Jolanta Muran Dyrektor HR Empik
Z firmąEmpik związana od 16 lat. Obecnie pełni funkcję dyrektora personalnego.

Empik

Spółka Empik powołana została do życia w 1991 przez Jacka Dębskiego (z ramienia RSW Prasa-Książka-Ruch), biznesmena Janusza Romanowskiego i Ronny Brucknera. RSW Prasa-Książka-Ruch wniósł do spółki 74 placówki KMPiK[3]. W 1994 firmę Empik Sp. z o.o. nabył od Skarbu Państwa koncern Eastbridge N.V. z siedzibą w Holandii.

Co kryje się pod marką Empik?

Empik istnieje od 68 lat i mimo ogromnych zmian, które w tym czasie przeszła firma, jej DNA pozostaje niezmienne, co najpełniej oddaje nasza misja: „Dajemy radość z odkrywania kultury i rozwijania pasji”. Empik to przede wszystkim miejsce, które inspiruje – naszą ambicją jest zachęcanie naszych klientów do ciekawego spędzania czasu i rozwijania zainteresowań. Nie ma drugiego miejsca z tak szerokim wyborem książek, muzyki, filmów, gier, multimediów, z taką ofertą produktów rozwijających zainteresowania i inspirujących do ciekawego spędzania wolnego czasu. Nieustannie wzbogacamy naszą ofertę i wprowadzamy nowoczesne rozwiązania, czyniąc nasze salony jeszcze bardziej przyjaznymi i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych klientów.

Za co najbardziej cenią was klienci?

Z badań przeprowadzonych w 2015 roku wynika, że nasi Klienci cenią Empik głównie ze względu na szeroki asortyment. Jako zaletę wskazują także możliwość zapoznania się z produktami na miejscu, miłą atmosferę, a odwiedziny w naszych salonach traktują jako okazję do zapoznania się z premierami oraz trendami w kulturze.

Przedstawiacie siebie jako mecenat kultury. Proszę przekonać mnie, że nie są to puste słowa.

Mamy długą kulturotwórczą tradycję, którą kultywujemy. Od początku działalności Empik organizuje wydarzenia kulturalne. W ciągu roku w naszych salonach odbywa się ponad 1700 spotkań autorskich oraz warsztatów edukacyjnych i kreatywnych, które gromadzą łącznie ok. 80 tysięcy uczestników. Obejmujemy patronatem albumy muzyczne oraz książki debiutantów, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na naszym rynku. Od 2008 roku prowadzimy także program popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci w wieku 5-8 lat – „Przecinek i Kropka”. Na ten projekt  składają się bezpłatne warsztaty dla maluchów; w ramach tych zajęć dzieci poznają historię pisma, druku, dowiadują się jak powstaje książka. W przystępny i atrakcyjny sposób zaszczepiamy w nich fascynację słowem pisanym. W warsztatach Przecinek i Kropka wzięło dotąd udział ponad 70 tys. dzieci. W ramach „Przecinka i Kropki” organizujemy również konkurs na najlepszą książkę dziecięcą. W 2015 zorganizowaliśmy pierwszą edycję Festiwalu Literatury, na który składało się: kilkadziesiąt spotkań z wielkimi osobowościami świata literatury, gry miejskie oparte na fabułach znanych kryminałów, atrakcyjne promocje, konkursy i niespodzianki w mediach społecznościowych. A to tylko niektóre z naszych aktywności.

Naszych czytelników interesujecie przede wszystkim jako pracodawca. Proszę powiedzieć, na jakie stanowiska rekrutujecie najczęściej?

Największe potrzeby rekrutacyjne pojawiają się w naszych salonach – to tam rekrutujemy Doradców Klienta, Kierowników Sali Sprzedaży, Menedżerów Salonów, Partnerów Handlowych, jak również Specjalistów ds. administracyjnych. Z kolei w centrali najczęściej poszukujemy pracowników do działu handlowego na stanowisko Category Managera.

Gdzie należy szukać waszych ofert pracy?

Ogłoszenia o pracę publikujemy w kilku źródłach. Nasze oferty można znaleźć na stronie popularnych porali z ogłoszeniami o pracę oraz w zakładce kariera na stronie empikgroup.com. Dodatkowo korzystamy ze wsparcia Biur Karier oraz portalu zrzeszającego studentów - absolvent.pl . Jesteśmy również obecni na targach pracy – Absolvent Talent Days. W nadchodzącej edycji Wiosna 2016 będzie można nas spotkać 21 marca w Poznaniu. Potrzeby rekrutacyjne komunikujemy także bezpośrednio w salonach za pomocą plakatów rekrutacyjnych.

Jak przebiega u was proces rekrutacyjny?

Zależy nam przede wszystkim na tym, aby był przyjazny, dlatego wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, które z jednej strony w łatwy i ciekawy sposób prowadzą kandydata przez ten proces, a z drugiej, pozwalają nam poznać jego kompetencje i doświadczenie. Jesteśmy pionierami w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań – jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy koncept gry rekrutacyjnej w formie online, które przyciąga określonych kandydatów nastawionych na innowacje. Proces rekrutacji wygląda nieco inaczej w zależności o tego, czy dotyczy salonów czy centrali.

Zacznijmy od salonów.

Kandydaci, którzy aplikują do pracy w salonach biorą najpierw udział we wspomnianej grze rekrutacyjnej, która sprawdza jego predyspozycje do pracy w obsłudze klienta. Następnie analizujemy dokumenty aplikacyjne i wynik uzyskany w grze i wybieramy kandydatów, z którymi umawiamy się na rozmowy kwalifikacyjnej. Takiego zaproszeni można się spodziewać w przeciągu dwóch tygodni od momentu przesłania dokumentów. Podczas rozmowy, na której obecny jest Menedżer Salonu lub Partner Handlowy to czas na autoprezentację i szersze przedstawienie swojego doświadczenia i motywacji. To także okazja do zadania nam pytań dotyczących pracy w Empiku, jak i samego stanowiska.

Jak wygląda rekrutacja do salonów?

W przypadku rekrutacji do centrali, w pierwszej kolejności nasz zespół ds. rekrutacji analizuje nadesłane CV oraz formularze aplikacyjne , a następnie wybiera kandydatów posiadających kompetencje niezbędne dla określonego stanowiska. Wybrani kandydaci są zapraszani na spotkanie ze Specjalistą ds. rekrutacji oraz Dyrektorem lub Kierownikiem działu, do którego prowadzona jest rekrutacja. W trakcie spotkania rozmawiamy o doświadczeniu, kwalifikacjach, pytamy o kompetencje, motywację i oczekiwania związane z pracą u nas. Jeśli kandydat ma jakiekolwiek wątpliwości lub chce wiedzieć więcej, ma okazję zadać nam dodatkowe pytania. W niektórych przypadkach kandydat może być poproszony o rozwiązanie testów językowych. W rekrutacjach wewnętrznych i zewnętrznych na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie wykorzystujemy także elementy procesu AC/ DC. Wszystkie osoby, które zostały zaproszone na spotkanie rekrutacyjne otrzymują informację zwrotną z naszej strony niezależnie od wyniku rekrutacji. Kontaktujemy się telefonicznie lub e-mailowo.

Czego oczekujecie od kandydatów do pracy?

Najważniejsza jest dla nas pasja i zaangażowanie. Oczywiście w zależności od poziomu stanowiska wymagamy specyficznych umiejętności i wiedzy. Np. od osoby, która docelowo ma zarządzać salonem oczekujemy rozwiniętych kompetencji menadżerskich, handlowych oraz doświadczenia w zarządzaniu placówką handlową. Rekrutując kandydatów do centrali zwracamy uwagę na doświadczenie dotyczące konkretnego stanowiska, na ile poprzednie obowiązki pozwolą na szybką adaptację w nowych zadaniach i odpowiedzialnościach. Oczekujemy, że zatrudnienie danego kandydata będzie dla organizacji wartością dodaną.

Jestem ciekaw, czy pracownicy zatrudnieni w salonach przechodzą jakieś szkolenia, np. dotyczące wiedzy z zakresu literatury czy muzyki?

Zdecydowanie, procesy rozwojowe dla pracowników są dla nas bardzo ważne. Począwszy od procesu wdrażania i adaptacji nowych pracowników, poprzez rozwijanie kompetencji na każdym stanowisku oraz system rekrutacji wewnętrznych aż do staży przygotowujących do objęcia stanowisk kierowniczych. Szkolenia podnoszące kompetencje to nie tylko szereg stacjonarnych szkoleń na stażach rozwojowych, takich jak: Vademecum Zarządzania, Myślenie Handlowe czy Rekrutacje, ale także szkolenia poprzez nową formę platformy szkoleniowej, na której znajduje się baza szkoleń e-learningowych. Wszyscy pracownicy mają do niej stały dostęp, dzięki czemu mogą nieustannie poszerzać wiedzę w wybranych obszarach., Oprócz tego, kilka razy w roku pracownicy są zapraszani na szkolenia produktowe, m.in. z obszaru art. craft czy literatury. W tym roku oczywiście uzupełnimy je dodatkowo o wiedzę z obszaru muzyki, filmu i gier. Jako element rozrywki dostępne są też quizzy i szkolenia ogólnorozwojowe, np. „Dlaczego rycerze Jedi mają rację - o mocy pozytywnego myślenia” czy „ Lenistwo czyli o sile twórczego odpoczynku”. Podnoszenie kompetencji odbywa się także dzięki elementom tzw. grywalizacji, takim jak Wielkie Testy Wiedzy, które zainicjowaliśmy w kwietniu tego roku. Frekwencja pokazała, że pracownicy cenią sobie taką formę zdobywania informacji i poszerzania wiedzy. Udział w teście jest znakomitym pretekstem do samodzielnego poszerzania wiedzy branżowej, dotyczącej oferty lub na drodze dzielenia się wiedzą. Dodatkowo pracownicy o najlepszych wynikach motywowani są atrakcyjnymi nagrodami indywidualnymi i dla zespołów.

Wprowadzeni w życie organizacji zostają również pracownicy Centrali.

To prawda. W pierwszych dniach ich nowej pracy zapraszamy ich na szkolenie adaptacyjne „Dobry Początek”, podczas którego poznają strukturę, misję i wartości - filary tworzące strategię Empiku oraz funkcjonowanie wewnętrznych systemów. Wszyscy nowozatrudnieni w Central Office przechodzą kilkudniowy staż w Salonach Empik. Także oni mogą korzystać ze szkoleń zarówno dotyczących umiejętności miękkich, jak i dotyczących konkretnych obszarów wiedzy wymaganej na dane stanowisko.

W jaki jeszcze sposób dbacie o rozwój swoich pracowników?

Dążymy do rozwijania potencjału zawodowego naszych pracowników, skupiając się na doskonaleniu ich umiejętności. Wierzymy, że wzmacnianie tego, co w ludziach najbardziej wartościowe powoduje ich pełny rozwój oraz gwarantuje sukces zawodowy i osobisty. Jesteśmy również organizacją, która w sposób otwarty i przejrzysty przedstawia ścieżkę kariery dla pracowników. Stwarzamy dla naszych pracowników odpowiednie warunki rozwoju własnych kompetencji poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do nowych technologii. Nasi pracownicy mają dostęp do wewnętrznej platformy e-learningowej, gdzie obserwują swoją ścieżkę rozwoju oraz mają dostęp do szkoleń. Doceniamy zaangażowanych pracowników, oferując im możliwość obejmowania kolejnych stanowisk w strukturze organizacyjnej. Kandydatom, którzy spełniają oczekiwania do pracy na wyższym stanowisku oferujemy programy stażowe: program rozwojowy na stanowisko Kierownika Sali Sprzedaży oraz program rozwojowy na stanowisko Menedżera Salonu i District Managera.

A co ze studentami i osobami uczącymi się? To prawda, że jesteście firmą pro-studencką?

Tak, oferujemy elastyczne formy zatrudnienia, dzięki czemu osoby uczące się bez problemu mogą łączyć szkołę z pracą. Pracujemy w równoważnym systemie pracy.

Wiem, że oferujecie swoim pracownikom świadczenia pozapłacowe. Jakie?

Do pracowników są kierowane konkursy, akcje wspierające sprzedaży i systemy premiowe. Udostępniamy też pracownikom dostęp do opieki medycznej, karnetów sportowych, ubezpieczenia na życie – na preferencyjnych warunkach. Tymi świadczeniami mogą też objęci członkowie rodzin pracowników. Pracownicy mogą korzystać z ofert specjalnych na zakupy w sklepach Empik oraz ze zniżek na naukę języków obcych.

Jestem ciekaw, w jaki sposób motywujecie swoich pracowników?

Stosujemy finansowe (m.in. premie, nagrody pieniężne )i poza finansowe źródła motywacji. Najlepsi pracownicy salonów, Menedżerowie salonów, Partnerzy Handlowi oraz Dystrykt Menadżerowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w sprzedaży raz w roku otrzymują zaproszenie na egzotyczną wycieczkę pełną atrakcji (w ubiegłym roku było to Miami, w tym roku jest to Tokio). Pracownicy stale mogą brać udział w różnego rodzaju konkursach, w których do wygrania są bilety na wydarzenia kulturalne (koncerty, bilety do kina itp.). Dodatkowo pracownicy mają możliwość angażowania się w dodatkowe projekty związane z usprawnieniami działalności firmy, dzięki czemu rozwijają rozmaite kompetencje, co następnie jest solidną podstawą do uzyskania awansu. Do zespołów projektowych, które realizują zadania centralne zapraszamy zawsze pracowników Salonów.

Dlaczego warto podjąć pracę w Empiku?

Po pierwsze Empik to dużo więcej niż miejsce pracy - Empik to ludzie o różnych osobowościach, pasjach i zainteresowaniach; w różnym wieku i z różnym wykształceniem. Wszyscy w Empiku tworzymy niepowtarzalną atmosferę opartą na wspólnej pracy i pasji do tego, co robimy. Kolejny powód to to, że Empik daje nieograniczone możliwości rozwoju, nie tylko w ramach salonu, ale całej naszej organizacji. Blisko 80% naszych managerów to byli Doradcy Klienta wyłonieni poprzez rekrutacje wewnętrzne. W naszych salonach staramy się dostosować harmonogram pracy do pozazawodowych obowiązków pracowników – można pracować na część etatu lub cały etat. Godziny pracy ustala się w porozumieniu z menadżerem salonu. Jako pracownik Empiku ma się możliwość stałego poszerzania swojej wiedzy w oparciu o cały nasz asortyment, a nie tylko asortyment działu, w którym się pracuje.

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
Empik
2/5 Na podstawie 165 ocen.