Witam,<br /> Oferuje współpracę oraz udostępnienie Certyfikatu kompetencji zawodowych w:<br /> •krajowym transporcie drogowym rzeczy<br /> •międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy<br /> •krajowym transporcie drogowym osób<br /> •międzynarodowym transporcie drogowym osób<br /> <br /> Warunki współpracy: <br /> Umowa cywilno-prawna <br /> Umowa na 1/8 etatu <br /> Możliwość opłaty na rok <br /> <br /> Otrzymujesz :<br /> ■certyfikat kompetencji zawodowych (kopia potwierdzona notarialnie)<br /> ■umowę o współpracy (zarządzanie transportem) - zgodną z ustawą o transporcie drogowym<br /> ■kopię zaświadczenia o niekaralności z KRK (wymagany w przypadku osób prawnych np. sp.z o.o.)<br /> ■pozostałe wymagane dokumenty (opcjonalnie)<br /> <br /> Proszę o kontakt pod numerem : <br /> (+48)533 856 856