wróć

Środki ochrony indywidualnej w pracy

Darek
13.08.2020 12:36
Przede wszystkim pracownika obowiązują ogólne zasady przyjęte przez rząd na czas panującej pandemii - noszenie maseczki w miejscach dużych skupisk ludzi - już z samego tego faktu możesz beknąć jeśli pracodawca zapewniał Ci warunki do przestrzegania tych zasad, a dodatkowo jeśli w zakładzie pracy został ustanowiony regulamin odnoszący się do przestrzegania higieny w związku z Covid-19, a ty go nie przestrzegałeś, też ma możliwości do egzekwowania tego od Ciebie a nawet zwolnienia w myśl ochrony pozostałych osób pracujących na zakładzie. Ale wiadomo, każdy przypadek to indywidualne podejście do sprawy.

www.climedic.pl - maseczki ochronne i rękawiczki
Janinka
06.09.2020 22:47
@Darek: Ja przestrzegam zasad, ale w pracy są Osoby, które wogóle nie zasłaniają twarzy, choć maseczek i przyłbic w pracy nie brakuje.
Dziękuję za informacje
Pozdrawiam :-)
Grzybek
16.09.2020 10:26
@Janinka:

I kierownictwo na to nie reaguje?


Janinka
07.04.2020 07:40
Czy za niestosowanie środków ochrony osobistej w celu ochrony przed koronawirusem, kiedy pracodawca takie środki zapewnił, pracownik może ponieść jakieś konsekwencje za ich niestosowanie?
kasiula33
08.09.2020 14:11
@Janinka: Bardzo ciekawy temat, chętnie się dowiem czegoś więcej:-)
Ekspert GoWork
15.09.2020 14:13
@Janinka:

Janinko,konieczność stosowania środków ochrony osobistej w celu ochrony przed zakażeniem koronawirusem można zaliczyć do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:1) karę upomnienia;2) karę nagany.Natomiast za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pieniężną.Janinko, w związku z powyższymi przepisami, za niezastosowanie środków ochrony osobistej w celu ochrony przed koronawirusem, pracownikowi grozi kara upomnienia, nagany lub finansowa (na rodzaj kary może mieć wpływ stopień naruszenia oraz stworzonego zagrożenia).PozdrawiamEkspert GoWork