Hoist Polska sp. z o.o.

2 Dodaj opinię

Częste pytania

   Częste pytania

 

Chcę napisać pismo do Kancelarii Navi Lex sp. z o.o. Jakie informacje powinienem w nim zawrzeć?

W celu ułatwienia zlokalizowania sprawy w systemie informatycznym Kancelarii Prawnej Navi Lex sp. z o.o. wskazujemy dane, które winni Państwo umieścić w piśmie:

  • imię i nazwisko
  • adres korespondencyjny (miejscowość, ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość)
  • aktualny numer telefonu (w przypadku wyrażenia chęci kontaktu telefonicznego)
  • numer sprawy w Kancelarii Prawnej Navi Lex sp. z o.o.
  • numer umowy
  • nazwa obecnego wierzyciela
  • nazwa pierwotnego wierzyciela

Informacje takie jak numer umowy czy nazwy wierzycieli znajdą Państwo w piśmie otrzymanym z Kancelarii Prawnej Navi Lex sp. z o.o.

 

Nie jestem w stanie w tej chwili spłacić całej kwoty. Co powinienem zrobić?

Jeśli osoba zadłużona nie ma możliwości dokonania jednorazowej spłaty zadłużenia prosimy o kontakt z Kancelarią Navi Lex sp. z o.o. aby ustalić warunki spłaty zadłużenia w systemie ratalnym. Dążymy do rozwiązania sprawy na etapie polubownym. W celu osiągnięcia porozumienia prosimy o przedstawienie swojej propozycji spłaty zadłużenia a także o przedstawienie obecnej sytuacji finansowej. Nasi pracownicy przygotują wówczas ugodę w sprawie spłaty adekwatną do możliwości finansowych osoby zadłużonej. Ważne jest aby wywiązywać się z zawartych ustaleń poprzez terminowe opłacanie rat zgodnych z harmonogramem.

 

Jakie mam możliwości spłaty?

Istnieją dwie możliwości spłaty zadłużenia.

Spłata jednorazowa – jest to najszybsza forma rozwiązania sprawy, należy dokonać płatności w uzgodnionym terminie i kwocie zgodnie z danymi do spłaty umieszczonymi w piśmie.

Spłata w systemie ratalnym - aby dokonać ustaleń związanych z tą formą spłaty prosimy o kontakt z Kancelarią Navi Lex sp. z o.o. Jeśli ustalony zostanie harmonogram spłaty należy podpisać i odesłać ugodę oraz dokonywać spłaty zgodnie z jej postanowieniami. Wskazana forma wiąże się z wydłużeniem czasu spłaty jednak jeśli osoba zobowiązana przestrzega warunków zawartej ugody pozwala na polubowne rozwiązanie sprawy.

Zaznaczamy jednakże, że do każdej ze spraw podchodzimy indywidualnie dlatego też jeśli powyższe formy spłaty nie są dla Państwa możliwe do zrealizowania prosimy o skontaktowanie się z Kancelarią Navi Lex sp. z o.o. w celu osiągnięcia porozumienia.

 

Spłaciłem swoje zadłużenie pierwotne. Czy wciąż muszę płacić firmie Navi Lex?

W przypadku gdy osoba zobowiązana uznaje, że zadłużenie zostało spłacone powinna złożyć pisemną reklamację oraz przedstawić dokumentację, która pozwoli na przeprowadzenie procesu reklamacji, np. potwierdzenie płatności. Nasi pracownicy przeanalizują dokumentację oraz udzielą pisemnych informacji o dalszych podjętych działaniach a w tym o uznaniu bądź braku podstaw do uznania reklamacji. Jeśli Państwa zarzuty okażą się być słuszne podejmujemy decyzję o zakończeniu prowadzonych działań windykacyjnych.

 

Dlaczego mam płacić firmie Navi Lex?

Kancelaria Navi Lex sp. z o. nie jest wierzycielem w sprawie a występuje jako jego pełnomocnik dlatego też zapłata nie jest dokonywana na rzecz kancelarii. Płatności dokonywane są na indywidualne konta bankowe, których właścicielem jest wierzyciel, który nabył zadłużenie w drodze cesji wierzytelności od wierzyciela pierwotnego. Cesją wierzytelności jest umowa przelewu, na podstawie której wierzyciel przenosi wierzytelność na inną osobę czy podmiot. Wraz z wierzytelnością na nowego wierzyciela przeniesione zostają także wszelkie prawa i obowiązki dotyczące wierzytelności.

 

Nie jestem nic winien firmie Navi Lex. Dlaczego otrzymałem od was pismo?

Kancelaria Navi Lex sp. z o.o. działa jako profesjonalny pełnomocnik w imieniu wierzyciela nie jest zatem podmiotem w stosunku do którego osoba zadłużona posiada zobowiązanie. Jako pełnomocnik wierzyciela jesteśmy uprawnieni do dokonywania wszelkich ustaleń i działań w powierzonych sprawach w tym podejmowanie wszelkich form kontaktu z osobami zadłużonymi.

 

Co się stanie, jeśli nie odpowiem na pismo?

Brak odpowiedzi na pismo od Kancelarii Navi Lex sp. z o.o. uniemożliwia zawarcie porozumienia na wczesnym etapie dochodzenia roszczenia dlatego też ważnym jest aby podjąć z nami kontakt. Osiągnięcie porozumienia na etapie polubownym jest działaniem bardzo korzystnym dla osoby zadłużonej gdyż pozwala ono na ograniczenie naliczanych odsetek ustawowych oraz czasu poświęconego na rozwiązanie sprawy. Jeśli osoba zobowiązana unika kontaktu istnieje możliwość podjęcia działań prawnych czyli skierowania sprawy na drogę sądową celem uzyskania tytułu wykonawczego, który pozwala na wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny: Kancelaria Navi Lex sp. z o.o. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
Adres e-mail: office@navilex.pl
Tel.: +48 71 725 40 71 (od pon. do pt. w godz. 7:00-21:30, sb. Od 8:30-16:30)

 

Otrzymałem od was pismo. Co powinienem zrobić?

W przypadku otrzymania pisma od Kancelarii Navi Lex sp. z o.o. prosimy o zapoznanie się z jego treścią ponieważ zawiera ono niezbędne informacje takie jak numer sprawy w kancelarii, podstawę zadłużenia, nazwę wierzyciela pierwotnego, nazwę obecnego wierzyciela, kwotę zadłużenia wraz z jej składowymi oraz dane do wpłaty. Po zapoznaniu się z pismem prosimy o jak najszybsze podjęcie kontaktu telefonicznego bądź poprzez korespondencje listowną/elektroniczną. Naszym priorytetem jest osiągnięcie porozumienia i rozwiązanie sprawy na drodze polubownej. Nasi pracownicy postarają się w porozumieniu z Państwem ustalić możliwe do zrealizowania warunki wywiązania się ze zobowiązań.

Dane kontaktowe:
Adres korespondencyjny: Kancelaria Navi Lex sp. z o.o. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
Adres e-mail: office@navilex.pl
Tel.: 71 725 40 71 (od pon. do pt. w godz. 7:00-21:30, sb. Od 8:30-16:30)

 

Kim jest Kancelaria Navi Lex?

Kancelaria Navi Lex sp. z o.o. jest profesjonalnym podmiotem zajmującym się kompleksową obsługą portfeli wierzytelności masowych. Działamy z należytą starannością z zachowaniem najwyższych etycznych standardów kładąc równocześnie nacisk na profesjonalizm świadczonych usług. Naszym priorytetem jest polubowne rozwiązanie sprawy. Gwarantujemy profesjonalne i indywidualne podejście do Państwa problemu.

 

Joanna Koczaj-DyrdaJoanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -Radca prawny
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

Hoist Polska sp. z o.o.