Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zorganizowała w środę, 5 kwietnia 2017 roku wiosenną edycję Targów Pracy AGH. Odwiedzający mieli szansę zapoznać się z ofertami pracy w Krakowie i okolicy, jak również porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami.

Szansa dla pracowników

Pomimo faktu, że to krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza zorganizowała targi pracy 5 kwietnia 2017 roku, to jednak oferty kierowane były do wszystkich studentów i absolwentów, bez względu na uczelnię, na której studiują lub studiowali.

Targi pracy na AGH zostały zorganizowane w budynku głównym uczelni, przy alei Adama Mickiewicza 30. Pracodawcy i ich stoiska były dostępne dla odwiedzających od godziny 10 do 16.

Swoje stoisko na wiosennych targach pracy miał również Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Można na nim było uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące usług oferowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Studenci i absolwenci z całego Krakowa mogli poznać założenia projektu pod tytułem „Kierunek Kariera”, w tym Bilansu Kariery, czyli usługi pozwalającej na podsumowanie swojego dotychczas zgromadzonego dorobku zawodowego: doświadczenia w wykonywaniu pracy, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz wszelkich innych umiejętności cennych w pracy zawodowej, które jednak nijak nie zostały udokumentowane.

Dla przyszłych pracowników tegoroczne Targi Pracy AGH to kolejna okazja do zapoznania się z oczekiwaniami potencjalnych pracodawców względem kandydatów na pracowników i dostosowanie do nich swoich umiejętności i kompetencji zawodowych.

Promocja wystawców

Wszyscy pracodawcy, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w wiosennej edycji Targów Pracy Akademii Górniczo-Hutniczej, mogli liczyć na promocję na terenie samej uczelni nie tylko w czasie wydarzenia, ale i przez cały rok. Informacja o ofercie pracodawcy wraz z aktywnym logotypem była zamieszczana na okres jednego roku na stronie Centrum Karier AGH. Dzięki temu pracodawca ma zapewnioną widoczność wśród potencjalnych pracowników – studentów i absolwentów, poszukujących ofert pracy w Krakowie i informacji o lokalnym rynku pracy.

Poza tym organizatorzy targów zobowiązywali się do umieszczenia materiałów promocyjnych firmy biorącej udział w wydarzeniu w pomieszczeniach Centrum Karier AGH, jak i jej plakatów w gablotach usytuowanych na terenie uczelni. W Centrum Karier taki wystawca może organizować spotkania rekrutacyjne i będzie miał zagwarantowaną promocję wśród studentów i absolwentów, np. poprzez posiłkowanie się przez wykładowców informacjami o firmie i jej planach rekrutacyjnych.