Udostępnię Certyfikat Kompetencji Zawodowych, proszę o kontakt drogą mailową na: belgin1994@onet.pl