Serwisant może być zatrudniony w każdym przedsiębiorstwie, firmie, gdzie mamy styczność z maszynami czy urządzeniami. Niejednokrotnie w tej dziedzinie chodzi i sprzęt elektroniczny oraz komputerowy.

Serwisant jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie maszyn, sprzętu i urządzeń na terenie przedsiębiorstwa, jak również w domach klientów, gdzie sprzęt firmy się znajduje. Osoba zatrudniona na tytułowym stanowisku potrafi monitorować stan techniczny urządzeń, a w razie ich awarii wykonać czynności naprawcze.

Serwisant – jakie obowiązki?

Do obowiązków zatrudnionego serwisanta należą nie tylko powyższe wymienione czynności. Serwisant zatrudniony w danej firmie zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych maszyn, sprzętu oraz urządzeń, za które jest odpowiedzialny. Poza tym to właśnie serwisant przygotowuje regularne raporty, które są dla firmy wyznacznikiem jego zaangażowanej pracy, jak i pewności, że sprzęt działa bez zarzutu. Serwisantem zostaje zwykle osoba, która posiada wykształcenie techniczne w danej dziedzinie.

Serwisant – jakie wymagania oraz wynagrodzenie na zajmowanym stanowisku pracy?

Serwisant to osoba, która bez zarzutu wykonuje swoją pracę na zajmowanym stanowisku. Pracodawcy poszukują tu zwykle osób doświadczonych, których nie trzeba wdrażać do podejmowanego stanowiska pracy. Serwisant powinien legitymować się co najmniej średnim technicznym wykształceniem, ale w dalszej kolejności także poznać konkretne technologie i urządzenia, jakie wykorzystywane są w danym przedsiębiorstwie.