Wynagrodzenia są do 10 każdego miesiąca pracuje na Gdyni ale pracujesz pierwsze dwa miesiące o dzielo potem zleceniuwka