Coca-cola HBC

3 Dodaj merytoryczną opinię

Zrównoważony rozwój

Nasza droga do zrównoważonego rozwoju

Naszym celem jest minimalizowanie naszego wpływu na środowisko. Priorytetem jest redukcja wody potrzebnej do wyprodukowania jednego litra naszych napojów, recykling odpadów oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię, co ma bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2 do atmosfery.

 

 

Odpowiedzialność społeczna oraz zrównoważony rozwój stanowią nieodłączny element kultury biznesowej Coca‑Cola HBC Polska, mając wpływ na nasze decyzje i długoterminowe inwestycje w celu zapewnienia trwałej wartości. 

Nasza strategia biznesowa zbudowana jest na fundamentalnej wartości kreowania i dzielenia się wartością dodaną z naszymi interesariuszami: dostawcami, klientami, społeczeństwem, pracownikami i udziałowcami. Podejście do definiuje sposób, w którym prowadzimy naszą działalność oraz wpływamy na nasze otoczenie. 

Razem pracujemy z naszymi interesariuszami nad określeniem najważniejszych czynników wpływających na naszą działalność. Nasze zobowiązania w ramach zrównoważonego rozwoju łączą w sobie wnioski płynące z naszej obopólnej pracy i strategicznych priorytetów. 

Nasze trzy kluczowe zobowiązania dotyczące zrównoważonego rozwoju to:

 • kreowanie wartości dodanej dla społeczeństw lokalnych
 • minimalizowanie naszego wpływu na środowisko
 • promowanie postaw prozdrowotnych

Programy prozdrowotne

Realizujemy nasze programy prozdrowotne przez:

 • wykorzystanie dane poparte badaniami naukowymi,
 • innowacje,
 • oferowanie różnorodnego wyboru naszych produktów,
 • rzetelne i transparentne informowanie o naszych produktach,
 • odpowiedzialny marketing,
 • wspieranie inicjatyw prozdrowotnych.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach → 

 

Środowisko

Ograniczamy nasz wpływ na środowisko naturalne w całym zakresie naszej działalności, przez realizację poszczególnych polityk dotyczących takich obszarów jak:

 • redukcja zużycia wody, energii i odpadów,
 • znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG),
 • poprawę efektywności opakowań, zwiększenie stopnia odzysku i recyklingu, zmniejszenie ogólnej ilości odpadów,
 • zrównoważone korzystanie z dostępnych zasobów.

Dowiedz się więcej o naszym wpływie na środowisko →

 

Społeczeństwo

Chcemy być odpowiedzianym partnerem lokalnych społeczności, przez:

 • kreowanie pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz gospodarkę,
 • wspieranie społecznych programów zarządzania zasobami wodnymi i środowiskowymi,
 • wdrażanie programów stażowych i partnerstwo z instytucjami edukacyjnymi w celu wspierania zatrudnienia młodych ludzi,
 • partnerstwo z międzynarodową społecznością w celu zapewnienia pomocy potrzebującym w sytuacjach kryzysowych.

Dowiedz się więcej o naszym wpływie na społeczeństwo →

 

Nasze zaangażowanie w prowadzenie działalności w sposób zrównoważony znalazło swoje odzwierciedlenie w naszych celach, które chcemy osiągnąć najpóźniej do 2020 roku. 

Aby budować i wzmacniać zaufanie społeczeństwa do naszej firmy, Coca‑Cola HBC Polska podkreśla ważność kompleksowej strategii, której celem jest minimalizowanie ryzyka w ramach naszego łańcucha wartości. Odpowiednio określone działania obejmują wykorzystanie szeregu korzyści płynących z uczestnictwa w Systemie Coca‑Cola. 

Naszymi atutami jest ugruntowany ład korporacyjny, wypracowany w ramach systemu Coca‑Cola, silne przywództwo oraz przejrzystość naszych działań. Regularnie monitorujemy i raportujemy nasze działania związane z realizacją kluczowych zobowiązań, m.in. w formie Raportu Odpowiedzialności Społecznej.

 

Coca-cola HBC