Opinie o Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszcz

Zbigniew Sokół Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zbigniew Sokół jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Przeszedł wszystkie szczeble kariery w branży budowlanej i zarządzania nieruchomościami. Od 1991 pełnił funkcję Z-cy Prezesa Zarządu Fordońskiej SM. Dwa lata później objął stanowisko Prezesa Zarządu/Dyrektora Naczelnego. Jego profesjonalizm jest ceniony w środowisku spółdzielczym, zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim. Pełni liczne funkcje w krajowych i lokalnych stowarzyszeniach i związkach branżowych spółdzielczości mieszkaniowej. Jako sprawny menager z ogromnym zaangażowaniem wykorzystuje nowoczesne narzędzia systemowe, dbając o rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Ma potrzebę zmian i chętnie korzysta z najnowocześniejszych narzędzi i technologii. W zarządzanej Spółdzielni skutecznie realizuje cel organizacji, jakim jest zadowolenie klienta.

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest liderem zarządzania nieruchomościami na lokalnym rynku. Wyznacza trendy i świadczy usługi o najwyższym poziomie. Zarządza nieruchomościami własnymi i wspólnot mieszkaniowych. W nieruchomościach posiadanych i zarządzanych przez Fordońską SM zamieszkuje ok. 30.000 osób. Zgodnie z przyjętą Polityką Jakości nakierowaną na realizację potrzeb klienta misją Fordońskiej SM jest komfort i bezpieczeństwo zamieszkania. Propagując wizję wygodnego i bezpiecznego życia w posiadanych i zarządzanych nieruchomościach, spełniamy oczekiwania naszych klientów. Praca w systemie zarządzania jakością EN ISO 9001:2008 oraz Złoty Laur Przedsiębiorstwa Fair Play 2015 sprawiają, że ponad 1/3 mieszkańców Fordonu, największej dzielnicy Bydgoszczy, otrzymuje usługi najwyższej klasy.

Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1963 roku. Jak wyglądały jej początki?

Grupa pasjonatów, która chciała zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe, podjęła działania zmierzające do założenia spółdzielni. Był to czas, w którym tworzenie spółdzielni było najlepszą szansą na pozyskanie mieszkania. Mieszkańcy dzisiejszej dzielnicy Stary Fordon (wówczas odrębnego miasteczka), założyli spółdzielnię i rozpoczęli budowę pierwszych trzech budynków przy ulicy Altanowej. Niebawem Fordon stał się największym placem budowy.W 2017 roku będziemy obchodzili 50. rocznicę oddania do użytku pierwszego z budynków, a rok później 55-lecie istnienia firmy.

Obecnie FSM należy do dużych spółdzielni w skali kraju.

To prawda, liczymy ponad 13 tysięcy członków, zarządzamy i administrujemy ponad 230 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Powierzchnia zarządzanych zasobów ogółem wynosi ok. 760 tys. m2. Świadczymy usługi dla około 30.000 mieszkańców Bydgoszczy, którzy kochają Fordon i chcą tutaj mieszkać. Przy dzisiejszej swobodzie gospodarczej mogliby wybrać każdą lokalizację, jednak wybierają Fordon. Również ze względu na coraz lepszą infrastrukturę (np. nową linię tramwajową łączącą dzielnicę z centrum).

 

Jakie były kluczowe momenty w historii FSM?

Historycznie było to, oczywiście, założenie spółdzielni i decyzja o przyłączeniu Fordonu do Bydgoszczy. Wówczas pojawiła się szansa zagospodarowania terenów, które dzieliły miasteczko Fordon od Bydgoszczy. Zapadła decyzja o budowie dzielnicy Nowy Fordon, która wypełniła wolną przestrzeń i pozwoliła połączyć nowo powstałe osiedla z pozostałą częścią miasta. Kolejny bardzo znaczący moment, który mógł zaważyć na losach spółdzielni, to przełom lat 80-tych i 90-tych. Zmiany gospodarcze i polityczne w kraju oraz powstająca wówczas spirala kredytowa, mocno zagrażająca istnieniu firmy. Gdyby nie nasza aktywność w tym czasie, mogłoby się nie udać ocalić Fordońskiej SM. Następnym ważnym wydarzeniem było wprowadzenie w 2003 roku ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które zmieniło sposób podejścia do zarządzania nieruchomościami i funkcjonowania spółdzielni.

Z punktu widzenia zarządzania firmą przełomami było wdrożenie systemu zarządzania jakością – ISO 9001:2008 iw 2007 roku rozdzielenie zarządzania strategicznego od zarządzania operacyjnego. W 2013 roku zmieniliśmy strukturę organizacyjną poprzez zmniejszenie liczby administracji osiedli z 7 do 3 i wprowadzenie kompleksowej obsługi danej nieruchomości przez administratora nieruchomości oraz utworzenie Biura Obsługi Mieszkańców, w którym klient może załatwić najważniejsze dla siebie sprawy. Uruchomiliśmy nowoczesną internetową platformę do obsługi klienta – EBOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta). Inwestujemy w kolejne rozwiązania technologiczne zwiększające naszą efektywność.
 

Jakie największe inwestycje udało się Państwu zrealizować?

Inwestujemy wyłącznie w budownictwo mieszkaniowe. Zrealizowany przez nas kompleks budynków wielorodzinnych przy ulicy Lawinowej zdobył nagrodę Grand Prix 2010 konkursu ,,Budowa na Medal” województwa kujawsko–pomorskiego. Kolejne inwestycje to realizacja energooszczędnych, przyjaznych budynków wielorodzinnych na Osiedlu Niepodległości. Budujemy kameralne obiekty o nowoczesnym designie i atrakcyjnej lokalizacji.

 

Na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu, którą prowadzi FSM?

Spółdzielczość mieszkaniowa to wyjątkowy rodzaj prowadzenia działalności, biznesu.
Z założenia ma prospołeczny charakter. Silne ukierunkowanie działań na potrzeby środowiska lokalnego, na ich dole i niedole, na integrację społeczności. Pomagamy na wielu płaszczyznach. Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych, co roku rozdając im setki odblasków. Wspomagamy rozwój dzieci i młodzieży podczas zawodów i konkursów. Dofinansowujemy obiady dla dzieci z najuboższych rodzin. Prowadzimy działalność kulturalną we własnym Klubie Heros, który oferuje bogaty pakiet wydarzeń dla seniorów. Wydajemy gazetkę „efesemka”. Dostarczamy w niej informacje z życia spółdzielni i Fordonu oraz edukujemy mieszkańców w zakresie obowiązującego prawa. Nasi pracownicy angażują się w Szlachetną Paczkę, zbiórki rzeczowo-finansowe i akcje wolontariatu pracowniczego.

Co Państwa wyróżnia jako pracodawcę?

Stabilność zatrudnienia wraz z tworzeniem warunków i możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz studia. Przygotowanie zawodowe, dające uniwersalne umiejętności w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.

Podstawą jest partnerstwo. Podziały w strukturze pionowej są formalne. Zależy nam na tym, aby współpracownik czuł się partnerem w firmie. Mamy razem wspólne zadanie do wykonania, a bez właściwej atmosfery nie ma efektów.

 

Jak wygląda proces rekrutacji nowych pracowników do FSM?

Najpierw klasycznie: ogłoszenia, analiza aplikacji, pierwsza rozmowa kwalifikacyjna, którą prowadzi przyszły przełożony pracownika wraz z kierownikiem działu kadr. Później kolejna rozmowa, doprecyzowująca warunki umowy i wybór kandydata. Mamy zwyczaj informować o wynikach i zakończeniu rekrutacji wszystkie osoby, które nadesłały do nas swoją aplikację. I często myślę, iż reakcja na naszą odmowną odpowiedź powinna być tym pierwszym etapem w procesie rekrutacji.

Jakich pracowników obecnie Państwo poszukują?

Najlepszych. Najbardziej przygotowanych. Otwartych na drugiego człowieka, umiejących pracować z ludźmi. Praca w spółdzielni najbardziej na tym właśnie polega, na współpracy.

Gdzie zamieszczają Państwo informacje o nowych ofertach pracy?

Rekrutację rozpoczynamy zawsze od umieszczenia ogłoszenia na naszej stronie internetowej www.fordonskasm.pl. Ogłoszenie umieszczamy również poprzez najpopularniejsze portale rekrutacyjne, Centralną Bazę Ogłoszeń Pracy http://oferty.praca.gov.pl oraz biura karier bydgoskich uczelni.

 

Jakie wymagania stawiają Państwo przed kandydatami?

Kwalifikacje, przygotowanie zawodowe, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami pracy. Umiejętność pracy w zespole. Otwarcie na drugiego człowieka ze zrozumieniem jego potrzeb i oczekiwań. Tego oczekują od nas nasi klienci.

Jak potencjalni kandydaci powinni przygotować się na rozmowę lub spotkanie rekrutacyjne w firmie?

Po prostu być sobą. Nie ma sensu udawać kogoś innego, ale również nie można poddać się stresowi. Rozmowa służy temu, aby się wzajemnie poznać, o ile jest to możliwe w czasie tak krótkiego w gruncie rzeczy spotkania, żeby przedstawić sobie wzajemnie swoje oczekiwania i wyobrażenia o firmie, o pracy na danym stanowisku. Rozmowę traktujemy po partnersku, zależy nam, aby wybrać właściwą osobę na właściwe miejsce, ale chcemy również by kandydat wybrał nas jako właściwego pracodawcę.

Jakie benefity pracownicze Państwo zapewniają?

Źródłem finansowania benefitów pracowniczych jest u nas zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ale katalog staramy się dopasować do oczekiwań pracowników. Dofinansujemy bilety na imprezy kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, rehabilitację. Wspieramy finansowo pracowników, którzy wychowują dzieci.

 

W jaki sposób inwestują Państwo w rozwój swoich pracowników?

Dajemy nowoczesne narzędzia pracy. Stwarzamy warunki do wzbogacania wiedzy i doświadczenia. Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne. Opiekę socjalną. Dbamy o zdrowie pracowników, organizujemy akcje z zakresu profilaktyki zdrowotnej, ostatnio z zakresu profilaktyki onkologicznej. Dzięki tym akcjom kilku pracowników znalazło się na czas pod opieką lekarza.

Jakie szkolenia podnoszące umiejętności, wiedzę i kwalifikacje Państwo oferują?

Tematyka szkoleń jest różnorodna. W zależności od sytuacji, problematyki i ofert na rynku kierujemy pracowników na szkolenia zawodowe. Bardzo duży nacisk kładziemy na przekazywanie zdobytej wiedzy pozostałym pracownikom poprzez system szkoleń wewnętrznych, umieszczanie materiałów na intranecie. Ważne jest, aby pracownicy również szukali okazji do podnoszenia swoich kwalifikacji, dlatego chętnie umożliwiamy im naukę we własnym zakresie poprzez udzielanie urlopu szkoleniowego, dni wolnych czy dofinansowanie.

Czy organizują Państwo spotkania, imprezy integracyjne dla pracowników?

Tak, na stałe do naszego kalendarza wpisały się dwie cykliczne imprezy: czerwcowy spływ kajakowy i grudniowy turniej bowlingowy. Tego typu spotkania motywują mnie do dalszej pracy, z przyjemnością biorę w nich udział i cieszę się iż pracuję z tak zgranym, skutecznym i wydajnie współdziałającym zespołem. I widzę, że dla pracowników również spotkania te są wytchnieniem i chwilą, kiedy mogą ze sobą pobyć.

Czy przewidują Państwo programy stażowe i przyjmują praktykantów?

Na dzień dzisiejszy nie prowadzimy typowych programów stażowych, które ma Pani na myśli. Ale współpracujemy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym i stale gościmy studentów budownictwa, jak również od lat współpracujemy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Administracyjnym w zakresie odbywania praktyk uczniowskich. Bardzo chętnie gościmy praktykantów – rozumiemy, iż szukają u nas wiedzy i doświadczenia, więc nie parzą herbaty, tylko poznają tajniki zawodu pod okiem doświadczonych kolegów.

Jakie są plany rozwoju FSM na najbliższe lata?

Przede wszystkim, dostosowanie do rynku zarządzania nieruchomościami i stworzenie nowoczesnej firmy zarządzającej nieruchomościami. Rozdzielenie zarządzania strategicznego i operacyjnego spowodowało, że załoga Fordońskiej SM w zarządzaniu operacyjnym jest przedsiębiorstwem skoncentrowanym na osiąganiu celów. Wdrażanie kolejnych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, odmłodzenie kadry, dostosowanie do potrzeb rynku zarządzania nieruchomościami to obszary naszego rozwoju w najbliższych latach.

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa
5/5 Na podstawie 5 ocen.
Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa