Wszyscy wolą pracować zatrudnieni na umowę o pracę. Wszyscy wolą mieć zagwarantowany urlop i stabilne zatrudnienie. Udowadniamy, że to nieprawda! Kiedy bardziej opłaca się podjąć pracę w oparciu o umowę zlecenie, a kiedy nie? Ile można zyskać pracując na takich warunkach? Odsłaniamy tajemnice!

Zatrudniając się na umowę o pracę, musimy mieć świadomość, że jest ona regulowana przepisami kodeksu pracy, w przeciwieństwie do umowy zlecenia, która kieruje się zasadami kodeksu cywilnego. Czy stanowi to istotną różnicę? To zależy. „Ta pierwsza uważana jest za zapewniającą większą stabilność zatrudnienia, gdyż jej rozwiązanie wymaga spełnienia wielu wymogów przez pracodawcę. Dodatkowo osoba wykonująca zadania w oparciu o umowę o pracę może skorzystać z szeregu uprawnień wynikających z prawa pracy (np. dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny). Często jednak to umowa zlecenia może okazać się bardziej korzystna.” – komentują eksperci z zakresu branży HR.

Elastyczność godzin pracy to podstawa!

Większość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi pracować w sztywnych godzinach. Umowa zlecenie pozwala wynegocjować elastyczny czas pracy. Na jej podstawie możesz sam określać własne godziny pracy. Możesz umówić się również, że istotna jest liczba godzin pracy świadczona nie dziennie, a tygodniowo. Dzięki temu jednego dnia możesz pracować kilkanaście godzin, by drugiego zrobić sobie wolne.

Student ma inne prawa

Od wynagrodzenia wypłaconego na podstawie umowy o pracę należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W efekcie wynagrodzenie, jakie otrzyma pracownik, będzie znacznie niższe niż wskazane w treści umowy. Składki na ubezpieczenie społeczne wprawdzie należy odprowadzać również od wynagrodzenia wypłacanego w oparciu umowy zlecenia, istnieje tu jednak znaczący wyjątek. Jeżeli umowę zlecenie zawrze student, który nie ukończył 26 lat, wynagrodzenie otrzymywane przez niego nie podlega obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dzięki temu wynagrodzenie, jakie faktycznie otrzymasz, będzie dużo wyższe, niż gdybyś pracował na podstawie umowy o pracę.

Kariera – czas start!

Przedsiębiorcy niechętnie zawierają umowy o pracę, szczególnie z osobami po raz pierwszy podejmującymi zatrudnienie. Obawiają się związać na długi czas z osobą niedoświadczoną. Jeśli zaproponujesz zatrudnienie przez pierwszy okres na podstawie umowy zlecenie, możesz zachęcić przedsiębiorcę, by to właśnie Ciebie zatrudnił na dłuższy okres.

W wielu przypadkach umowa zlecenie może okazać się o wiele lepszą formą współpracy. Studenci, osoby rozpoczynające karierę oraz te, które nie lubią pracować w sztywnych godzinach, powinny przekalkulować, co im się bardziej opłaca.