Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Alvin Gajadhur
Rzecznik prasowy GITD Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Doktor nauk chemicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Urzędnik państwowy. Od 2002 r. pełni funkcję rzecznika prasowego Inspekcji Transportu Drogowego. W latach 2007-2012 był również doradcą Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. public relations. Od wielu lat prowadzi wykłady na wyższych uczelniach z zakresu transportu drogowego, marketingu i public relations.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Utworzenie tej wyspecjalizowanej służby wynikało z konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym, poprawy bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska. Powołanie Inspekcji Transportu Drogowego było także spełnieniem jednego z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej i stanowiło gwarancję wiarygodności Polski jako państwa graniczącego z Unią i ubiegającego się o członkostwo we Wspólnocie. - See more at: http://www.gitd.gov.pl/gitd/o-nas#sthash.GmU2rh2Y.dpuf

Wasi inspektorzy prowadzą między innymi kontrole pojazdów komunikacji miejskiej. Czy wnioski z takich kontroli są pozytywne?

Główny Inspektorat Transportu Drogowego jest inicjatorem akcji „Trzeźwość”, która ma na celu wyeliminowanie z ruchu kierowców autobusów komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej prowadzących pojazdy będąc pod wpływem alkoholu. Tylko od początku 2015 roku na terenie całego kraju udało się skontrolować 8388 kierowców, z czego 1079 kontroli odbyło się na terenie Warszawy. W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono 8 przypadków prowadzenia pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, bądź w stanie nietrzeźwości. Ponadto, należy również podkreślić, iż  inspektorzy z wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego prowadzą stałe kontrole pojazdów komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej ukierunkowane również na stan techniczny pojazdów, w tym pod kątem zadymienia spalin.

Przeładowane pojazdy, nieprawidłowy przewóz zwierząt, niewykwalifikowani kierowcy: z jakimi przypadkami macie najczęściej do czynienia?

Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje szereg zagadnień związanych z transportem drogowym, wykonywanym przez przewoźników krajowych oraz zagranicznych. Począwszy od czasu pracy kierowców, co podlega szczegółowemu sprawdzeniu podczas każdej kontroli drogowej i w przedsiębiorstwie, przechodząc do  przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Sprawdzamy też stan techniczny, a także zagadnienia związane z kwestiami dotyczącymi pojazdów nienormatywnych, przewozu artykułów szybko psujących się, odpadów oraz zwierząt. Spośród wymienionych przez Pana kwestii najwięcej kontroli przeprowadzanych przez inspektorów transportu drogowego dotyczy nienormatywności pojazdów. To rokrocznie aż około 12% kontroli dotyczących zagadnień związanych z przeciążeniem oraz przekroczeniem norm dla pojazdów. W ostatnich latach liczba kontroli w tym zakresie jest zbliżona. Przykładowo w 2014 r. skontrolowano 26 775 pojazdów należących do przewoźników krajowych oraz zagranicznych pod względem normatywności. Liczba naruszeń ujawnianych w postaci nakładanych mandatów oraz decyzji podczas kontroli ważeniowych sięga wysokiego progu. Średnia to około 30% dla wszystkich 16 wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego. Podczas każdej kontroli drogowej i w przedsiębiorstwie sprawdzane są też kwalifikacje kierowcy. Sankcjami za ich naruszenia są mandaty nakładane na kierowców i na zarządzających. W 2014 r. inspektorzy ITD przeprowadzili też ponad 2500 kontroli dedykowanych przewozom żywych zwierząt, szczegółowo kontrolując dokumentację, normy czasu pracy kierowców oraz warunki dla środków transportujących zwierzęta. Skala naruszeń w zakresie przewozu zwierząt nie jest duża i dotyczy corocznie kilkudziesięciu stwierdzanych przypadków.

Czy zdarzają się wykroczenia, które potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych inspektorów?

Tak, na przestrzeni kilkunastu lat było ich wiele. Trudno tu wymienić wszystkie. Były to m.in. przypadki przeładowań aut dostawczych nawet o kilkaset procent, czy przewożenie w autobusie o ponad dwudziestu pasażerów za dużo. Zatrzymaliśmy np. kierowcę z Białorusi, który tirem jechał praktycznie non stop aż 15 godzin.

GITD angażuje się w projekty międzynarodowe, na przykład Twinning. Na czym to polega?

Najważniejszym założeniem współpracy twinningowej jest wspieranie instytucji publicznych w rozwijaniu nowoczesnej administracji na zasadzie partnerskiej współpracy między państwami udzielającymi pomocy i krajami beneficjentami. Ta forma współpracy obejmuje różne sektory gospodarki i realizowana jest przez instytucje administracji publicznej lub instytucje posiadające status Mandated Body nadawany przez Komisję Europejską. Głównym celem twinningu jest zapewnienie wsparcia państwom kandydującym do członkostwa w UE przy wdrożeniu oraz egzekwowaniu acquis communautaire, czyli prawnego dorobku Unii.

Z jakimi służbami współpracujecie podczas swoich działań w terenie?

Tych służb jest bardzo dużo. ITD współdziała między innymi z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną oraz Państwową Inspekcją Pracy. Często działamy wspólnie również z naszymi kolegami z Inspekcji Handlowej, Inspekcji Ochrony Środowiska, a także z Inspekcją Weterynaryjną. Współdziałamy też z zarządcami dróg. Współpracujemy z nimi w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych.

Prowadzicie cykliczną akcję "Jeździmy Bezpiecznie!". Na czym ona polega?

Akcja „Jeździmy Bezpiecznie!” ma celu uświadomienie kierowcom, iż na terenie Polski istnieje wiele ośrodków, gdzie można doskonalić technikę jazdy, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla uczestników ruchu poruszających się pod drogach publicznych. Drogi publiczne nie mogą być areną popisów kierowców ze sportowymi aspiracjami.

ITD z pewnością potrzebuje ciągłego napływu świeżej krwi. Wiem, że bardzo często pojawiajcie się podczas targów pracy. Jakie oferty proponujecie przyszłym pracownikom?

Główny Inspektorat Transportu Drogowego swoją ofertę kieruje do kandydatów, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogliby dołączyć do biur merytorycznych w GITD np. do Biura Prawnego, Biura ds. Transportu Międzynarodowego czy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Targi pracy to również doskonała okazja do zaprezentowania aktualnych ofert praktyk dla studentów i absolwentów różnych kierunków.

To są płatne staże?

Płatne staże, trwające zazwyczaj 6 miesięcy, organizowane są w porozumieniu z Urzędami Pracy. Oferujemy je przede wszystkim osobom zarejestrowanym jako bezrobotni. Praktyki natomiast kierujemy do studentów i absolwentów, którzy nie ukończyli trzydziestego roku życia i gotowi są podjąć się merytorycznych zadań pod okiem opiekuna praktyk. Praktyki organizowane są przez cały rok. Ich podjęcie odbywa się na podstawie indywidualnej umowy z praktykantem, jak i na mocy porozumienia z Uczelnią.

Interesują Was ludzie tylko z bogatym doświadczeniem zawodowym czy także osoby, które dopiero wkraczają na rynek pracy?

Wymagania dotyczące doświadczenia kandydatów zależą od oferowanego stanowiska i określane są w każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym publikowanym na stronie internetowej GITD (http://www.gitd.gov.pl/kariera/oferty-pracy). Najczęściej poszukiwani są pracownicy na stanowiska administracyjne.

W jaki sposób przeprowadzacie proces rekrutacyjny?

Jest przeprowadzany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi naboru określonymi w przepisach ustawy o służbie cywilnej. Składa się on z kilku etapów. Najpierw jest publikacja ogłoszenia. Następnie dokonujemy wstępnej weryfikacji nadesłanych ofert. Trzecim krokiem jest spotkanie z wybranymi kandydatami obejmujące rozmowę kwalifikacyjną oraz inne metody selekcji, takie jak testy wiedzy, umiejętności lub zadania.

System wynagrodzeń również jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Tak właśnie jest. Zobowiązuje nas do tego między innymi ustawa o służbie cywilnej i o pracownikach urzędów państwowych. Funkcjonujemy na innych zasadach niż firmy prywatne. Nie dysponujemy typowym systemem motywacyjnym. Za właściwe motywowanie poszczególnych pracowników oraz całych zespołów odpowiedzialni są bezpośredni przełożeni.

Dziękuję za rozmowę.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego
1/5 Na podstawie 2 ocen.
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
Główny Inspektorat Transportu Drogowego