EVEREST FINANSE S.A. właściciel marki BOCIAN POŻYCZKI

2.1 Dodaj merytoryczną opinię

Kontakt

Kontakt

 

EVEREST FINANSE Spółka Akcyjna

ul. Stary Rynek 88, 61-772 Poznań
NIP: 7831722320, REGON 360730596

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000541824
Kapitał zakładowy 105.000.000 PLN wpłacony w całości

CENTRALA:
ul. Sikorskiego 6, 63-100 Śrem

biuro@bocianpozyczki.pl
www.bocianpozyczki.pl

INFOLINIA: 600 100 100*
*Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora.

 


www.bocianpozyczki.pl

 
EVEREST FINANSE S.A. właściciel marki BOCIAN POŻYCZKI