O współpracy kierowców, firm spedycyjnych oraz samych docelowych magazynów i sklepów mówi się od dawna i mówi się naprawdę wiele. Często najwięcej kontrowersji budzą obowiązki kierowcy CE, od którego wymaga się coraz więcej, niekoniecznie dając dodatkowe pieniądze czy możliwość przeszkolenia.

Załadunek i rozładunek

Według wszystkich zasad kierowca CE odpowiedzialny jest przede wszystkim na terminowe i punktualne postawienie się w firmie na rozładunek. Dodatkowo kierowca musi być zawsze obecny przy wykonywanym przez magazynierów załadunku. Podczas załadunku musi również nadzorować pakowane produkty, musi także pilnować, aby rozłożenie masy w tonach było właściwe – nieodpowiednio rozmieszczony towar może doprowadzić do przeciążenia którejś z osi pojazdu, co z kolei po przejechaniu przez wagę drogą czy podczas kontroli ITD jest punktem wyjścia do wystawienia mandatu. Na miejscu rozładunku również konieczne jest punktualne przybycie.

Jak wszystko wygląda w praktyce?

Nie zawsze to magazynierzy ładują czy rozładowują naczepy – i nie zawsze informacja o takiej konieczności znajduje się w liście przewozowym. Czasem kierowcy, którym wręcza się wózki widłowe, nie są nawet pytani o posiadanie odpowiednich uprawnień do ich obsługiwania. Kierowcy są więc zmuszeni nie tylko do pracy w określonych ramach czasowych, do rozporządzania i kierowania odpowiednio ładunkiem, rozwiązywania problemów technicznych, ale czasem również wykonywania obowiązków magazyniera.