Arkadiusz Kamiński Specjalista ds. marketingu i PR ELESTER - PKP
Związany ze spółką ELESTER-PKP od blisko 9 lat. Obecnie specjalista ds. marketingu i PR oraz rzecznik praw pracowników spółki. Absolwent zarzadzania i marketingu Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi oraz studiów podyplomowych zarządzania projektami Politechniki Łódzkiej. Działacz wielu organizacji studenckich. Po godzinach pochłonięty grafiką komputerową i kreatywną fotografią.

Co może Pan powiedzieć o spółce ELESTER-PKP osobom, które jej nie znają?

ELESTER-PKP jest polskim liderem w tworzeniu systemów zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego energetyką kolejową i tramwajową oraz produkcji stałoprądowej automatyki zabezpieczeniowej.

Jakie są główne obszary działania spółki?

Należą do nich:
-Budowa systemów zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego typu SCADA,
-Projektowanie i produkcja urządzeń sterowniczych i zabezpieczeniowych automatyki przemysłowej,
-Tworzenie systemów sterowania ruchem kolejowym, w tym systemów komputerowych,
- Projektowanie stacji elektroenergetycznych i linii zasilających (WN,SN) oraz infrastruktury teletechnicznej,
- Prace uruchomieniowe stacji elektroenergetycznych oraz usługi utrzymaniowe i serwisowe.

Czy firma jest częścią grupy PKP?

Spółka ELESTER-PKP nie jest już częścią grupy PKP. Wywodzimy się wprawdzie z branży kolejowej, a sam sektor transportu szynowego jest dla nas istotny i z wielu względów bliski. Jednak na spółkę należy patrzeć jak na producenta systemów i automatyki dla energetyki kolejowej oraz zawodowej czy przemysłowej. Jesteśmy firmą o stabilnych podstawach kapitałowych i perspektywach rozwoju. Udziały spółki w 50% należą do jednej z największych polskich firm sektora energetycznego, jaką jest PKP Energetyka S.A. oraz w 50% do światowego koncernu General Electric (GE) reprezentowanego przez polskie przedstawicielstwo GE Power Controls S.A.   

 

Czy istnieje projekt, z którego są Państwo najbardziej dumni?

Spółka wielokrotnie podejmowała się realizacji trudnych i często pionierskich zadań. Na kartach historii firmy można znaleźć naprawdę wiele innowacyjnych, jak na krajowe uwarunkowania, urządzeń i projektów. Jednym z takich interesujących rozwiązań jest stworzenie pierwszego polskiego mikroprocesorowego zabezpieczenia stałoprądowych układów zasilania. Dziś po ponad 20 latach od jego powstania, spółka opracowała już szóstą generację tych zaawansowanych sterowników, a urządzenia z tej rodziny są najczęściej stosowaną automatyką zabezpieczeniową rozdzielni prądu stałego w naszym kraju.

Innym wyzwaniem, w którym spółka ELESTER-PKP bierze obecnie aktywny udział, są prace projektowe oraz kompleksowe prace uruchomieniowe jednych z pierwszych polskich stacji cyfrowych opartych już w technologii IEC 61850. Projekt ten jest o tyle interesujący, że wspomniany standard to nowość i w znaczący sposób systematyzuje zagadnienia związane z wymianą danych w nowoczesnych systemach elektroenergetycznych.

 

A taki, który był największym wyzwaniem?

Ostatni rok przyniósł spółce zakończenie największego i najdłużej trwającego projektu badawczo-rozwojowego w historii firmy. Z sukcesem udało się opracować i wdrożyć nowy, w pełni komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA. Było to istotne osiągnięcie spółki, gdyż podobne rozwiązania oferowane są praktycznie przez wyspecjalizowane duże międzynarodowe koncerny. Sam system SRK oraz sposób prowadzenia całego projektu, z uwagi na swój bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi, cechował się również wieloma wymaganiami oraz często odmiennym podejściem.

 

   

Proszę powiedzieć, jak wyglądają struktury firmy?

ELESTER-PKP zatrudnia obecnie ok. 170 pracowników. Zdecydowana większość pracowników (ok. 95%) to osoby legitymizujące się wykształceniem wyższym lub technicznym, posiadające odpowiednie doświadczenie i uprawnienia. Główna siedziba spółki znajduje się w Łodzi, ale firma ma również oddziały w Warszawie, Poznaniu, Opolu i Lublinie oraz 9 wyspecjalizowanych grup serwisowych (w Łodzi, Idzikowicach, Kielcach, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Warszawie i Wrocławiu).
Największymi działami w spółce są zespoły techniczne zajmujące się:
- Zadaniami projektowymi (projekty elektroenergetyczne oraz projekty teletechniczne),
- Konstruowaniem urządzeń elektronicznych,
- Oprogramowaniem aplikacyjnym,
- Serwisowaniem urządzeń i  uruchomianiem,
- Produkcją elektroniczną i mechaniczną.

Na co może liczyć Państwa przyszły pracownik?

Dbamy o to, aby atmosfera w naszej spółce była miła i życzliwa. Zależy nam, żeby każdy bez względu na rodzaj zajmowanego stanowiska oraz staż pracy, czuł się w firmie dobrze i komfortowo. Elastycznie podchodzimy do czasu pracy, dając możliwość jego dopasowania pod indywidualne potrzeby pracownika.

Co jeszcze Państwo proponują?

Oferujemy również świadczenia dodatkowe, do których można zaliczyć:
- Rozszerzony pakiet opieki medycznej dla pracowników i członków rodzin,
- Pakiet sportowy,
- Dopłata do wczasów/wypoczynku,
- Premie uzależnione od zysku spółki.

Jak wygląda praca w ELESTER-PKP?

Praca w firmie odbywa się w większości w niedużych działach lub zespołach zadaniowych. Projekty spółki realizowane są kompleksowo od początku do końca przez dane zespoły pracowników. Dzięki temu, każdy członek grupy ma dużo swobody w podejmowaniu decyzji oraz realny wpływ na końcowy wygląd danego produktu. Dodatkowo pracownicy uczestniczą w kolejnych etapach projektu, zdobywają wiedzę i umiejętności, które będą użyteczne w ich samodzielnym kierowaniu własnymi projektami.

 

   

Na jakie formy zatrudnienia mogą liczyć potencjalni pracownicy?

Naszych pracowników zatrudniamy na umowę o pracę, która może być poprzedzona jednorazową umową na okres próbny. Ze względu na fakt, że oddziały i grupy serwisowe spółki zlokalizowane są w różnych miejscach Polski istnieje możliwość dopasowania lokalizacji czy formy zatrudnienia do swoich potrzeb.    

Jak często przeprowadzają Państwo rekrutacje?

Najczęściej prowadzona jest rekrutacja w spółce do działów technicznych. Wynika to z ciągłego rozwoju firmy i potrzeby realizacji coraz trudniejszych zadań. Z chęcią zatrudniamy osoby, które posiadają już odpowiednie doświadczenie zawodowe lecz otwarci jesteśmy również na absolwentów, którzy chcieliby zmierzyć się z realnymi zawodowymi wyzwaniami i są gotowi rozwijać się zawodowo. W szczególności zapraszamy konstruktorów układów elektronicznych, programistów systemów wbudowanych, programistów aplikacyjny oraz inżynierów serwisów.   

 

Z jakich kanałów rekrutacyjnych korzystacie?

Najłatwiej natrafić na nasze zaproszenie rekrutacyjne na stronach portali z ofertami o pracę lub stronami z ogłoszeniami. Ze względu, na różną lokalizację oddziałów i grup serwisowych naszej spółki często wybieramy portale, które w danym mieście cieszą się dużą przychylnością odwiedzających. Dodatkowo zawsze aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

Czy firma uczestniczy w targach pracy, organizuje praktyki, dni otwarte?

Spółka zazwyczaj co dwa lata uczestniczy w akademickich targach pracy w Łodzi. Jest to dla nas dobra możliwość kontaktu ze studentami i absolwentami oraz poznania ich potrzeb, oczekiwań i aktualnego podejścia do pierwszej pracy. Poza spotkaniami na targach pracy, uczestniczymy również w pokazach i prezentacjach organizowanych już bezpośrednio przez ośrodki akademickie. W większości dotyczy to kół naukowych różnych uczelni technicznych. Na takich pokazach nasi inżynierowie, którzy zazwyczaj wywodzą się z danego ośrodka akademickiego prezentują swoje osiągnięcia i bieżące projekty. Odbycie praktyk studenckich w naszej spółce jest możliwe jednak są one bezpłatne oraz ograniczone ilościowo.

 

Jak przebiega zazwyczaj rekrutacja w ELESTER-PKP?

Nasza spółka nie ma przesadnie rozbudowanej struktury oraz stopień rotacji pracowników jest na niskim poziomie. Z tego względu nie prowadzimy dużych akcji rekrutacyjnych oraz przebieg samego procesu zatrudniania jest mocno uproszczony. Zwyczajowo kandydat na stanowisko techniczne odbywa rozmowę ze swoim przyszłym przełożonym lub dyrektorem pionu. W trakcie rozmowy przyszły pracownik może być poproszony o rozwiązanie testu lub zadań logicznych. Jeśli cała rozmowa wypadnie pomyślnie kandydat taki otrzymuje propozycję umowy próbnej. Zdecydowana większość osób, która przechodzi okres próbny zostaje już z nami na kolejne lata.

 

Czego możemy życzyć spółce na przyszłość?

Zbliżające się lata to najprawdopodobniej okres wzmożonych inwestycji zarówno w ogólnie pojętej  infrastrukturze kolejową jak również w obszarze energetyki zawodowej. Na tle tych zbliżających się realizacji oraz w obecnie toczących się pracach badawczo-rozwojowych spółki widzimy dużą szanse rozwoju firmy. Pamiętamy jednak, że podstawą sukcesu są ludzie, ich zaangażowanie oraz zgrane zespoły pracowników. Dlatego też życzymy sobie oraz wszystkim poszukującym pracy i przyszłym absolwentom, aby odnaleźli swoje zmotywowane zespoły.

 

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
ELESTER - PKP