Andrzej Kowalski Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ENERGOPROJEKT - KATOWICE SA

Kiedy i w jaki sposób Państwa firma rozpoczęła swoją działalność?

ENERGOPROJEKT-KATOWICE powstał w 1949 roku jako ekspozytura centralnego biura z siedzibą w Warszawie. W 1993 roku przedsiębiorstwo przekształcone zostało w spółkę akcyjną, z akcjonariatem składającym się z pracowników firmy.

W czym specjalizuje się Państwa firma? Jakiego typu usługi oferuje?

EPK oferuje kompleksowe usługi inżynierskie, przede wszystkim w branży energetycznej, a także w przemyśle hutniczym, górnictwie, koksownictwie, przemyśle cementowym oraz gospodarce komunalnej.

Największe osiągnięcia firmy od czasu jej istnienia?

Każda dekada istnienia firmy miała swoje „największe osiągnięcia”. W latach 50-tych instalowaliśmy pierwsze w kraju bloki energetyczne o mocy 50MWe, w sześćdziesiątych – o mocy 120MWe, w siedemdziesiątych – 200MWe. Koniec wieku XX to dokumentacja techniczna dla największych wówczas na świecie 6 bloków o mocy 230MWe, opalanych węglem brunatnym z kotłami fluidalnymi w El. Turów. Kolejna dekada, początek XXI w., to projekt bloku energetycznego 460 MWe w El. Łagisza z największym na świecie kotłem fluidalnym na parametry nadkrytyczne. Teraz projektujemy bloki rzędu 1000MWe. Trudno również pominąć polską specjalizację minionego okresu – elektrownie dieslowskie z silnikami produkcji H. Cegielski z Poznania. Prawie na każdej greckiej wyspie pracuje taka elektrownia zbudowana pod klucz przez HCP w oparciu o naszą dokumentację. 

Na czym opiera się Państwa strategia marketingowa?

Strategia marketingowa firmy polega na koncentracji sił i środków na segmencie rynku obejmującym budowę nowych bloków energetycznych, z efektem dyferencjacji, czyli unikalnej w stosunku do konkurencji kompleksowości i merytorycznej jakości świadczonych usług. Firma promuje się przede wszystkim poprzez wysoką jakość oferowanych przez siebie usług, a także prezentując się na krajowych i międzynarodowych targach, jak np. POWER-GEN, ENERGETAB, VGB, SILESIA POWER MEETING.

Coś co wyróżnia Państwa wśród innych firm? Mocne strony?

W chwili obecnej EPK, zatrudniając blisko 500 osób, jest jednym z największych biur inżynierskich w Europie Środkowo – Wschodniej, co pozwala na projektowanie  największych obiektów energetycznych w wymaganym przez zleceniodawcę terminie. Naszą mocną stroną jest również aktualizowane na bieżąco najnowocześniejsze oprogramowanie. Dbamy też o ciągłe doskonalenie zawodowe naszych pracowników, finansując udział w studiach podyplomowych, najróżniejszych kursach i szkoleniach.

Jaki cel przyświeca firmie? 

Najważniejszym celem firmy jest wysoka jakość usług oraz zadowolenie klienta, a także umocnienie jego zaufania do EPK, jako wiarygodnego wykonawcy dokumentacji technicznej i generalnego realizatora inwestycji. W swej strategii uwzględniamy również interes społeczny, poszukując rozwiązań najkorzystniejszych dla samego Biura, jego pracowników oraz naszego otoczenia. Świadomi jesteśmy swej roli w otaczającej nas społeczności i z dumą pomagamy w realizacji szlachetnych celów.

Przyszłość niesie kolejne plany?

Naszym planem jest konsekwentne poszerzanie zakresu świadczonych usług, tak by utrzymać silną pozycję Biura w kraju i umocnić się na rynkach zagranicznych.
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
ENERGOPROJEKT - KATOWICE SA