Ważne żeby to wiedzieć! Z powodu wysokich wymagań stawianych przez naszych zleceniodawców jesteśmy sami zmuszeni do tego by stawiać wysokie wymagania naszym pracownikom. Wymagania naszych klientów są często i dla nas zbyt wysokie, ale my jako firma musimy się do nich dopasowywać. Do tego dochodzi jeszcze aspekt ekonomiczny a z nim wiąże się, że zamówienie musi być odpowiednio szybko wykonane. Sortowanie jabłek i gruszek wydaje się być- na pierwszy rzut oka- proste, ale w takim myśleniu można się przeliczyć! Do tej pory mieliśmy pracowników, którzy wiele razy nie potrafili sprostać wymaganemu tempu pracy oraz kryteriom jakości o jaką proszą nasi klienci. W takiej sytuacji jesteśmy zmuszeni taką osobę zwolnić. Jeszcze jednym kluczowym punktem jest praca zespołowa! Proces sortowania to nie jest procesem stałym, lecz zmieniające się rozmiary i jakość przez co ilość owoców do przesortowania w danym momencie może bardzo różnić. W danym momencie jedna z pracujących osób ma za dużo owoców a inna za mało . Maszyny nie można ustawić tak żeby zawsze na danej taśmie była ta sama ilość owoców i dlatego jest tak ważne by pracujący przy maszynie współpracowali ze sobą. To jest też jeden z powodów że pod koniec dnia ponieśliśmy straty i jesteśmy zmuszeni interweniować. Jeśli jednak przy maszynie pracujący przy maszynie współpracują ze sobą zamierzony cel jest osiągalny. Dlatego też staramy się bardzo dobrze wyjaśniać ludziom zanim przyjdą do Belgi co się od nich wymaga. Większość ludzi kórzy u nas pracują to osoby które pracowały dla nas w poprzednich latach albo znajomi tych osób. Osobom pośredniczącym podkreślamy aby zawsze dobrze przekazywały jak tu u nas w Malcosort się pracuje. Podkreślamy to po to, żeby zapobiegać przyjazdowi osób, które z różnych powodów nie nadają się do wykonywania tego rodzaju pracy. Naszym pracownikom oferujemy kontrakt pracy sezonowej tzn. kontrakt 1-dniowy. To oznacza dla nas, że jako pracodawca nie jestesmy zobowiązani do zapewnienia pracy na umowę długoterminową. Ale taki system umowy z pracownikiem ma także dla nas swoje minusy, a mianowicie, że pracownik może dziś czy jutro zrezygnować. Jako firma próbujemy robić wszystko żeby zatrzymać pracownika jak najdłużej, ale z drugiej strony product koncowy dostarczany do klienta musi spełniać jego wymagania! Wysłanie pracowników z powrotem do domu oznacza dla nas tylko utrudnienia i negatywne komentarze, więc dlaczego mielibyśmy to robić bez żadnych poważnych powodów? Jesteśmy w stanie podjąć się nawet większej ilości zamówień, gdybyśmy tylko mieli więcej odpowiedniego personelu. W takiej sytuacji niemądre byłoby wysyłanie osób nadających się do tej pracy z powrotem do domu. Nie uważasz tak samo? Dlatego zwracamy się do ludzi którzy u nas już pracowali i każdego roku pytają czy mogą wrócić: Wypowiedzcie się! Ja jako właściciel i moja żona uważamy to za bardzo ważne, żeby być uczciwym i właściwie postępować w stosunku do naszych klientów i pracowników. Jeśli zadowoleni byli pracownicy mieli by odwagę, żeby się wypowiedzieć przyznali by mi rację. Poza tym co do tej pory było powiedziane, zdajemy sobie sprawę że czasami coś pójdzie nie tak. Pracujemy nad tym w miare naszych możliwości. Jeden z najważniejszych punktów nad którym pracujemy teraz jest to, żeby jak najlepiej poinformować przyszłych pracowników na czym polega praca u nas i co jest od nich wymagane, jeszcze zanim podejmą decyzje o przyjeździe do naszej firmy do Belgi. Bo przecież nic bardziej irytującego niż przyjazd do pracy gdzieś, gdzie jest inaczej niż pracownik sobie wyobrazał. Malcosort Belangrijk om te weten. Door de hoge eisen die worden gesteld door onze opdrachtgevers zijn wij genoodzaakt ook streng te zijn naar onze werknemers. De eisen van onze klanten gaan ver en naar onze mening zelfs te ver, maar we zullen ons er moeten aan aanpassen. Dan heb je ook nog het economische aspect dat het aan een voldoende hoge snelheid moet gebeuren. Sorteren van appelen en peren lijkt op het eerste zicht gemakkelijk. Maar vergist u niet! Al te vaak krijgen wij werknemers die op vlak van kwaliteitseisen niet kunnen realiseren wat onze klanten vragen en/of het tempo niet aankunnen. Hierdoor zijn wij dan genoodzaakt om die personen niet meer te werk te stellen. Nog een cruciaal punt is samenwerken! Het sorteerproces is geen continu proces, er zijn steeds wisselende maten en kwaliteiten waardoor de te verwerken hoeveelheid soms sterk kan wisselen. Het ene moment heeft een persoon veel te veel en een andere persoon veel te weinig werk. Dit is niet door de machine te sturen en vraagt daarom een goede samenwerking van de werknemers aan de machine. Dit is ook meestal het punt waardoor er op het einde van de dag verlies wordt gemaakt en wij genoodzaakt zijn om in te grijpen. Als er een goed samenwerkend team aan de sorteermachine staat zijn de doelstellingen goed haalbaar. Daarom proberen wij ook zeer goed uit te leggen aan de mensen, voor ze naar België komen, wat van hun verwacht wordt. De meeste mensen die bij ons komen werken hebben in de voorgaande jaren ook al voor ons gewerkt ofwel zijn het kennissen van die mensen. Er wordt telkens opnieuw de nadruk gelegd dat ze de mensen zeer goed moeten informeren hoe het er bij Malcosort aan toe gaat. Dit om te vermijden dat er personen naar ons bedrijf komen die niet geschikt zijn voor een job bij ons. Wij stellen de mensen tewerk als seizoenarbeiders en dat zijn dagcontracten. Dit betekent dat er van de werkgever uit geen enkele verplichting is om een werknemer voor een lange periode werk te geven. Dit heeft voor ons ook het grote nadeel dat een werknemer ook van vandaag op morgen kan zeggen ik ben weg. Wij als bedrijf zullen wel alles proberen te doen om een werknemer zo lang mogelijk in dienst te houden. Maar het geleverde eindproduct moet wel voldoen aan de door onze klanten gestelde eisen. Wij als bedrijf hebben alleen maar nadelen en negatieve publiciteit als wij mensen terug naar huis moeten sturen, dus waarom zouden wij dat dan doen als daar geen gegronde reden voor zou zijn. Wij zouden meer werk kunnen aannemen als we meer geschikt personeel zouden hebben. Je moet als bedrijf dan ook heel dom zijn om geschikte mensen naar huis te sturen. Denkt u ook niet? Daarom een oproep aan de mensen die bij ons gewerkt hebben en elk jaar vragen om terug te mogen komen. Laat ook eens van jullie horen. Ik als zaakvoerder en mijn vrouw vinden het zeer belangrijk dat wij eerlijk en correct zijn naar onze klanten en onze werknemers en dat al de afspraken worden uitgevoerd. Maar dit is ook iets wat wij verlangen van onze werknemers. Als de tevreden ex-werknemers zouden durven spreken kunnen ze dit beamen. Dit gezegd zijnde zijn wij er ons wel van bewust dat er soms wat dingen mislopen. Daar wordt in de mate van het mogelijke aan gewerkt. Een heel belangrijk punt waar wij aan werken is om onze werknemers beter te informeren hoe het er bij ons aan toe gaat en wat van hun verwacht wordt voor ze de stap zetten om naar ons bedrijf in België te komen. Want niets is zo vervelend om op een bedrijf te komen wat niet voldoet aan de verwachtingen van de werknemer.