Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza, że nie brakuje w tym regionie pracy. Wielu pracodawców deklarowało już w II kwartale 2017 roku, że będzie kontynuować zwiększanie zatrudnienia. W jakich branżach istnieją szanse na znalezienie pracy?

Badanie przeprowadzone przez WUP w Szczecinie

Aż 22,1 proc. badanych podmiotów gospodarki narodowej w województwie zachodniopomorskim deklarowało w II kwartale bieżącego roku całkowite zwiększenie zatrudnienia. Według Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie tylko nieco ponad 10 proc. firm planowało ograniczyć zatrudnienie i zredukować etaty, a ponad 60 proc. chciało pozostawić je na dotychczasowym poziomie.

Chęć zwiększania zatrudnienia w Szczecinie i w całym województwie zachodniopomorskim deklarowali przede wszystkim pracodawcy z branży budownictwa, produkcji przemysłowej, handlu, transportu, logistyki oraz sieci restauracji i hoteli.

Perspektywy zatrudnienia

Według barometru ManpowerGroup i raportu Perspektywy Zatrudnienia utworzonego na jego podstawie wiele firm w Polsce – aż 88 proc. – deklaruje kolejne rekrutacje lub stabilizację w liczbie etatów w III kwartale 2017 roku. Nie inaczej jest w Szczecinie, gdzie pracodawcy chcą zwiększać zatrudnienie. Oczywiście najwięcej ofert pracy w Szczecinie i w całym województwie zachodniopomorskim pojawiło się z początkiem wakacji. Dotyczyły one prac sezonowych. Po zakończeniu lata można spodziewać się pewnego spowolnienia w zakresie wzrostu liczby wolnych etatów, ale nie w takich sektorach, jak budownictwo, transport, logistyka i komunikacja czy handel detaliczny i hurtowy. W zachodniopomorskim brakuje także nauczycieli, głównie przedmiotów zawodowych.

Spodziewany jest przy tym spadek zatrudnienia w sektorach: energetyka, gazownictwo, wodociągi oraz finanse, ubezpieczenia, nieruchomości i usługi.

W całym województwie zachodniopomorskim poziom bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2017 roku wynosił 9,1 proc. To około 2 punkty procentowe więcej niż stopa bezrobocia dla całego kraju. W samym Szczecinie problem bezrobocia jest marginalny. W lipcu w stolicy województwa zachodniopomorskiego zanotowano stopę bezrobocia w wysokości 3,9 proc. Była ona niższa od wyników z czerwca, kiedy wyniosła 4,1 proc.