C.H. Robinson Poland Sp. z o.o.

Warszawa

Ocena pracodawcy 2/6

na podstawie 48 ocen.

C.H. Robinson Poland Sp. z o.o.
2 48

Wywiady C.H. Robinson Poland Sp. z o.o.

Jolanta Borawska Senior Recruiter C.H. Robinson Poland Sp. z o.o.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W obszarze HR pracuje od 2004 roku. Od 2014 roku w firmie C.H.Robinson, odpowiedzialna za rekrutacje do biur europejskich firmy, z dużym naciskiem na rynek polski. Na co dzień mieszka i pracuje w Amsterdamie.

C.H. Robinson Poland Sp. z o.o.

Firma C.H. Robinson Europe i podmioty z nią stowarzyszone są jednym z wiodących spedytorów frachtu w Europie, tworzących dynamiczną sieć przedstawicielstw w całej Europie. Od roku 1993 firma zapewnia klientom dostęp do elastycznych, wysokiej jakości i niezawodnych usług. Wysoce umotywowany, wielojęzyczny i zorientowany na klienta zespół wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte na lokalnych rynkach, stawiając czoła wyzwaniom transportowym oraz tworząc silne, indywidualne więzi z obsługiwanymi klientami.

Czym zajmuje się firma C.H. Robinson?

W Polsce jesteśmy obecni od 1997 roku. Pierwsze biuro zostało założone w Warszawie, drugie w 2008 roku we Wrocławiu. W Polsce zatrudniamy prawie 350 osób w 10 oddziałach firmy w całym kraju. Nasza główna działalność to spedycja frachtu drogowego, morskiego i lotniczego. Klientami są producenci i dystrybutorzy różnych dóbr, a naszym zadaniem jest zapewnienie wysokiej jakości usług spedycyjnych na terenie kraju, Europy oraz świata.

Planujecie dalszą ekspansję na kolejne rynki?

Kontynuujemy rozwój na rynkach lokalnych w Europie, zarówno poprzez otwieranie nowych biur jak i akwizycje. Chcemy wzmacniać naszą pozycję w usługach spedycji drogowej, morskiej i lotniczej oraz przez rozwój naszego portfolio usług.

Jakie towary najczęściej przewozicie?

Nasze portfolio klientów jest bardzo różnorodne, zarówno pod względem rozmiarów przedsiębiorstw, z którymi pracujemy jak i pod względem rodzaj dóbr, które nasi klienci produkują lub dystrybuują. Główne gałęzie przemysłu, z którymi pracujemy to FMCG, Manufacturing, Papier i Opakowania, Consumer Goods, Retail, Automotive, branża chemiczna oraz stalowa.

Po autostradach całej Europy jeżdżą tysiące pojazdów spedycyjnych. Wydaje sie, że transport drogowy nigdy nie straci klientów. W jaki sposób promujecie więc usługi, które są aż tak popularne?

Naszą markę na rynku wzmacniamy poprzez online marketing, public relations, udział w imprezach i przedsięwzięciach branżowych. Lokalnie, na rynku polskim, jako amerykańska firma, jesteśmy członkiem American Chamber of Commerce w Polsce. Wspieramy wydarzenia sportowe, jak też wspieramy aktywność naszych pracowników w drużynach sportowych.

Czym jeszcze staracie się skusić nowych pracowników?

To, co nas charakteryzuje to na pewno solidna marka C.H.Robinson Polska, zarówno jako przedsiębiorstwa dostarczającego wysokiej jakości usługi jak i pracodawcy, oferującego stabilne zatrudnienie. Bardzo ważnym elementem naszej strategii Human Resources są awanse osób z wewnątrz organizacji. Dla kandydatów z zewnątrz jest to także pozytywny sygnał, że w C.H. Robinson Polska istnieją szanse na rzeczywisty rozwój. Ponadto, oferujemy przejrzystą ścieżkę kariery dla osób, które chcą rozwijać się w sprzedaży, zarządzaniu relacjami z klientem czy w spedycji. Na przykład, w zespole zajmującym się obsługą klienta pracę można zacząć na stanowisku Specjalisty ds. Obsługi Klienta, awansować na stanowisko Account Managera. Kolejne kroki to przejście ścieżki kariery w strukturach polskich i staranie się o awans do struktur europejskich. Możemy także skusić potencjalnych pracowników dobrą atmosferą i środowiskiem pracy. Zespół jest młody, pełen pomysłów i chęci działania, to także jest ważne dla kandydatów.

Kandydatów, których najpierw trzeba znaleźć. W jaki sposób prowadzicie takie poszukiwania?

W czasach walki o talenty metody poszukiwania pracowników muszą być zdywersyfikowane. Nie ograniczamy się więc do jednego pomysłu, ale w zależności od stanowiska przygotowujemy strategię rekrutacyjną i dobieramy najbardziej efektywne kanały rekrutacyjne. Wachlarz jest szeroki: ogłoszenia o pracę na najpopularniejszych portalach, aktywność na portalach zrzeszających profesjonalistów, docieranie bezpośrednie za pomocą social media, targi pracy, polecenia. Połączenie wielu kanałów daje najlepszy efekt.

Jacy ludzie pod względem charakteru mają szansę znaleźć u Was pracę?

Środowisko pracy jest bardzo dynamiczne. Szukamy więc osób, które potrafią szybko reagować na różne sytuacje i dostosować się do zachodzących zmian. Tutaj nie ma nudy, każdy dzień w transporcie to nowe zadania i wyzwania. Ponadto, ludzie otwarci, aktywni, potrafiący podejmować decyzje tu i teraz - to nasz profil pracownika. Najczęściej szukamy osób do działów sprzedaży, account management oraz spedycji. Poszukiwane profile to handlowcy z doświadczeniem w branży TSL, specjaliści ds. obsługi klienta, często znający więcej niż jeden język obcy, oraz account managerowie i spedytorzy.

Rekrutacja to często wieloetapowy proces. W C.H. Robinson jest podobnie?

Myślę, że nie odbiegamy tu od reguły ponieważ proces rekrutacji składa się z kilku etapów. Pierwszym jest rozmowa telefoniczna z rekruterem z naszego zespołu Talent Acquisition. Następnie, spotkanie z managerem działu, do którego jest poszukiwany pracownik. Częścią procesu rekrutacji jest także shadowing, czyli zapraszamy kandydata do oddziału, żeby spędził czas z pracownikami, zapoznał się z procesem, systemem, a przede wszystkim porozmawiał z zespołem, którego częścią być może wkrótce będzie. To pomaga wszystkim podjąć najlepszą decyzję i zminimalizować ryzyko błędu. Często wykorzystujemy dodatkowe narzędzie psychometryczne czyli assessment wykonywany on-line. Składa się z testów umiejętności oraz z części dotyczącej preferencji zawodowych.

Po zrekrutowaniu pracowników trzeba ich wkomponować w zespół. Jakie macie pomysły na integracje "starych" i "nowych" osób?

Największą rolę w integrowaniu pracowników odgrywają ich menedżerowie. Dążymy do tego, żeby mieć silnych liderów. Muszą oni potrafić prowadzić zespół w okresie, kiedy wyzwań jest mniej jak i zmotywować ludzi do działania, kiedy pracy jest po prostu dużo. Budowanie dobrej, koleżeńskiej atmosfery w środowisku pracy, promowanie współpracy między członkami zespołu to właśnie codzienna praca menedżera. Oczywiście organizujemy różnego rodzaju imprezy integracyjne. Głównym wydarzeniem w skali roku jest wyjazd, organizowany dla pracowników z Polski, Czech i Węgier. Jego celem jest umożliwienie pracownikom lepszego poznania się poprzez różnego rodzaju aktywność: zawody sportowe, wieczorne imprezy, konkursy z nagrodami. Dodatkowo wspieramy aktywność naszych pracowników w sportach np. piłce nożnej czy futbolu amerykańskim.

Prowadzicie program Leadership Development. To dowód na to, że stawiacie na ciągły rozwój swoich pracowników?

Dokładnie tak. Uczestniczy w nim wyselekcjonowana grupa pracowników, którzy z sukcesem zakończyli kilkuetapowy proces wewnętrznej rekrutacji. Wyłoniona grupa to nasi przyszli eksperci i managerowie zespołów. W ciągu roku wezmą udział w programie, na który składają się: szkolenia, praca nad projektami oraz mentoring ze strony naszych dyrektorów. Mamy także rozbudowany system szkoleń dla pracowników. Większość organizowana jest w Amsterdamie i uczestniczą w nich nasi pracownicy z całej Europy. Takie szkolenia to świetna okazja do nauki i dzielenia się wiedzą, ale także do networkingu i integracji pracowników z biur europejskich.

Czyli szansa na rozwój jest, a co z systemem motywacyjnym?

Nasz system premiowy ma charakter motywacyjny i zależy od osiąganych wyników.  Chcemy, żeby pracownicy mieli możliwość osiągania wyższego wynagrodzenia poprzez rezultaty, które osiągają. To jeden z głównych elementów naszej strategii wynagradzania. Ponadto, oferujemy dodatkowe benefity, takie jak bezpłatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie oraz kartę Benefit System, którą dofinansowujemy.

Co wyróżnia Waszą firmę spośród innych w tej branży?

Wiele firm na rynku to przedsiębiorstwa z rozbudowaną i stabilną strukturą. Oznacza to często brak miejsca na rozwój. C.H.Robinson to stabilna firma, z mocną marką na rynku TSL, ale to co nas wyróżnia to dynamika rozwoju naszych polskich struktur. Zmieniamy się i jest to ciągła zmiana na lepsze. Stawiamy na efektywność procesów i coraz lepsze wykorzystanie potencjału, który mają nasi pracownicy. Dlatego też promujemy naszych pracowników przez awanse wewnętrzne, zarówno pionowe jak i poziome. Stwarzamy także możliwości rozwoju w strukturach międzynarodowych C.H.Robinson, z czego miało szansę skorzystać już wiele osób z Polski. Z moich obserwacji rynku pracy w branży TSL wynika, że nie wszystkie firmy oferują takie możliwości swoim pracownikom. Myślę, że ten element zdecydowanie nas wyróżnia na tle konkurencji.

Konkurencja w branży to konieczność czy raczej wyzwanie?

Oczywiście, że wyzwanie. Konkurencja motywuje nas do działania, wymusza zmiany, często są to zmiany na lepsze. Bez konkurencji nie mielibyśmy szansy dążyć do bycia najlepszą firmą na rynku. Odnosi się to zarówno do aspektu związanego z kapitałem ludzkim jak i jakości oferowanych przez nas usług.

Dziękuję za rozmowę.