najlepsi kandydaci zostają zaproszeni na ostateczną rozmowę. Jeżeli wypadnie pozytywnie, kandydat otrzymuje informację, że został przyjęty.

Jakie wymagania stawiają Państwo przed kandydatami?

R.K.: Kluczową kompetencją, której oczekujemy od pracowników niezależnie od stanowiska jest innowacyjność. To jest klucz to bycia członkiem naszej organizacji. Drugim ważnym czynnikiem jest orientacja na zmiany. W tak dynamicznym środowisku pracy jakim jest Impact, ze zmianami mamy do czynienia prawie każdego dnia. Dlatego osoby, które nie lubią zmian mogą sobie u nas nie poradzić. Kolejna pożądana kompetencja to umiejętność współpracy, gotowość do pomocy i wsparcia pracujących obok kolegów. Naszym hasłem jest One Impact (jeden Impact) i za tym hasłem musimy podążać. Dlatego w naszej firmie nie należy do rzadkości widok pracowników biurowych wspierających produkcję lub magazyn. No i ostatnia ważna cecha to profesjonalizm. Szukamy ludzi z doświadczeniem i umiejętnościami, które wiedzą co trzeba robić na poszczególnych stanowiskach pracy.

Jakie warunki zatrudnienia oferujecie? Jak różnią się one pomiędzy stanowiskami?

R.K.: W przypadku pracowników produkcyjno-operacyjnych co do zasady zostają oni zatrudnieni na jednomiesięczny okres próbny. Następnie oferujemy umowę na czas określony, który pozwala pracownikowi na pogłębione sprawdzenie swoich umiejętności na stanowisku pracy. Kiedy zarówno pracownik jak i pracodawca mają pewność co do dopasowania do stanowiska, wówczas podpisujemy umowę na czas nieokreślony.

W przypadku stanowisk biurowych czy też menadżerskich sytuacja wygląda podobnie. Tutaj okres próbny wynosi zwykle trzy miesiące. Po tym okresie strony decydują czy potrzebują jeszcze umowy na czas określony aby pracownik mógł wykazać, że spełnia w całości stawiane przed nim wymagania na tym stanowisku pracy. W przypadku pełnego dopasowania do stanowiska podpisujemy umowę na czas nieokreślony.

Jak wyglądają godziny pracy pracowników? Czy jest to system zmianowy?

R.K.: Aktualnie pracownicy produkcyjno-operacyjni pracują od 8 – 16. Dążymy jednak do zmiany tego systemu na model dwu, a docelowo trzy zmianowy. Wiąże się to z rosnącymi potrzebami produkcyjnymi przedsiębiorstwa, a przede wszystkim zapotrzebowaniem klienta na nasze produkty. Pracownicy biurowi zaczynają pracę pomiędzy 7 – 9 i pracują osiem godzin dziennie. Docelowo jednak wszyscy pracownicy będą rozpoczynali prace o godz. 8.00. Szczególnie ważne jest tu zgranie godzin pracy produkcji i engeneeringu. Oba te działy ściśle ze sobą współpracują i wspólny czas pracy ma tu kluczowe znaczenie.

Jak wygląda wdrażanie się nowego pracownika? Jakie szkolenia na niego czekają?

R.K.: Ciągle optymalizujemy ten proces. Ponieważ ogromne znaczenie ma dla nas bezpieczeństwo, zaczynamy od szkolenia BHP. Następnie zapoznajemy pracownika z regulaminem pracy, co w przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego jest niezmiernie istotne. Następnie przechodzi szkolenia wewnętrzne w zależności od stanowiska i zapoznaje się z zasadami i narzędziami stosowanymi w firmie.

Jakie dodatkowe benefity otrzymuje pracownik Impactu?

R.K.: Wszyscy nasi pracownicy korzystają z bezpłatnego pakietu opieki medycznej MediCover. Z niewielkimi dopłatami może on być modyfikowany przez pracownika lub rozszerzany na członków jego rodziny. Nasi pracownicy korzystają również z karty MultiSport. W spółce działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Organizujemy również spotkania integracyjne z bardzo atrakcyjnym programem wspólnych rozrywek i aktywności oraz znakomitą kuchnia.

Obecnie jesteście Państwo największą firmą w Polsce działającą w branży. Czy planujecie dalszy rozwój?

R.K.: Tak, planujemy dalszy rozwój. Dlatego przed nami wiele wyzwań takich jak uruchomienie wkrótce nowej hali produkcyjnej czy wdrożenie zmianowego czasu pracy. To wszystko wiąże się także z unowocześnieniem i podniesieniem standardów pomieszczeń socjalnych czy rozbudową parkingu dla naszych pracowników. Dalszy rozwój oznacza także kolejne rekrutacje na wiele atrakcyjnych stanowisk. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszego profilu, strony internetowej, a przede wszystkim ogłoszeń o nowych stanowiskach pracy.

Impact jest w okresie głębokiej transformacji. Jakie jest Twoje miejsce w nowej strukturze firmy?

Bartłomiej Brodowski: Odpowiadam za jednostkę produkcyjną zajmującą się wytwarzaniem baterii low voltage. Do moich obowiązków należy zarządzanie produkcją w celu zapewniania klientowi najwyższej jakości produktów w ściśle określonym czasie. Niezbędne do tego jest utrzymanie odpowiedniej kadry, bezpieczeństwa, maszyn, narzędzi, procesów oraz komponentów.

Ilu pracowników liczy Twój dział?

B.B.: W moim dziale pracuje 21 pracowników produkcyjnych i 2 inżynierów, technolog i inżynier jakości. Podobnie jest w drugim dziale produkcyjnym Impactu, odpowiedzialnym za baterie dla transportu.

Jakie problemy sprawiają Wam najwięcej kłopotu i czy dzięki wdrażanym ostatnio zmianom cos się zmieniło?

B.B.: Zawsze naszym największym problem był brak komponentów. Bez nich po prostu nie da się produkować. Dlatego zaczęliśmy od uporządkowania magazynu. Komponenty posegregowaliśmy według numerów, a nie tak jak to było wcześniej według projektów. Magazyn przenieśliśmy do jednej lokalizacji zamiast dotychczasowych czterech. Teraz z magazynu dostajemy tylko pełne kompletacje na dany dzień produkcji. Problemy z komponentami ciągle jeszcze występują ale wynikają z tego, że np. jakiejś części po prostu nie ma w danym momencie na rynku. Drugim problemem było bezpieczeństwo. Przywiązujemy do tego wielką wagę. Obecnie zatrudniony został specjalista ds. BHP. Jego rolą jest uświadamianie ludziom zagrożeń. Musimy jednak ciągle pamiętać, że bezpieczeństwo zależy od naszych indywidualnych zachowań. I o tym, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem.

Przy okazji wdrażania właściwych zachowań i dobrych praktyk chciałem zapytać o ochronę środowiska. Czy zamierzacie podjąć jakieś usystematyzowane działania w tym kierunku?

B.B.: Tak. Ochrona środowiska to kolejny obszar, którym chcemy się kompleksowo zająć na produkcji. Do tej pory mieliśmy odbiorców niektórych naszych nieczystości jednak teraz zamierzamy wprowadzić kompleksową segregację odpadów na terenie całego zakładu. Chcemy również żeby jak najwięcej takich materiałów jak palety drewniane czy plastikowe albo opakowania po modułach trafiły do ponownego użytku i nie skończyły jako odpad.

W obszarze organizacji pracy i zarządzania produkcją uruchomiliście centrum komunikacyjne. Wprowadzacie kulturę lean i zasadę 5W jako narzędzia skutecznego rozwiązywania problemów i zwiększenia wydajności. Jak po miesiącu oceniasz skutki tej reorganizacji?

B.B.: Nasze centrum komunikacji firmy zdecydowanie się sprawdza. Dzięki niemu menedżerowie z różnych działów mają możliwość wypowiedzenia się na wspólnym forum i podzielenia się swoimi problemami. Rozwiązania poszukuje się wspólnie. Spotykają się różne punkty widzenia. Powstają ciekawe rozwiązania. Ludzie poznają się nawzajem, zaczynają rozumieć specyfikę pracy poszczególnych działów i relacje między nimi. To uczy pracy zespołowej, od której w efekcie zależy sukces. Wcześnie z komunikacja w firmie nie było najlepiej. Teraz został zrobiony pierwszy krok do tego żeby rozmawiać i żeby każdy wiedział jak jego praca wpływa na funkcjonowanie innych działów. Zaczynamy funkcjonować jako zespół. Jest to niezbędne w nowoczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poprawa komunikacji dotyczy zresztą nie tylko produkcji. Zostały uruchomione spotkanie kadry menedżerskiej również innych działów, inżynieringu, sprzedaży, logistyki, itp. Wszystko to zmierza do tego żebyśmy stworzyli jeden silny zespół.

A jak zmiany przyjmują pracownicy?

B.B.: Większość pracowników przyjmuje zmiany pozytywnie. Rozumieją, że są one niezbędne żeby firma mogła się rozwijać i spełniać wymagania klientów zarówno ilościowe jak i jakościowe. Wiąże się to oczywiście z tym, że jako pracodawca stajemy się coraz bardziej wymagający. Wierzą jednak w sukces i chcą aktywnie brać udział w zmianach. Wszyscy rozumiemy, że przed nami jeszcze bardzo dużo pracy ale wszystko jest do zrobienia. Dlatego myślę, że bardzo szybko nie tylko umocnimy naszą dotychczasową pozycję ale staniemy się znaczącym graczem na międzynarodowym rynku.

 

Bezpieczeństwo pracowników w ICPT S.A.

O bezpieczeństwie w Impakcie rozmawiamy z Tomaszem Borkowskim, specjalistą ds. BHP.

 

Jaki jest zakres obowiązków specjalisty od BHP w nowoczesnej, dobrze zarządzanej firmie?

Tomasz Borkowski: Po pierwsze realizacja zadań wynikających z Kodeksu Pracy i Rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

Po drugie wsparcie kadry zarządzającej w zakresie bieżącego monitoringu bhp w obszarze produkcji, prototypowni, serwisu i magazynu,

Po trzecie to budowa kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie pozytywnych nawyków wykonywania pracy.

Czy wśród pracowników rośnie świadomość jak ważną sprawą jest bezpieczeństwo i ile zależy od ich zaangażowania w tym obszarze?

T. B.: W firmie ciągle budujemy nasz poziom świadomości. Dzięki wspólnej pracy jest on wyższy każdego dnia. Dlatego coraz dokładniej potrafimy patrzeć na to co dzieje się wokół nas i właściwie oceniać czy sposób w jaki wykonujemy naszą pracę jest bezpieczny. No i czy potrafimy wyeliminować zagrożenia, których jesteśmy świadomi. Tak więc świadomość rośnie każdego dnia. Coraz więcej osób mówi o BHP, które przestało być tematem tabu. Pracownicy nie tylko wskazują rozpoznane zagrożenia ale znajdują rozwiązania jak im zapobiegać. Podsumowując, każdego dnia krok po kroku budujemy kulturę bezpieczeństwa w naszej firmie, kulturę bezpiecznego wykonywania naszej pracy.

 

Dlaczego budowanie tej kultury jest ważne i jak się praktycznie przekłada na bezpieczeństwo poszczególnych pracowników.

T. B.: Wszystko co robimy w tym zakresie ma jeden cel: żeby wszyscy bezpiecznie wrócili z pracy do domu. Budowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa wykracza poza obszar firmy. Zdobyta w pracy wiedza i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa ma szersze zastosowanie. To procentuje również w codziennym życiu. Widząc wyrwane gniazdko nie podejmiemy się aby y je naprawiać bo wiemy jak może się to skończyć. Wiemy też w jaki sposób bezpiecznie je naprawić lub kogo poprosić o fachową pomoc gdy nie potrafimy sami tego zrobić. Tak więc pewne nawyki i zachowania związane z bezpieczeństwem, których nauczyliśmy się w pracy, przenosimy do domu.

Czy do Twoich obowiązków należy dbanie o bezpieczeństwo na produkcji czy na terenie całej firmy?

T. B.: Dbam o bezpieczeństwo wszystkich pracowników firmy bez wyjątków. Ponieważ jednak Impact to przedsiębiorstwo produkcyjno- przemysłowe, ja (w zakresie zawodowym) dzielę bezpieczeństwo na pewne kategorie robocze. Nieco inne zagrożenia oraz wymogi bezpieczeństwa obowiązują w magazynie, inne na hali produkcyjnej czy w serwisie, a jeszcze inne w części biurowej. Są też pewne wspólne obszary zagrożeń takie jak drogi komunikacyjne czy sposób prowadzenia ewakuacji. Dlatego organizujemy ćwiczenia związane z ewakuacją całej firmy. Ćwiczenia te w przypadku prawdziwego pożaru pomogą w sposób bezpieczny opuścić miejsce pracy. Pamiętajmy jednak, że wszystkie podejmowane przez Nas działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy mają w istocie jeden najważniejszy cel: żeby każdy z Nas, bez względu na miejsce świadczenia pracy (produkcja, magazyn, biuro) bezpiecznie wrócił do domu.

Pamiętajmy. Pracujemy bezpiecznie, bo rodzina czeka na Nas.

Dziękuję za rozmowę.

  • Impact Clean Power Technology S.A.
  • ul. Aleje Jerozolimskie 424 A
    05-800 Pruszków
  • 22 758 68 65
  • https://icpt.pl/
×
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie
Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda zgloszenie@gowork.pl

Joanna Koczaj-Dyrda
Joanna Koczaj-Dyrda Ofiara mobbingu - Radca prawny
Impact Clean Power Technology S.A.