elektrobudowa katowice

Sąd fiński niewyda wyroku przed zakończeniem budowy elektrowni z prostego względu że będzie się bał że elbida może ogłosić upadłość i znowu termin zakończenia budowy przesunie się o kilka lat

0 / 0

Jak tam są może jakieś nowe wieści z fińskiego sądu?

0 / 0

no i jest to orzeczenie korzystne dla nas.

0 / 0

THE STATE OF PROCEEDINGS, TRIAL AGAINST ELEKTROBUDOWA SPOLKA AKCYJNA   The Court proceeding continues in the wage claim matter that You have against Elektrobudowa Spolka Akcyjna (ESA) which You have assigned to Your trade union Sähköalojen ammattiliitto ry (Finnish Electrical Workers´Union). After the Court of Justice of the European Union gave it´s judgment, Satakunta District Court found that it must request for opinion of the Finnish Labour Court concerning the matter, which collective agreement determines the wages that are to be paid. The Labourt Court is a court which is specialized to questions concerning collective agreements. In November 2016 the Finnish Labour Court gave it´s first judgment. Labour Court comfirmed Your trade union´s point of view to be correct and that the Collective Agreement that can determine the wages is the Collective Agreement for the Electrification Industry. Parties in this Collective agreement are The Finnish Electrical workers´ Union and the Electrotechnical Employers´ Union. After this judgment, Elektrobudowa Spolka Akcyjna (ESA) claimed that the Collective Agreement that can determine the wages could be the Collective agreement between the federation of Finnish Technology industries and the Finnish Metalworkers´union. Because of that claim, the Satakunta District Court had to request for a second time for opinion of the Finnish Labour Court concerning the matter, which collective agreement determines the wages. The Finnish Labour Court gave it´s second judgment in Sebtember 2017. Again The Finnish Labour Court comfirmed Finnish Electrical Workers´Union´s opinion to be correct.   The proceedings in Satakunta District Court continue now that Labour Court has given it´s judgment for the second time. Next preliminary hearing in Satakunta District court will take place in November 2017. We don´t know when the main hearing will take place but hopefully the main hearing in Satakunta District Court could be held during year 2018.

0 / 0

PAŃSTWO POSTĘPOWANIA, SPRAWA PRZEDSTAWIONA ELEKTROBUDOWA SPOLKA AKCYJNA Postępowanie sądowe w dalszym ciągu w sprawach dotyczących wynagrodzenia, które masz przeciwko Elektrobudowej Spółce Akcyjnej (ESA), które przekazałeś do Państwa związkowej Sähköalojen ammattiliitto ry (Fiński Związek Pracowników Elektrycznych). Po wydaniu wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Sąd Okręgowy w Satakuncie uznał, że musi on zwrócić się o opinię Fińskiego Sądu Pracy dotyczące kwestii, którą układ zbiorowy ustala wynagrodzenia, które mają zostać zapłacone. Sąd Labourt jest sądem specjalizującym się w sprawach dotyczących układów zbiorowych pracy. W listopadzie 2016 r. Fiński Sąd Pracy wydał pierwszy wyrok. Sąd Pracy podkreślił, że twój związek zawodowy jest słuszny, a zbiorowe porozumienie, które może ustalić płace, stanowi Układ zbiorowy dla przemysłu elektroenergetycznego. Stronami niniejszego zbiorowego porozumienia są: fińska Unia Elektroenergetyczna i Unia Pracodawców Elektrotechniki. Po tym wyroku Elektrobudowa Spółka Akcyjna (ESA) twierdziła, że ​​zbiorowe porozumienie, które może określać wynagrodzenie, może być zbiorowym porozumieniem między federacją fińskich przedsiębiorstw technologicznych a fińską metalistką. Z tego powodu Sąd Okręgowy w Satakuncie musiał zażądać po raz drugi opinii Fińskiego Sądu Pracy dotyczącej kwestii, którą układ zbiorowy ustala płace. Fiński Sąd Pracy wydał drugie orzeczenie w Sebtember 2017. Ponownie Fiński Sąd Pracy stwierdził, że opinia Fińskiego Służby Elektrycznej Robotników jest słuszna. Postępowanie w sądzie okręgowym w Satakuncie trwa nadal po raz drugi przez Sąd Pracy. Następna kolejna rozprawa w sądzie okręgowym w Satakuncie odbędzie się w listopadzie 2017 r. Nie wiemy, kiedy odbędzie się główna rozmowa, ale miejmy nadzieję, że główne przesłuchanie w sądzie okręgowym w Satakuncie odbędzie się w 2018 r.

0 / 0

Chyba tak

0 / 0

Niestety tak chyba trzeba rozumieć tę ciszę

0 / 0

Nie ma dobrych wiesci pewnie to nikt sie nie chwali...

0 / 0

Jakoś cicho się zrobiło o sprawie w fińskim sądzie, naprawdę nikt nic nie wie?

0 / 0

Dzień dobry wszystkim czy już coś wiadomo na temat procesu sadowego ,,,,kiedy koniec no i co z bułą .......pozdrawiam

0 / 0

Już połowa sierpnia a tu cicho, jak ktoś wie co się dzieje ze sprawą w Sądzie to niech się podzieli tą wiedzą podzieli z innymi

0 / 0

No i jak tam jest może coś nowego w sprawie?

0 / 0

Czy może zna ktoś termin kolejnej rozprawy w fińskin sądzie?

0 / 0

Następna rozprawa w lipcu lub sierpniu.Adwokaci kasę zgarniają.

0 / 0

robcio - 2017-04-26 19:07:43są wieści, elbida wygrała proces w fińskim sądzie to i nikt się nie chwali.kłamczuszek rudy jeden

0 / 0

Jak macie informacje, moglibyście napisać szczegóły tutaj na forum?

0 / 0

Jakoś mam całkiem odmienną informację z pewnego żródła.

0 / 0

są wieści, elbida wygrała proces w fińskim sądzie to i nikt się nie chwali.

0 / 0

No i minął marzec a tu dalej żadnych wieści, czyżby nic się nie działo w sprawie?

0 / 0

THE STATE OF PROCEEDINGS, TRIAL AGAINST ELEKTROBUDOWA SPOLKA AKCYJNA The Court proceeding continues in the wage claim matter that You have against Elektrobudowa Spolka Akcyjna (ESA) which You have assigned to Your trade union Sähköalojen ammattiliitto ry (Finnish Electrical Workers´Union). After the Court of Justice of the European Union gave it´s judgment, Satakunta District Court found that it must request for opinion of the Finnish Labour Court concerning the matter, which collective agreement determines the wages that are to be paid. The Labourt Court is a court which is specialized to questions concerning collective agreements. In November 2016 the Finnish Labour Court gave it´s judgment. Labour Court comfirmed Your trade union´s point of view to be correct and that the Collective Agreement that can determine the wages is the Collective Agreement for the Electrification Industry. Parties in this Collective agreement are The Finnish Electrical workers´ Union and the Electrotechnical Employers´ Union. The proceedings in Satakunta District Court continue now that Labour Court has given it´s judgment. Next preliminary hearing in Satakunta District court will take place in March 2017. After the next preliminary hearing we can hopefully estimate how long the proceedings will take and hopefully we can estimate also when the main hearing in Satakunta District Court might take place. The Finnish Electrical Workers´ Union | Sähköalojen ammattiliitto ry Aleksanterinkatu 15 | P.O.Box 747 | FIN-33101 TAMMERFORS Tel: +358 3 2520 111

0 / 0

Poszło

0 / 0

Dodaj wypowiedź na forum

- (To pole jest wymagane)

UWAGA: Pamiętaj, aby Twój wpis był zgodny z regulaminem i jak najbardziej merytoryczny.

Wpisy z naszego bloga:

Zawód freelancer. Wolnych strzelców będzie przybywać
17 godzin temu
Umowa o pracę często postrzegana jest jako gwarancja zatrudnienia i stabilizacji. Coraz więcej osób decyduje się jednak zrezygnować z etatu i rozpoczyna...
Konstytucja biznesu przyjęta. Co to oznacza dla przedsiębiorców?
tydzień temu
Sztandarowy projekt wicepremiera Mateusza Morawieckiego Konstytucja biznesu został przyjęty przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nowe regulacje mają ułatwić...
Millenialsi zarobią mniej niż ich rodzice?
tydzień temu
Pokolenie Y może być pierwszym, które w trakcie całego swojego życia zarobi mniej od swoich rodziców. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez Resolution...