Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Beata Konecka
szef marketingu DB Schenker

Iwona Lasocińska
kierownik projektów rozwojowych DB Schenker

Dorota Michalec
dyrektor polityki personalnej DB Schenker

Jakie są silne strony firmy, dzięki którym jest ona konkurencyjna na rynku?

B.K/I.L : Dzięki globalnej sieci DB Schenker Logistics – połączeniom lądowym (drogowym i kolejowym), lotniczym i oceanicznym oraz logistyce magazynowej przesyłki naszych klientów trafiają na europejskie i światowe rynki. Umożliwiamy firmom płynny przepływ ich towarów i związanych z nimi informacji w globalnych łańcuchach dostaw.W Polsce dysponujemy siecią logistyczną, które pozwalają na skrócenie do minimum czasu transportu towaru do miejsca przeznaczenia. Zgodnie z nasza wizją „Dostarczamy przyszłość”, DB Schenker Logistics od wielu lat buduje kulturę Lean, której celem jest dostarczanie wartości dla klientów, rozumianej jako wysoka jakość, niskie koszty i krótkie terminy realizacji. Lean daje szanse na rozwój firmy i rozwój pracowników, zaangażowanie ich w ciągłe doskonalenie i eliminację marnotrawstw.

Czy w najbliższym czasie planowane jest otwarcie nowego oddziału?

B.K/I.L : Nasza rozległa sieć połączeń obejmuje cały kraj i  jest optymalna, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie klientów. Natomiast zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju sukcesywnie przenosimy terminale poza miasta i modernizujemy je. W zeszłym roku otworzyliśmy nowoczesny, ekologiczny terminal dla oddziału Białystok. Zdobył on międzynarodowy ekologiczny certyfikat BREEAM In-Use, przyznawany obiektom spełniającym najwyższe normy w zakresie ekologii i komfortu użytkowania.  Będziemy otwierać kolejne takie terminale w ramach istniejącej sieci. Inwestujemy również w nowe magazyny logistyczne, przeznaczone do obsługi konkretnych klientów.  

Czyli wciąż stawiacie Państwo na rozwój.

B.K/I.L : Rozwijamy się w zrównoważony sposób. Nasza strategia jest ukierunkowana na 3 obszary: ekonomię, społeczeństwo, ekologię.Naszym celem jest stałe podwyższanie jakości obsługi klientów oraz tworzenie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw. Stawiamy na partnerską, etyczną współpracę i dialog z klientami oraz dostawcami.Chcemy być preferowanym pracodawcą i sąsiadem. Budujemy dobre relacje ze społeczeństwem. Pod tym słowem kryją się nie tylko pracownicy czy dostawcy, ale też np. społeczności lokalne, czy studenci. Prowadzimy wiele działań wspierających te grupy – chociażby wolontariat pracowniczy, który każdego roku cieszy się olbrzymią popularnością wśród naszych pracowników. Co roku organizujemy ok. 50 projektów wolontariackich na terenie całej Polski w ramach programu „Czas pomagania w DB Schenker Logistics". Nasi pracownicy lokalnie poszukują obszarów, w których wsparcie jest potrzebne, a następnie samodzielnie realizują swoje projekty.Kładziemy również bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo naszych pracowników. Poprzez odpowiednią organizację pracy, działania prewencyjne – rozmowy, szkolenia, kreowanie świadomych postaw, zmianę nawyków, staramy się minimalizować liczbę wypadków.Trzecim kierunkiem naszych działań jest ekologia. Oferujemy klientom pakiet usług z wykorzystaniem kolei. Budujemy świadomość ekologiczną w naszym otoczeniu społecznym. Mamy narzędzia, które pozwalają klientom monitorować ich wpływ na środowisko. Przykłady to raporty emisji spalin czy ekokalkulator, który pozwala oszacować wielkość emisji szkodliwych substancji na danym odcinku z wykorzystaniem konkretnego środka transportu.  

Ranking odpowiedzialnych firm, złoty listek CSR Polityki, 1-miejsce lider odpowiedzialnego biznesu. Która z tych nagród jest dla Państwa najcenniejsza? 

B.K/I.L : Wszystkie są ważne, potwierdzają, że nasze działania mają sens. Stanowią też dla nas punkt odniesienia – pozwalają nam porównać się do innych firm działających na rynku. 1. miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w 2014 i 2015 roku, zarówno w kategorii generalnej jak i branżowej, pokazuje, że idziemy właściwą drogą. 

Co pracownicy cenią najbardziej w firmie?

B.K/I.L : Prowadzimy regularne badania satysfakcji pracowników. Pokazują one, że nasi pracownicy pozytywnie oceniają środowisko pracy, swoich współpracowników i szefów. Bardzo cenią sobie wolontariat pracowniczy. DB Schenker Logistics inwestuje w rozwój pracowników. Oferuje dostęp do szkoleń (Szkoła Liderów, Szkoła Młodych), możliwość awansów – zarówno pionowo, jak i poziomo.  Co roku średnio w firmie awansuje ok. 180 osób. To najlepiej pokazuje, jakie są możliwości rozwoju zawodowego w firmie. 

Jak wyglądają u Państwa działanie employer brandingowe?

B.K/I.L : Firma od kilku lat posiada strategię employer brandingu. Obecnie nasze główne działania kierujemy do studentów, ponieważ 70% pracowników wywodzi się z tej grupy. Coraz częściej komunikujemy się też z uczniami szkół zawodowych i profilowanych. Ważna część naszych działań employer brandingowych, wiąże się z obecnością w szkołach wyższych. Od ponad 10 lat współpracujemy ze Szkołą Główną Handlową, m.in. prowadząc zajęcia poświęcone zarządzaniu w logistyce. Zajęcia są prowadzone przez managerów, dzięki czemu studenci mają możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu i pozyskania wiedzy od praktyków biznesu.

Jakimi sposobami rekrutujecie Państwo nowych pracowników?

D.M : Przed rekrutacją na poszczególne stanowiska zastanawiamy się, jakie podejście będzie najskuteczniejsze. Wykorzystujemy portale z ogłoszeniami, ogólnokrajowe lub lokalne, wewnętrzny intranet. Czasami zatrudniamy osoby z polecenia, istotne są dla nas referencje. Korzystamy też z bazy kandydatów, którą prowadzimy. 

A najczęściej rekrutowane stanowiska?

D.M : Najczęściej rekrutujemy na stanowiska w sprzedaży. Druga grupa osób, które często rekrutujemy to pracownicy obsługi operacyjnej w terminalach i nowo otwieranych magazynach logistycznych. 

Jaka była największa liczba otrzymanych aplikacji?

D.M : Wiosną 2015 r. około 1000 osób zgłosiło się do programu stażowego w pionach Sprzedaży i Air & Ocean. Cieszy nas duża liczba aplikacji. Oznacza to, że duża grupa młodych ludzi widzi swoją przyszłość w tej branży.

Skoro już jesteśmy przy tym temacie, proszę powiedzieć coś więcej na temat tych programów.

D.M : Sales Consulting Trainee Programme to nasz największy projekt, dedykowany studentom ostatnich lat studiów, w roku 2015 program został rozszerzony o obszar Air&Ocean. W ramach rekrutacji wykorzystujemy assessment center, testy językowe, testy logicznego myślenia i badań kompetencji. Kandydatów poszukujemy na terenie całej Polski, w różnych lokalizacjach. Staż trwa trzy miesiące, a w jego trakcie stażyści mają szansę na konkretny rozwój, uczestniczą w istotnych projektach, poznają specyfikę działania naszej firmy. Otrzymują też wynagrodzenie oraz mają dostęp do wszystkich świadczeń przysługujących pracownikom, np. dofinansowania prywatnej opieki medycznej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

Jaka była najcięższa, najbardziej wymagająca rekrutacja i ile trwała?

D.M : Każda rekrutacja jest na swój sposób wyjątkowa z racji kompleksowości naszego biznesu. Rekrutowana osoba, szczególnie w przypadku specjalistycznego stanowiska, musi mieć kompetencje i wiedzę o wielu obszarach, w których poruszamy się na co dzień, żeby z sukcesem realizować swoje zadania. Dlatego trudno wskazać jeden, najbardziej wymagający proces rekrutacyjny, ponieważ taka rekrutacja jest często wymagającym, złożonym przedsięwzięciem. 

W związku z tym, istotne wydaje się, aby nowi pracownicy odnaleźli się w kulturze organizacji, prawda?

D.M : Kluczową kwestią w każdej organizacji jest jej kultura. Dobra współpraca, nastawienie na osiąganie celów i nastawienie na sukces klienta – połączenie tych czynników jest tym, co nas wyróżnia. Klient, relacja, jakość, współodpowiedzialność – to słowa, które najczęściej pojawiają w naszej firmie. 

Czy zdarzają się sytuacje, gdy pracownik z biznesu lądowego przechodzi np. do lotniczego? Jakie jest Państwa podejście do takich zmian?

D.M : W firmie jest wiele możliwości rozwoju, dużo awansów pionowych i poziomych. Są również awanse związane z wyjazdami zagranicznymi. Nasza koleżanka, która na co dzień zajmowała się biznesem lotniczym, w tej chwili rozwija firmę w Wietnamie. Po zakończeniu kontraktu wróci do nas, wnosząc zdobytą tam wiedzę i nowe kompetencje.

Czy jeśli dochodzi do takich rotacji, wychodzą one z inicjatywy pracowników czy firmy? Z tego pytania, chciałbym przejść do ocen pracowniczych, czy one mogą mieć na to wpływ?

D.M : Wspólna decyzja dotycząca dalszego rozwoju podejmowana jest często podczas ocen rocznych. Dzięki systemowi okresowych Rozmów Rozwojowych wiemy, jakie są aspiracje i ambicje pracownika. Wiemy też, jaki jest jego potencjał. Osobom szczególnie utalentowanym starannie się przyglądamy. DB Schenker Logistics rzadko prowadzi rekrutację na zewnątrz, a rekrutacje wewnętrzne, awanse najczęściej odbywają się na podstawie Rozmów Rozwojowych. 

Wspomniała Pani o osobie, która wyjechała do Azji. Jak często odbywają się takie wyjazdy?

D.M : Obecnie w takich projektach uczestniczy kilka osób. Skupiamy się na Azji, bo tam rynek bardzo dynamicznie się rozwija. Dla nas może to oznaczać korzyści biznesowe, nową wiedzę i kompetencje. 

Ile przeciętnie trwa taki wyjazd?

D.M : Najczęściej jest to 14 miesięcy. Mamy korporacyjną politykę relokacji, która określa zasady współpracy w ramach takich projektów. 

Pozostając w temacie stażystów, jak wiele takich osób trafia do firmy?

D.M : Tylko w ramach program stażowego  w 2015 roku chcemy zatrudnić 15 stażystów. Według naszych statystyk blisko 90% osób przyjętych dotychczas na staż pozostało w DB Schenker Logistics. Jak widać, staż daje młodym ludziom realną możliwość związania się z firmą na dłużej.

Jaka jest średnia wieku w organizacji?

D.M : Nasza średnia wieku to 36 lat. W firmie pracują przedstawiciele wszystkich generacji, od „baby boomers”, poprzez pokolenie „x” i „y”, do przedstawicieli generacji "z". Rozpoczęliśmy specjalny projekt zarządzania generacjami, aby dostosować się do zróżnicowanych potrzeb pracowników różnych pokoleń. Przykładowo, zwracamy uwagę na to, że dla wielu młodych ludzi rzeczywistość wirtualna staje się rzeczywistością personalną. Chcemy ten fakt przekuć na korzyść dla nas jako pracodawcy. 

No właśnie, pozostając w kwestii korzyści - na co mogą liczyć osoby zatrudnione w DB Schenker Logistics?

D.M : Mamy szeroki pakiet benefitów, wynika to z naszej strategii CSR. Chcemy pokazać pracownikom, że budowanie balansu między pracą a życiem prywatnym ma przełożenie na jakość naszej pracy i naszego życia. Przede wszystkim dajemy możliwość rozwoju. Ale też współfinansujemy dostęp do opieki zdrowotnej i pakietów sportowo-rekreacyjnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracowników. Organizujemy wiele wydarzeń integracyjnych, m.in. turnieje sportowe, wspieramy wolontariat pracowniczy. Oferujemy pakiet ubezpieczeń, z którego korzysta wiele zatrudnionych w firmie osób. 

Czy jest możliwa praca zdalna?

D.M : Praca zdalna, czyli tzw. Home Office rozwija się, zarówno na świecie, jak i u nas, w Polsce. Pracodawcy są coraz bardziej otwarci na tego typu rozwiązania. W DB Schenker Logistics dajemy taką możliwość na niektórych stanowiskach, zwłaszcza wówczas, gdy zakres obowiązków danego pracownika obejmuje głównie pracę koncepcyjną.

Czego możemy Państwu życzyć?

D.M : Oczywiście sukcesu biznesowego, dalszego rozwoju i kontynuacji działań we wszystkich obszarach z coraz lepszym wynikiem. Dzięki sukcesom w biznesie będziemy w stanie nadal budować firmę, która dostarcza przyszłość, dając możliwości rozwoju zawodowego i życiowego wielu ludziom.

Dziękujęmy za rozmowę!

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
DB Schenker