Kontakt - Gep i Sp. z o.o. S.K.A. Kraków - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Gep i Sp. z o.o. S.K.A. w Kraków, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Kruszywa - Obróbka piasku

Dane kontaktowe

Adres
ikona kontakt
KRAKÓW
- KRAKÓW
NIP: 6793011153
KRS: 0000360566
REGON: 120956139

Dodatkowe informacje kontaktowe


Dane firmowe

Nazwa pełna:

GEP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Adres rejestrowy:

KRAKÓW - KRAKÓW

NIP:

6793011153

KRS:

0000360566

REGON:

120956139

Kapitał zakładowy:

50 000.00 zł

Forma prawna:

spółka komandytowo-akcyjna

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2010-07-08

Data rejestracji:

2010-07-08

Sygnatura akt:

KR.XI NS-REJ.KRS/103/21/309

Sąd rejonowy:

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


Profil działalności

Kod PKD:
 • 08.12.ZWydobywanie żwiru i piasku
 • 08.12.ZWydobywanie żwiru i piasku
 • 35Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 36Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 23.51.ZProdukcja cementu
 • 23.43.ZProdukcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • 23.49.ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • 23.20.ZProdukcja wyrobów ogniotrwałych
 • 23.19.ZProdukcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • 23.32.ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • 23.52.ZProdukcja wapna i gipsu
 • 23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 23.64.ZProdukcja zaprawy murarskiej
 • 23.65.ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem
 • 33.19.ZNaprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.ZInstalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 38Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów
 • 41Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
 • 42Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • 43Roboty budowlane specjalistyczne
 • 46Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 • 47Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 • 55Zakwaterowanie
 • 56Działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • 49.41.ZTransport drogowy towarów
 • 49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 52.1Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • 52.24Przeładunek towarów
 • 52.29Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • 64.91.ZLeasing finansowy
 • 64.92.ZPozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.10.ZDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.20.ZBadanie rynku i opinii publicznej
 • 82.9Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 77Wynajem i dzierżawa
 • 62.0Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 • 72.1Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 • 81Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 77.3Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
 • 64.20.ZDziałalność holdingów finansowych
 • 71.1Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.2Badania i analizy techniczne
 • 73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
 • 73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
 • 78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.ZDziałalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.ZPozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 74.10.ZDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 96.0Pozostała indywidualna działalność usługowa

Rozwiń

Mapa

Gep i Sp. z o.o. S.K.A.
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • Smolki 5 lok. 203
  30-513 Kraków
 • NIP: 6793011153 REGON: 120956139 KRS: 0000360566
gemius

Na podstawie badań Mediapanel prowadzonych przez Gemius w okresie od 1 marca do 31 marca 2024: wskaźniki "Real Users" platforma internet.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. GoWork.pl 3 634 470
 2. Pracuj.pl 3 137 130
 3. LinkedIn 3 035 232
 4. Olx.pl 2 564 298
Gep i Sp. z o.o. S.K.A.