GoWork.pl

2 Dodaj merytoryczną opinię

Co u nas?

 
Co u nas?

Super Bohater GoWork.pl:

Ponieważ promujemy przyjaźń i zaangażowanie, chcemy doceniać osoby, które wyróżniają się w naszej firmie koleżeństwem i współpracą. Dlatego właśnie powstał program Super Bohater GoWork.pl - polega on na wzajemnej nominacji pracowników wraz z uzasadnieniem, dlaczego powinni zostać docenieni. w wyniku głosowania wybierany zostaje Super Bohater miesiąca, który zostaje nagrodzony nagrodą rzeczową oraz wolnym dniem w kolejnym miesiącu.

 

Igrzyska GoWork.pl: 

To nasza własna GoWorkowa grywalizacja. 15 drużyn i 3 miesiące, aby wygrać i zdobyć nagrodę. Jaką? Budżet na integrację zespołu i czekoladowy puchar. w rywalizacji liczy się każdy punkt. Można je zdobywać na różne sposoby m.in. wykonując proste, comiesięczne biurowe zadania, ale także podejmując miejskie wyzwania.