baner wywiady
Miniaturka
Stanisław Lejman
Concept Stal Sp. J.

Concept Stal Sp. J.

Firma Conceptstal posiada ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji linii do profilowania i cięcia blach. Jest jednym z największych producentów tego typu maszyn w Europie Środkowo-wschodniej.

Firma Concept Stal powstała w 1990 roku. Jakie były kluczowe momenty w historii firmy?

Początkowo głównym profilem działalności przedsiębiorstwa była sprzedaż gotowych pokryć dachowych. Z czasem zmodyfikowano profil działalności i obok sprzedaży zajęto się ich obróbką i produkcją. Jako że firma nie oferowała wyłącznie gotowych rozwiązań, a produkty dostosowane były do zamówień klientów, jej działalność uzależniona była od jakości prac działu konstrukcyjnego. W strukturach przedsiębiorstwa wyodrębniona została jednostka, której celem było opracowywanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i implementowanie ich do oferowanych produktów. Początkowo były to drobne usprawnienia podzespołów, jednak sukcesy na tym polu motywowały do efektywnego wdrażania coraz istotniejszych innowacji technologicznych, aż do projektowania i produkowania maszyn na własne potrzeby. W ten sposób PPH ” Concept”, jeszcze jako producent pokryć dachowych rozpoczęło prace konstrukcyjne nad wyprodukowaniem własnego pomysłu linii do cięcia i profilowania blach. W wyniku prac konstrukcyjnych w 1995 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w zakresie produkcji maszyn. Pierwsza maszyna jaką przedsiębiorstwo wyprodukowało powstała na potrzeby własne.

Istotnym momentem w działalności firmy był podział przedsiębiorstwa PPH „Concept” na firmę handlową Centrum Budownictwa „Concept” i firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Concept Stal” s.c. specjalizującą się wyłącznie w produkcji nowoczesnych i wysokowydajnych linii do profilowania i cięcia blach...

Był to efekt dynamicznego rozwoju działalności produkcyjnej związanej z korzystną koniunkturą na rynku budowlanym. Miało to miejsce w roku 1997. Natomiast w 2002 roku nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. W ten sposób powstała firma „Concept Stal B&S Lejman” w obecnej formie.

Co wpływa na wysoką pozycję firmy Concept Stal w branży, w całej Europie środkowo-wschodniej?

„Concept Stal” jest jedyną firmą w regionie, działającą w tej specjalistycznej branży. Przedsiębiorstwo funkcjonuje w sektorze produkcji maszyn i urządzeń do cięcia, profilowania, transportu i konfekcjonowania blach. Firma ciągle rozwija się, dostosowując swoje produkty do indywidualnych rozwiązań opracowywanych na miarę potrzeb klientów i rozwoju rynku. Dzięki kreatywnemu podejściu do potrzeb klienta, przejawiającemu się w dostosowaniu oferty do jego oczekiwań, marka „Concept Stal” jest coraz bardziej rozpoznawalna zarówno w kraju, jak i na świecie, będąc utożsamianą z wysoką jakością i innowacyjnością sprzedawanych produktów.

Zdobyte doświadczenie, jakość i parametry techniczne osiągane przez produkowane maszyny, stawiają firmę „Concept Stal” na czołowym miejscu wśród europejskich producentów tego typu maszyn. „Concept Stal” z powodzeniem działa więc zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

 

Z oferty firmy korzystają klienci m.in. z Niemiec, Węgier, Włoch, Rumunii, Rosji, Kanady i Ukrainy. Obecnie około 70% produkcji trafia na rynki zagraniczne. Czy zamierzają Państwo rozszerzać ofertę?

Celem i aspiracją Przedsiębiorstwa „Concept Stal B&S Lejman” jest nieustanne poszerzanie rynków zbytu, rozwój produkcji oraz unowocześnianie produkowanych przez firmę maszyn. Aktualnie firma przygotowuje nową strategię biznesową w oparciu o nowoczesny model biznesowy. Dzięki tej innowacyjnej metodzie nastąpi powiększanie i wykorzystanie zasobów firmy w celu przedstawienia klientom zrewidowanej oferty produktów i usług, której wartość przewyższa ofertę konkurencji. Firma przygotowuje się również do udziału w największych targach branżowych na świecie EuroBlech w Hannowerze. Od roku 2012 Concept Stal regularnie uczestniczy w branżowych targach organizowanych poza granicami kraju. Między innymi firma dwukrotnie wystawiała się na targach Inter Bud Expo w Kijowie i MosBuild w Moskwie oraz w Hannowerze w 2014 roku.

„Concept Stal” jest podmiotem bardzo dobrze radzącym sobie na rynku globalnym. Jak radzą sobie Państwo ze zmianami zachodzącymi na rynku?

W latach 2011-2014 zanotowaliśmy stały wzrost sprzedaży linii do blachodachówki. W segmencie linii do cięcia poprzeczno-wzdłużnego w 2014 roku odnotowano wzrost sprzedaży o 100% w stosunku do lat 2011-2013. Obserwując malejącą tendencję w sprzedaży linii do profilowania blach trapezowych w latach 2011-2012, wprowadziliśmy do produkcji linię do profilowania trapezu dwupoziomową (dwa profile w jednym urządzeniu), co zatrzymało tendencję spadkową sprzedaży i odnotowano jej wzrost w 2014 roku o 200% do roku poprzedniego. W 2013 roku wdrożyliśmy do produkcji linię do produkcji paneli dachowych tj. rąbek stojący, by w kolejnym roku zwiększyć wielkość sprzedaży o 25%.

Czym wyróżniają się Państwo jako pracodawca?

Firma „Concept Stal”, jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw, istnieje na chełmskim rynku dłużej niż 20 lat. I przez te dwadzieścia lat daje mieszkańcom Chełma zatrudnienie. Zajmuje szóstą pozycję spośród trzydziestu innych przedsiębiorstw, będących głównymi pracodawcami. Przede wszystkim to wyróżnia „Concept Stal” spośród innych pracodawców.

Jeśli chodzi o kwestie kadrowe, na jakich pracowników mają Państwo największe zapotrzebowanie?

Marka „Concept Stal” kojarzona jest z jakością i niezawodnością technologiczną. Wytwarzanie produktów o wysokiej jakości, to przede wszystkim zasługa wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, jakich zatrudniamy. Firma aktualnie zatrudnia około 50 osób, w tym: inżynierów – programistów PLC, operatorów obrabiarek CNC, elektroników, a także pracowników biurowych, w tym wykwalifikowanych menagerów oraz osoby do obsługi księgowej.

Jak wygląda proces rekrutacji nowych pracowników do firmy Concept Stal?

Pierwszy etap, to stworzenie profilu kandydata. Wynika on głównie bezpośrednio z profilu działalności firmy oraz opisu stanowiska pracy. Profil wymagań stawianych wobec kandydata wyznacza wzór kompetencji oraz cech, które są pożądane w kontekście danego stanowiska. Etap drugi to stworzenie i publikacja ogłoszeń. Etap trzeci, to wybór kandydatów z otrzymanych aplikacji. Po zapoznaniu się z przesłanym materiałem (CV i list motywacyjny), potencjalni kandydaci zapraszani są na rozmowę. Po sprawdzeniu referencji kandydata podejmowana jest decyzja o zatrudnieniu oraz negocjowane są warunki pracy i wynagrodzenie.

Ponadto, proces rekrutacji w firmie podzielony jest na rekrutację wewnętrzną i zewnętrzną. Rekrutacja wewnętrzna polega na poszukiwaniu odpowiednich kandydatów na określone stanowisko wśród obecnych pracowników firmy. Natomiast rekrutacja zewnętrzna zakłada poszukiwanie odpowiednich kandydatów poza strukturą firmy. Jeżeli w wyniku rekrutacji wewnętrznej nie zostanie pozyskany odpowiedni pracownik, wówczas proces rekrutacji skierowany jest na zewnętrzny rynek pracy.

Gdzie zamieszczają Państwo informacje o nowych ofertach pracy?

Informacje o naborach na wolne stanowiska dostępne są w lokalnej prasie, w zasobach Powiatowego Urzędu Pracy oraz na portalach społecznościowych.

 

 

Jak często prowadzą Państwo rekrutacje?

Proces rekrutacji rozpoczynany jest w momencie wystąpienia braków kadrowych. Czasami wynika to z tego, że następuje wakat na stanowisku. Częściej jednak rekrutacja prowadzona jest w związku z powstaniem nowego stanowiska.

Jakie wymagania stawiają Państwo przed kandydatami?

Kompetentni i wykształceni pracownicy stanowią niepodważalną wartość firmy, w której pracują. Potencjał kadrowy przedsiębiorstwa jest sprawą priorytetową. Jednak zatrudnienie osoby z odpowiednimi umiejętnościami i kompetencjami to często duże wyzwanie i poważny problem.

Kompetencje zawodowe to połączenie cech osobowych, kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych pracownika. To zdolność wykorzystania przez niego posiadanej wiedzy, umiejętności, systemu wartości i cech osobowych do osiągania oczekiwanych celów i realizowania zadań na zajmowanym przez niego stanowisku w firmie.

Spośród kompetencji osobowych najbardziej cenimy otwartość, kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność. Poszukujemy, przede wszystkim, pracowników o wysokich kompetencjach interpersonalnych, kulturze osobistej, odpowiedzialnych, samodzielnych, posiadających umiejętność szybkiego uczenia się. Do tego atutem jest wykształcenie wyższe, najlepiej kierunkowe, kreatywność i doświadczenie. W zestawieniu z kompetencjami specyficznymi, jak na przykład, obsługa sprzętu wykorzystywanego w przedsiębiorstwie, znajomość obsługi programów komputerowych czy specjalistycznych języków oprogramowania jawi się pracownik prawie idealny.

Niestety, jednym z głównych problemów występujących na lokalnym rynku pracy jest niedopasowanie wykształcenia i umiejętności osób poszukujących zatrudnienia do potrzeb pracodawców.

Jak potencjalni kandydaci powinni przygotować się na rozmowę lub spotkanie rekrutacyjne w firmie?

Podczas rozmowy oceniane są nie tylko wiedza i kwalifikacje kandydata, ale także sposób, w jaki zaprezentuje się firmie. Są rzeczy, na które podczas rozmowy rekrutacyjnej nie mamy wpływu. Kandydat posiada określone doświadczenie, wykształcenie i tego nie zmienimy. Skoro zaprosiliśmy kandydata na rozmowę, oznacza to, że akceptujemy to, co zostało nam zaprezentowane w złożonym CV i liście motywacyjnym. Kandydat może jednak zwiększyć swoje szanse, przygotowując się odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej.

Nieznajomość podstawowych informacji o firmie i oferowanym stanowisku jest jednym z przejawów braku zainteresowania i słabej motywacji do pracy. Jeśli zatem ktoś inny wykaże większą motywację - będzie miał większe szanse na zatrudnienie. Warto więc zebrać jak najwięcej wiadomości o firmie, w której kandydat ubiega się o pracę. Warto też zapoznać się ze specyfiką działalności firmy. Plusem jest też znać branżę, w której działa przedsiębiorstwo.

Również zachowanie podczas rozmowy rekrutacyjnej świadczy o podejściu kandydata do innych ludzi. Ważne jest, aby potencjalny kandydat do pracy potrafił zachowywać się z szacunkiem, niezależnie od tego, z kim rozmawia – czy bezpośrednio z pracodawcą, czy innym pracownikiem w firmie. Ważnym czynnikiem jest nawiązanie kontaktu wzrokowego oraz rzeczowe, krótkie i konkretne odpowiadanie na stawiane podczas rozmowy pytania. Nie znaczy to, że kandydat do pracy ma znać odpowiedzi na wszystkie pytania, wiedzieć wszystko i na wszystkim się znać. Nie należy obawiać się powiedzieć, że czegoś nie wie. Nie sprzyja też udawanie kandydata, że zna się na wszystkim.

Wywarcie dobrego pierwszego wrażenia ma ogromny wpływ na opinię o kandydacie. Stosowny ubiór dostosowany do sytuacji, swobodne zachowanie i nawiązywanie kontaktu wzrokowego to zdecydowanie dodatkowe punkty dla kandydata do pracy w firmie. Natomiast brak punktualności wrażenie to niszczy z miejsca.

W jaki sposób inwestują Państwo w rozwój swoich pracowników?

Rozwój pracowników musi być kompatybilny z rozwojem firmy. Firma stawia zarówno na wiedzę – w dziale projektowym zatrudnieni są wykwalifikowani konstruktorzy i programiści, doświadczenie – część pracowników związanych jest z firmą od ponad 20 lat. Wszyscy pracownicy objęci są programami szkoleniowymi. W bieżącym roku na szkolenia Concept Stal przeznaczy ponad 100 tysięcy złotych. Pełny cykl szkoleń przeprowadza między innymi profesjonalna firma LinQ Team.

Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy firmy?

Benefity pozapłacowe cieszą się coraz większą popularnością. Również firma „Concept Stal” wdraża pozapłacowy system motywacyjny. Rokrocznie pracownicy „Concept Stal” otrzymują paczki świąteczne oraz upominki okolicznościowe.

 

 

Czy firma organizuje wyjazdy lub imprezy integracyjne dla swoich pracowników?

Tradycją stał się już udział pracowników w firmowych imprezach andrzejkowych oraz integracyjnych wyjazdach na pokazy lotnicze. Są to bardzo cenione przez pracowników inicjatywy, w których uczestniczą chętnie i bardzo licznie.

Czy oferują Państwo staże, praktyki dla uczniów i studentów?

Firma „Concept Stal” daje szanse rozwoju dla młodych – organizując dla nich staże i praktyki. W przedsiębiorstwie fachowe praktyki mogą odbyć absolwenci Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie oraz studenci PWSZ w Chełmie.

Dziękujemy za rozmowę.

Concept Stal Sp. J.
1.8/5 Na podstawie 84 ocen.
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w lipcu 2023r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 684 366
  2. pracuj.pl 3 489 318
  3. olx.pl - praca 2 904 336
  4. Jooble 1 942 704
Concept Stal Sp. J.