Czy ktoś korzystał z tej agencji pracy z Londynu lub zamierza skorzystać w najbliższym czasie.