Nie tylko matka może wziąć urlop w przypadku narodzin dziecka. Obecnie coraz więcej kobiet stawia na rozwój kariery zawodowej. Wtedy z urlopu wychowawczego chętnie korzystają ojcowie. Urlop ojcowski nie jest jednak tym samym co urlop „tacierzyński”. Czym się różni? Na czym dokładnie polega?

Kiedy urodzi się dziecko, zawsze przysługują dwa dni wolnego – jest to urlop okolicznościowy, pełnopłatny. Tych dni nie odlicza się od wymiaru urlopu na wakacje. Jeśli chcemy otrzymać te dwa, wolne dni, wystarczy tzw. oświadczenie pracownika, czyli po prostu informujemy o tym przełożonego. Później jednak należy pokazać akt urodzenia dziecka.

Urlop ojcowski dla każdego?

tata z dzieckiem

Pierwsze chwile dziecka spędzone z ojcem są bardzo ważne i mają wpływ na jego rozwój.

Jak wyglądają kolejne wolne dni? Możemy wystąpić o urlop ojcowski, który przysługuj niezależnie od urlopu macierzyńskiego. Nie przysługuje on jednak osobom zatrudnionym na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. Mężczyznom pozostającym w stosunku pracy, którym urodziło się dziecko, przysługuje dwutygodniowy urlop ojcowski. Należy go wykorzystać nie później niż do ukończenia przez dziecka 12 miesięcy życia. Jak możemy uzyskać taki wniosek? Musimy złożyć pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Do wniosku należy dołączyć skrócony akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że taki urlop nie był wcześniej wykorzystany.

Zalety urlopu

Czym jest urlop „tacierzyński”? Nie występuje on oficjalnie w Kodeksie pracy, a samo określenie jest potoczne. O taki urlop możemy się ubiegać, jeżeli matka nie będzie chciała wykorzystać części własnego urlopu. Przechodzi on wtedy na ojca. Jeśli jednak matka zdecyduje się wykorzystać swój urlop w pełni – ojciec nie dostanie go wcale. Jakie są zalety takiego urlopu? Urlop „tacierzyński” zapewnia ojcu dziecka 100 %  średniej pensji z ostatnich 12 miesięcy.

Na pewno opłaca się wziąć takie wolne, ponieważ nie tylko spędzimy czas z dzieckiem w pierwszych dniach jego życia, ale również odciążymy matkę w niektórych obowiązkach.

Autor wpisu: GoWork.pl