Media informują, że planuje się upaństwowienie zawodu komornika. Pisała o tym - Gazeta Wyborcza; Upaństwowienie komorników. Przestaną być biznesmenami, przejdą na pensję sądową http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,19472088,upanstwowienie-komornikow-przestana-byc-biznesmenami-przejda.html?disableRedirects=true - Rzeczpospolita http://www.rp.pl/Komornicy/301159949-Komornicy-do-reformy-ale-czy-az-upanstwowienia.html na Forum Prawnym są obszerne dyskusje - Komornik na etacie http://forumprawne.org/forum-mlodych-prawnikow/661190-komornik-na-etacie.html - KOMORNICY - broszura z ministerstwa http://forumprawne.org/forum-mlodych-prawnikow/661190-komornik-na-etacie.html zapraszam do dyskusji - -