Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o znacznej redukcji funduszy przeznaczonych na pomoc dla pracodawców oraz na aktywizację zawodową bezrobotnych w 2018 roku.

Prawie 2,5 mln zł mniej

W wyniku redukcji środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dokonanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z 5 mln zł, które w 2017 roku było do dyspozycji kieleckiego urzędu pracy, na 2018 rok pozostało zaledwie 2 632 200 zł. Oznacza to okrojenie środków przeznaczonych dla pracodawców i bezrobotnych w przyszłym roku o blisko połowę. Będzie mniej pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnianych przez kieleckich pracodawców, a także na aktywizację zawodową bezrobotnych.

Protest pracodawców w Kielcach

Podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przedsiębiorcy działający na terenie województwa świętokrzyskiego wyrazili swoje niezadowolenie z powodu podjętych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzji i sprzeciw wobec nich. Argumentowali, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy ma z definicji służyć firmom i ich pracownikom oraz osobom pozostającym bez pracy, i pomagać w ich aktywizacji zawodowej. Tymczasem znaczne okrojenie środków przekazywanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach na takie cele spowoduje, że będzie mogło z nich skorzystać mniej osób i w mniejszym wymiarze.

Dlaczego zmniejszono dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

Resort pracy tłumaczy niezadowolonym przedsiębiorcom z województwa świętokrzyskiego, że zmniejszenie dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wynika ze znacznego spadku bezrobocia w całej Polsce. Z tego powodu ministerstwo zmniejsza wydatki na walkę z tym zjawiskiem. To całkowicie uzasadnione, ale pracodawcy wskazują, że taki krok powoduje jednocześnie zmniejszenie środków na pomoc dla tych spośród nich, którzy chcą rozwijać swoją działalność, zwiększać zatrudnienie w dłuższej perspektywie czasowej i inwestować w swoich podwładnych, podnosząc konsekwentnie i systematycznie ich kwalifikacje zawodowe. Decyzja resortu pracy dziwi tym bardziej, że Fundusz Pracy, z którego pochodzą środki na aktywizację zawodową bezrobotnych i wsparcie dla pracodawców, powstaje ze składek samych przedsiębiorców.

Zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych dla województwa świętokrzyskiego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego będzie najprawdopodobniej skutkować zwiększaniem się problemu braków kadrowych. Można im przeciwdziałać, inwestując w podnoszenie kompetencji bezrobotnych i dotychczasowych pracowników. Na to jednak potrzeba odpowiednich nakładów finansowych.