Nawigacja marki TomTom jest powszechnie wykorzystywana przez europejskich kierowców. Również w Polsce systemy nawigacji GPS tej firmy cieszą się niesłabnącą popularnością. W naszym kraju, w Poznaniu, funkcjonuje oddział firmy TomTom, który obecnie dynamicznie się rozwija i będzie poszukiwał nowych, zdolnych pracowników, którzy zasilą jego szeregi. Będą oni pracować nad szybkim aktualizowaniem map wykorzystywanych w nawigacjach tej marki.

Międzynarodowa marka o dużym kredycie zaufania

Firma TomTom jest międzynarodowym producentem map i nawigacji satelitarnych GPS. Konkuruje z firmami Google i Here na rynku nawigacji. TomTom pochodzi z Holandii i powstał w 1991 roku. Założycielami firmy byli: Peter-Frans Pauwels, Pieter Geelen, Harold Goddijn i Corinne Vigreux. Od lat TomTom pracuje nad unowocześnianiem swoich map i nawigacji.

W Polsce firma TomTom ma trzy oddziały, które zlokalizowane są w Warszawie, w Łodzi i w Poznaniu. Ten w stolicy Wielkopolski działa najkrócej, ale szybko się rozwija, dlatego planuje zwiększenie zatrudnienia. Otwarty oficjalnie w grudniu 2017 roku, będzie pracował nad rozwojem produktów adresowanych do klientów indywidualnych i firmowych.

Praca w TomTom w Poznaniu

Głównym obiektem zainteresowania oddziału TomTom w Poznaniu jest automatyzacja procesu przetwarzania ogromnych ilości spływających danych o zmianach w sieci dróg na całym świecie. Pracownicy oddziału pracują nad tym, aby komputery w dużym stopniu przejmowały zadania, które dotychczas wykonywali ludzie. W Poznaniu implementowane są mechanizmy automatyzacji, które w przyszłości przyspieszą lub istotnie zminimalizują potrzebę ręcznej edycji map przez człowieka. Jeśli uzyskana zostanie pełna automatyzacja, możliwe będzie zamknięcie obiegu informacji i znaczne jego przyspieszenie.

Nowe biuro TomTom przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu angażuje i poszukuje do pracy przedstawicieli wysoko wykwalifikowanej kadry IT. Zatrudni architektów i programistów, ekspertów z dziedziny BigData i Machine Learning oraz inżynierów DevOps. Wciąż trwa rekrutacja nowych pracowników do pracy w Poznaniu w nowoczesnej branży IT. Pracodawca zapewnia wysokie wynagrodzenia i komfortową przestrzeń pracy, a także całkowitą autonomię projektową zespołu. Będzie on miał realny wpływ na końcowy, oferowany klientom, produkt TomTom. Nie bez znaczenia jest też prestiż pracy dla takiej firmy jak TomTom.