WSA Zaświadczenia o szczepieniach a pracodawca.

Zmuszaniedoszczepień
06.10.2021 19:47
Wojewódzkie Sądy Administracyjne potwierdzają, że żądanie dowodu szczepień na Covid-19 jest BEZPRAWNE❗
Przedsiębiorco, pracodawco pamiętaj o tym!
Główne media o tym nie mówią, my musimy to zrobić!

Dzięki oddolnej akcji #OtwieraMY, która wysłała zapytania do WSA, możemy Wam pokazać stanowiska Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które nie pozostawiają żadnych wątpliwości - w obowiązującym porządku prawnym nikt nie ma prawa wymagać od Was ujawnienia chronionych danych o zaszczepieniu, którą są danymi wrażliwymi.

✅ WSA Lublin: "Zaświadczenie o szczepieniu jest dokumentem objętym tajemnicą, a zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, nie mieści się w katalogu niezbędnych informacji potrzebnych do nawiązania stosunku pracy. Badania lekarskie, którym są okresowo poddawani pracownicy, nie obejmują swoim zakresem informacji o przebytych szczepieniach, nawet tych obowiązkowych. W aktualnym stanie prawnym pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o fakcie zaszczepienia się lub nie przeciw Covid-19, a pracodawca nie jest uprawniony tego rodzaju informacji od swojego pracownika wymagać."

✅ WSA Wrocław: "Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia i stanowią szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U.UE.L.2016.119.1)."

✅ WSA Kraków: "Obecny stan prawny nie daje pracodawcy prawda do pozyskania informacji na temat poddania się przez pracownika szczepieniu przeciw Covid-19."

✅ WSA Gdańsk: "Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa szczepienia związane ze zwalczaniem Covid-19 nie są obowiązkowe. Poddanie się szczepieniu jest decyzją prywatną."

✅ WSA Białystok: "Tego rodzaju dane dotyczą sfery prywatnej pracowników."

To nie wszystko. Przypominamy, że Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) również jasno i wyraźnie informuje wszystkich przedsiębiorców i organizatorów wydarzeń, że żądanie paszportu covidowego jest ZŁAMANIEM PRAWA. Pamiętajmy o tym wszyscy, zarówno organizatorzy, jak i klienci. Rząd wprowadził limity dla niezaszczepionych za pomocą rozporządzenia, które NIE MA PODSTAWY PRAWNEJ!

UODO: "Organizatorzy imprez, zobowiązani do stosowania limitów uczestników, nie mają prawa żądać okazywania dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia. Tylko sam zainteresowany skorzystaniem z usług takiego podmiotu może wyjść z inicjatywą okazania zaświadczenia czy certyfikatu szczepienia.
Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, a zatem stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Przepisów rządowego rozporządzenia nie można uznać za podstawę uprawniającą podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym nie mają one prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania."

Jak widać SEGREGACJA SANITARNA nie ma podstaw nie tylko logicznych, ale również PRAWNYCH. Jest bezsensu (osoby zaszczepione również zarażają i roznoszą wirusa) i bezprawna. PODAJCIE DALEJ! #StopSegregacjiSanitarnej

Sortowanie

Pracodawca
23.11.2021 12:08
Trzeba walczyć, teraz próbują przepchać ustawę, żeby pracodawca mógł sprawdzać ten paszport. Ja jako pracodawca tego nie będę robił, bo zdaję sobie sprawę że robiąc coś takiego pracownikom, w razie jakiś powikłań, pracownik może mnie później pozwać że wymuszałem na nim to szczepienie. Tak elegancko politycy chcą uniknąć odpowiedzialności, sami nie będą przymuszać, pracodawcy to będą robić bezpośrednio.

Poza tym, z tego co u mnie w firmie słyszę wśród ludzi, to ponad 50% nie jest zaszczepiona, nic się od dwóch lat nie dzieje. W tamtym roku nikt nie był i ludzie przechodzili to jak przeziębienie, a niektórzy przechodzili gorzej szczepienie niż samego cv19 - więc odpowiedzialność spada na pracodawcę, sprytnie sobie to wymyślili.

No ale jakbym był w sytuacji pracownika "przymuszonego" przez pracodawcę, i coś by mi się stało, to pozwałbym pracodawcę. Naturalnie. Sam jestem pracodawcą, przechodziłem z rodziną CV19 i jak zwykłe przeziębienie, i nie chciałbym żeby ktoś mnie do tego zmuszał, więc decyzje w takich kwestiach zostawiam pracownikom - bo to nie są zadania służbowe, tylko kogoś zdrowie i nie mnie o tym decydować.
VIN
07.10.2021 22:10
Przecież to żadna nowość. Każdy ćwierć inteligentny człowiek ze znajomością podstaw prawa obowiązującego w Polsce wie że takie dane są poufne a żądanie ich ujawnienia przez pracodawcę, tak samo jak przymuszanie do szczepień, są nielegalne.
Do eksperymentów medycznych to przymuszali więźniów niemcy w czasie II wojny światowej.
Dodaj wypowiedź na forum

UWAGA: Pamiętaj, aby Twój wpis był zgodny z regulamin i jak najbardziej merytoryczny.