EuCO - Europejskie Centrum Odszkodowań S.A

3.9 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady EuCO - Europejskie Centrum Odszkodowań S.A

Miniaturka
Jolanta Zendran
Wiceprezes Zarządu EuCO - Europejskie Centrum Odszkodowań S.A
Od 2013 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu EuCO S.A. Odpowiada za działalność operacyjną Grupy Kapitałowej EuCO. Ze Spółką związana od 2005 roku jako dyrektor finansowy, dyrektor zarządzający, prokurent oraz członek zarządu. W 2010 roku aktywnie uczestniczyła w procesie IPO, zakończonym wprowadzeniem EuCO S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

EuCO - Europejskie Centrum Odszkodowań S.A

Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EuCO) to największa w Polsce i Europie Środkowej firma pomagająca osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od firm ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia. Grupa Kapitałowa EuCO działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. EuCO prowadzi efektywny system sprzedaży wysokiej jakości usług za pośrednictwem wyspecjalizowanej sieci agentów. Spółka współpracuje z ponad 25.000 agentów w całej Polsce oraz 5.000 w Europie. Od 2010 roku jest spółką notowaną na głównym parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Pomogliśmy już ponad 150 tysiącom osób, które powierzyły nam dochodzenie swoich roszczeń odszkodowawczych.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest liderem rynku odszkodowań w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czym dokładnie polega działalność waszej firmy?

Pomagamy osobom poszkodowanym i ich bliskim uzyskać od towarzystw ubezpieczeniowych należne odszkodowania i świadczenia. Grupa Kapitałowa EuCO działa na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Od 2010 roku EuCO jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W jaki sposób jesteście obecni w Polsce?

Zatrudniamy 195 osób w centrali spółki, natomiast sieć agentów w całej Polsce, którzy zajmują się sprzedażą usług i bezpośrednią obsługą klienta to około 27 tysięcy osób.

Jak pani myśli, za co klienci cenią wasze usługi?

Kilkanaście lat temu niewielu Polaków wiedziało, że mogą starać się o odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych. Od 2004 roku EuCO pokazuje społeczeństwu, że każdy ma pełne prawo do walki o należne świadczenia. Zwraca uwagę, że wszyscy poszkodowani w wypadkach oraz ich bliscy mogą liczyć na wsparcie silnej organizacji, która będzie bronić ich interesów - organizacji, która jest równym partnerem dla towarzystw ubezpieczeniowych. EuCO pomogło już 120 tysiącom osób i wywalczyło dla nich ponad miliard złotych odszkodowań - w swoich szeregach posiada specjalistów z zakresu prawa, medycyny pracy, rzeczoznawstwa, lekarzy orzeczników oraz własną Kancelarię Radców Prawnych, która reprezentuje klientów przed sądami.

Przewaga konkurencyjna państwa firmy to m.in. największa baza agentów i pełnomocników współpracujących z EuCO w Europie Środkowo-Wschodniej. Co poza tym?

Wieloletnie doświadczenie w funkcjonowaniu na rynku dochodzenia roszczeń w postaci odszkodowań i innych świadczeń od zakładów ubezpieczeń, wieloszczeblowy model weryfikacji zapewniający wysokie prawdopodobieństwo uzyskania odszkodowania lub innego świadczenia od zakładu ubezpieczeń, kompleksowe świadczenie usług dochodzenia roszczeń o odszkodowanie lub innych świadczeń dla klientów, możliwość ponoszenia z góry kosztów postępowania sądowego za klientów.

Proszę powiedzieć, jakimi wartościami kieruje się EuCO?

Szacunek - dzięki sprawnej organizacji pracy, każdą osobę, którą obsługujemy traktujemy z należnym szacunkiem. Pracujemy z ludźmi i dla ludzi. Troska - naszym najważniejszym celem jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym i troska o to, aby odszkodowanie i zadośćuczynienie za Ich cierpienia były najwyższe z możliwych. Profesjonalizm - sprawy składane na nasze ręce prowadzone są przez zespół specjalistów z Kancelarii Radców Prawnych EuCO. Nasze wieloletnie doświadczenie, zdobyte także na rynkach międzynarodowych uczy, że sprawne negocjacje ekspertów EuCO z towarzystwem ubezpieczeniowym wystarczą aby zwiększyć wysokość wypłaconego odszkodowania nawet o kilka tysięcy procent w stosunku do pierwotnej propozycji. W tych przypadkach, w których negocjacje nie wystarczą, nasi prawnicy kierują sprawy do sądu i uzyskują korzystne dla poszkodowanych wyroki.

Jesteście firmą zaangażowaną społecznie, prowadzicie działalność charytatywną i sponsorską.

Potwierdzam. EuCO przywiązuje dużą wagę do społecznej odpowiedzialności biznesu. W kwietniu 2008 roku została powołana Fundacja EuCO Dzieciom. W ramach działalności charytatywnej EuCO wspiera instytucje zdrowia publicznego poprzez zakup sprzętu medycznego, podejmuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizacji niosących pomoc innym. Otaczamy opieką domy dziecka, stowarzyszenia, artystów, instytucje artystyczne i kulturalne (Gosia Baczyńska, Galeria Fibak, Teatr IMKA).

Od wielu lat jesteście również jednym z najbardziej hojnych darczyńców WOŚP.

To prawda. Bierzemy udział w ogólnopolskich licytacjach złotych serduszek i kart z numerem 1. Do tego działamy na rzecz rozwoju kultury fizycznej i edukacji sportowej młodego pokolenia. EuCO wspiera też drużyny sportowe i indywidualnych zawodników (aktualne Mistrzynie Dolnego Śląska w piłce ręcznej – UKS Dziewiątka, paratriathlonistów Jarka Skibę i Marcina Suwarta oraz zawodnika triathlonowej kadry narodowej Mateusza Raka). W roku 2015 EuCO zostało Sponsorem Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych na XIV Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Los Angeles.

Jakimi sukcesami może pochwalić się pani firma?

EuCO jest cenionym pracodawcą i kontrahentem, wielokrotnie wyróżnianym tytułami Solidna Firma czy też Odpowiedzialny Pracodawca – lider HR.

Wartością każdej firmy są ludzie i o nich chciałbym teraz trochę porozmawiać. Proszę powiedzieć, jakich pracowników zatrudniacie?

Na pierwszym miejscu stawiamy na postawę, zaangażowanie, elastyczność i gotowość na zmiany. Promujemy ludzi, którzy nie boją się pracy i wyzwań. Doświadczenie nie jest determinantą zatrudnienia, ponieważ dobrych nawyków można nauczyć się u nas. Wraz z dynamicznym rozwojem spółek Grupy Kapitałowej EuCO rekrutujemy do wszystkich departamentów.

Czego oczekujecie od kandydatów do pracy w waszej firmie?

Oczekujemy lojalności, chęci rozwoju, 200% zaangażowania w sprawy firmy, samodzielnego myślenia, innowacyjności i kreatywności.

Gdzie należy szukać waszych ofert pracy?

Nasze oferty zamieszczamy w Urzędzie Pracy, na stronach internetowych z ogłoszeniami o pracę oraz na portalach społecznościowych.

Jak przebiega proces rekrutacyjny w państwa firmie?

Po otrzymaniu CV następuje wstępna selekcja a wybrane osoby są zapraszane telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną. Po wstępnej rozmowie kandydat przechodzi do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego - podczas dnia próbnego sprawdzane są predyspozycje kandydata wymagane na danym stanowisku. Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji otrzymują wiadomość o jej wynikach. Kandydaci, którzy przejdą pozytywną weryfikację są zatrudniani na 3 miesięczny okres próbny, podczas którego są wdrażani w specyfikę pracy. Po tym okresie następuje decyzja, czy z pracownikiem zostanie przedłużona umowa.

Jakie świadczenia pozapłacowe oferujecie pracownikom?

Nasi pracownicy otrzymują pakiety sportowe i medyczne. Organizujemy również spotkania integracyjne, wyjazdy na imprezy sportowe, np. zawody triathlonowe oraz bal firmowy. Pomagamy pracownikom w trudnych sytuacjach życiowych (np. dofinansowanie kosztów leczenia dziecka, rehabilitacji dla pracownika, dodatkowy urlop zdrowotny, dofinansowanie kosztów zakupu okularów, współuczestnictwo w kosztach dojazdu do pracy). Najlepsi pracownicy otrzymują również nagrody, np. wyjazd na mecz do Barcelony, skoki ze spadochronem, zabiegi w SPA, zwiedzanie stolic europejskich.

Wiem, że kładziecie duży nacisk na rozwój umiejętności swojej kadry. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat.

Pracownicy EuCO otrzymują dodatkowy urlop na kształcenie (np. aplikanci radcowscy na czas przygotowania do egzaminów). Najlepszym dofinansowujemy studia zaoczne, jeżeli kierunek studiów jest zgodny z profilem wykonywanej pracy. Organizujemy szkolenia dla naszych pracowników, prowadzone przez zewnętrznych specjalistów (np. z zakresu prawa, księgowości, obsługi klienta, wystąpień publicznych). Korzystamy ze szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych. Organizujemy również szkolenia wewnętrzne, dedykowane poszczególnym obszarom naszej działalności.

Dziękuję za rozmowę.

EuCO - Europejskie Centrum Odszkodowań S.A